*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 8 August 2013

ေ၇ွာင္၇မည္႔ အကုသိုလ္ ၃ မ်ိဳး


<< ေရွာင္ရမည့္ အကုသုိလ္ ၃ မ်ိဳး >>


၁ ။ ေလာဘ = တပ္မက္ျခင္း၊ကာမဂုဏ္အာရုံကုိ ျငိကပ္တပ္မက္ျခင္းသေဘာ။ ေလာဘသည္ ကာမဂုဏ္ အာရုံ ကုိတမ္းတမ္းစြဲ၊ ငမ္းငမ္းတက္၊တပ္မက္တြယ္တာ လုိခ်င္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါတုိ႔အား မည္သည့္ အခါမွ် မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ေစဘဲ အာရုံသစ္မ်ားကုိ အျမဲ ရွာေဖြေနေစသည္။
ေလာဘႏွင္႔ေသသူ၏လားရာဂတိမွာ ျပိတၱာျပည္ျဖစ္သည္။

၂ ေဒါသ = ျပစ္မွားျခင္း၊ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျ
ခင္းသေဘာ။
... ေဒါသႏွင့္တူေသာ အျပစ္သည္ မရွိဟူ၍ ဘုရားေဟာထားသည္နွင့္အညီ ေဒါသသည္ အဖ်က္ဆီးတတ္ဆုံးေသာတရားျဖစ္၏။ ေျမြေပြးေျမြေဟာက္ႏွင့္တူ၏။ တက္ၾကြေသာ ေဒါသကသာဖ်က္ဆီးတတ္သည္မဟုတ္။ ဆုတ္နစ္ေသာ ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္း၊ငုိေၾကြးျခ
င္း၊ စိတ္ႏွလုံးမသာယာျခင္း၊လြန္ကဲစြာပူေဆြးျခင္း တုိ႔ကလည္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ ပ်က္စီးေစသည္။
ေဒါသႏွင္႔ေသသူ၏လားရာဂတိမွာ ငရဲျပည္ျဖစ္သည္။

၃။ ေမာဟ = ေတြေ၀ျခင္း(မသိတတ္ျခင္း)၊အာရုံ၏
သေဘာမွန္ကုိ မသိျခင္း၊ဖုံးကြယ္ျခင္းသေဘာ။
ေမာဟသည္ ရုပ္နာမ္သေဘာ၊ကံသေဘာ၊သစၥာသေဘာ စသည္တုိ႔ကုိ ဖုံးကြယ္ထားျပီး သတၱ၀ါတုိ႔အား အေမွာင္တုိက္၌ က်င္လည္ေစသည္..။
ေမာဟႏွင္႔ေသသူ၏လားရာဂတိမွာ တိရိစၦာန္ျပည္ျဖစ္သည္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ ကိုယ္တိုင္ျပဳ
ကိုယ္ျပဳ၊ ကိုယ္စံသည္။


ဗုဒၶ အဆုံးအမ
Scrapmrho Ho


(share from:ျမန္မာျပည္သား)

No comments:

Post a comment