*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 31 August 2013

ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရး ဓာတ္ေျမၾသဇာျဖင္႔ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ကို ေရွာင္ရွားရန္လိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္ အသီးအႏွံမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးရာ၌ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး မ်ားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ားအသံံုးျပဳ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈေၾကာင္႔ ကင္ဆာေ ရာဂါ ၿဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင္႔မား လာရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု fame ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ကမာၻ႔အဆင္႔တြင္ ဒုတိယေနရာ သို႔ေရာက္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

 
 ေတာင္သူေတြက ေရာင္းပန္းလွေအာင္၊ အသီးထြက္ေကာင္းေအာင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္တယ္။ အခ်ဳိးအစားကို ေသခ်ာမေလ့လာဘဲ ထည့္ေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ မ်ားၿပီး ဒုကၡျဖစ္ေစတာေပါ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာက မလိုအပ္ရင္မသုံးတာ အေကာင္းဆုံးပါဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ ကေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ထည့္သြင္း စိုက္ပ်ဳိးမည့္အစား သဘာဝ အတိုင္းေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး နည္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း၊ ၾသဂဲနစ္ နည္းပညာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ စားသုံးသူ၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဥကၠဌ ဦးႏွင္းဦးကဆိုသည္။

ၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက ကုန္က်စရိတ္ မမ်ားပါဘူး ဒါေပမဲ့ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ေတာ႔ စီးပြားေရးအရ ဘယ္သူမွ မစိုက္ပ်ဳိးခ်င္ ၾကဘူး၊ ၾသဂဲနစ္ နည္းလမ္းနဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးခ်င္လို႔ အကူအညိီေတာင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အကူအညီ ေပးသြားမွာပါ၊ သဘာဝအတိုင္းစိုက္တာကေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါ။ဟု ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦး ကေျပာသည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားႏွင့္ ၾသဂဲနစ္ နည္းပညာျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ မ်ားစြာကြာျခားမႈ မရွိေၾကာင္း ၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္ရရွိရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မွ လယ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾသဂဲနစ္ဆိုတာ အရင္တုန္းက နားမလည္လို႔ မိရုိးဖလာနည္း အတိုင္းစိုက္တာ။ ဒီေန႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ေခၚေတာ့ လိုက္လာတာ အစဥ္ေျပေတာ့ စာရင္းတစ္ခါတည္းေပးၿပီး ေျမကိုလိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပဳျပင္ၿပီး ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ရေအာင္ လုပ္မွာပါ။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။


No comments:

Post a Comment