*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 12 January 2014

First Myanmar Investment (FMI) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာေရာင္း ခ်မႈဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္


ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္


ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ First Myanmar Investment (FMI) ကုမၸဏီ သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ရွယ္ယာ အသစ္ ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကိုေအာင္ျမင္စြာ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ သည့္အတြက္ အထူး ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။


ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား၏ တစ္ခဲနက္အားေပးမႈ၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ FMI ကုမၸဏီ အေနၿဖင့္ ပုံမွန္ အစုရွယ္ယာ သစ္စုစုေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ကုိ အစုရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ (၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အမ်ားၿပည္သူအတြက္ ထပ္မံေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ ထားပါသည္။ 
 
အစုရွယ္ယာမ်ား ထပ္မံေရာင္းခ်မႈကုိ ရံုးဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္တာ အတြင္းထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ ဝယ္ယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ရက္ ညေန ၆နာရီ ထက္ေနာက္မက်ေစပဲ FMI ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာဌာနႏွင့္ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသုိ႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
 
ရွယ္ယာမ်ားကို ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ ခြဲေဝမႈအတိုင္း ဦးရာလူစနစ္ၿဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔ အစုရွယ္ယာ သစ္မ်ား ထပ္မံေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိလာသည့္ ရင္းႏွီးေငြမ်ားအား ကုမၸဏီမွလက္ရွိ လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကုိ တုိးျမွင့္ရန္ အတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“ကုမၸဏီရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းတယ္လုိ႔ဆိုႏုိင္တဲ႔ ယခုလုိအခါမ်ိဳးမွာ အစုရွယ္ယာ ရွင္ေတြအေနနဲ႔ FMI ကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အခုလုိ ဝယ္ယူအားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေရာ ကုမၸဏီအေပၚဆက္လက္ယုံၾကည္မႈရိွတဲ့အတြက္ပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္” ဟု FMI ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝမွ ေျပာၾကားပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ယခုလုိအစု ရွယ္ယာေတြကုိ ပုိမိုေရာင္းခ်ေပးသြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းဟာ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ သိသိသာသာ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒါဟာေစ်းကြက္အေနနဲ႔ FMI ကုမၸဏီေရရွည္တိုးတက္ ႀကီးပြားလာဖုိ႔ အတြက္သာမက ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိဖုိ႔ ကုမၸဏီရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အခ်င္းအေပၚ ယုံၾကည္အား ထားေၾကာင္းျပသျခင္းရဲ႕ ခုိင္မာတဲ့ အေထာက္အထားတစ္ခုပါပဲ”။


အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာ ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကုိေရာင္းခ်ခဲ့ ရာ တြင္ ရွယ္ယာေလ်ွာက္ထားမႈကာလသည္ ဇန္နဝါရီလ(၈)ရက္ေန႕တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ရွယ္ယာ ရွင္ မ်ားသည္ လက္ဝယ္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာ (၆) ခုတုိင္းအတြက္ အစုရွယ္ယာအသစ္ (၁) ခု ထပ္မံဝယ္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။


“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိထိ ထိေရာက္ေရာက္ တုိး ခ်ဲ႕ သြားႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ လာမည့္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကုိ ထပ္မံ အားျဖည့္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ရုိးမဘဏ္၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝမွ ေျပာၾကားပါသည္။
 
 “အစုရွယ္ယာေတြ ထပ္တုိးေရာင္းခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ FMI ရဲ႕ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႀကီးစုိးမႈကုိ ပုိမုိ အားေကာင္း လာေစမွာျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာရွင္အေျခခံကိုပါ ႀကီးထြားလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ အတြင္းအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ FMI ကုမၸဏီရဲ႕ႀကီးထြား ေအာင္ျမင္ တုိးတက္မႈေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔လည္း ပုိမုိပါဝင္လာေစႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းလည္း ေပး ရာေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။”

“ယခုဆုိရင္ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေၿမာက္ၿမားစြာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေနၿပီး ကၽြန္တာ္တို႕ရဲ႕အဓိက အားသာ ခ်က္ကေတာ့ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႔ ၿမန္မာၿပည္မွာ လာေရာက္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာမွကုမၸဏီမ်ား အတြက္ လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူၿဖစ္ေနတာပါပဲ။”ဟု ဦးသိမ္းေဝမွဆိုပါသည္။
 
 ၿပီးခဲ့သည့္လက FMI သည္ Yoma Strategic Holdings Ltd ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Mitsubishi ႏွင့္ Hino အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖန္႔ ခ်ိေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ႀကံ႕ခိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ မႈလုုပ္ငန္း ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ အခန္း ၄၆ ခန္းပါဝင္ ၿပီး အစည္းအေဝးခန္းမက်ယ္ႏွင့္ လူအမ်ားအားဧည့္ခံေကြ်းေမြးႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တို႕ပါဝင္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ဟိုတယ္တစ္ခုကို ပန္းလွိဳင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ယာတြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။

ရွယ္ယာမ်ား ခြဲေဝေရာင္း ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမိုသိရွိလုိပါက သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ မိတၱဴကုိ ရယူ လုိပါက FMI Share Department and Trading Centre @ 01-240363 သုိ႔ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ ရွယ္ယာသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။


The Trade Times
From... သတင္းေပါင္းစုံ
 
 

No comments:

Post a Comment