*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 11 August 2013

တ၇ားမေဆြးေႏြးသင္႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္ [ ၁၄ ] မ်ိဳး


တရား မေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၄ မ်ိဳး

၁။ ျပႆနာကို ေမးလိုက္ေသာ အခါ တိုက္ရိုက္ မေျဖဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္
၂။ ေဝဖန္ျပီး ေျဖဆိုရမဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါလွ်က္ ေဝဖန္ျပီး မေျဖဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္
၃။ တစ္ဖန္ၿပန္ၿပီး ေမးရမဲ့ ျပႆနာကိုလည္း တစ္ဖန္ျပန္ျပီး မေမးေသာ ပုဂၢိဳလ္
၄။ ေမးလိုက္ေသာ ျပႆနာ ၏ အေၾကာင္း ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ကို မၾကည့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၅။ ၾကံဆအပ္ေသာ အရာကို မၾကံဆေသာ ပုဂၢိဳလ္
 
၆။ သိရမည့္ ဝါဒကို မျပနိဳင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၇။ေၿဖဆိုသူတို႔ တည္ရမဲ့ က်င့္ဝတ္၌ မတည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၈။ ေမးလိိုက္ေသာ ျပႆနာကို အျခားစကား တစ္ခုႏွင့္ စကားလႊဲေအာင္ ဖံုးကြယ္ တပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၉။ ေမးေသာ ျပႆနာ ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ အျပင္စကားမ်ားကို ေျပာျပီး ျပႆနာကုိ ပယ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၁၀။ ေမးလိုက္ေသာအခါ ျပႆနာကို မေျဖဆိုဘဲ စိတ္ဆိုးအမ်က္ထြက္ျပီး မႏွစ္သက္ဖြယ္ အမူရာကို         ထင္စြာျပတပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္        
၁၁။ ေမးလိုက္ေသာ ျပႆနာကို ပါဠိပါဠ္သားမ်ားကို တသီၾကီးရြတ္ျပီး တစ္ဖက္သားကို လႊမ္းမိုးရန္ ၾကီဳးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္
၁၂။ တတ္ေရာင္ကား ပံုစံျဖင္႔ ေမးသူရဲ့စိတ္မွာ သံသယၿဖစ္ေအာင္ ဟားတိုက္ရယ္ေမာတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၁၃။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး ဖိႏွိပ္တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
၁၄။ တစ္ဖက္လူ၏ အမွားကို ဖမ္းျပီး ေဆြးေႏြးတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္
                             သီလ၀ိသုဒၶိ အလင္း မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္

No comments:

Post a Comment