*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 18 January 2014

ေန႔စဥ္ ပြားပါ ဤငါးျဖာ

_(())_ ေန႔စဥ္ပြားပါ ဤငါးျဖာ _(())_

၁။ ငါသည္ အိုျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။
အိုျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၂။ ငါသည္ နာျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။
နာျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၃။ ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။
ေသျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၄။ ငါ့အား ခပ္သိမ္းေသာ ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ေသာ
အေဆြအမ်ိဳး၊ အေဆြခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူ
တို ့ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို ့ ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ရွင္ကြဲ
ကြဲရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊
ဘ၀တစ္ပါးသို ့ ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ေသကြဲ ကြဲ
ရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ေခ်၏။

၅။ ငါသည္ -
- ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ အေမြခံရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ိဳးရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္
ျဖစ္၏။
ေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ မေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ
အၾကင္ကံကို ျပဳအံ့။ ထိုျပဳေသာ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကံ၏
ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြခံသည္ ျဖစ္ရအံ့။

နတ္လူသတၱ၀ါအားလုံး -
ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾကဆင္းရဲကင္းျပီး၊
ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ေကာင္းက်ဳိးလုိရာဆႏၵမွန္သမွ် ျပည့္၀ၾကပါေစ။

- Admin Team of YBAM

Dhamma Danã Source

 

၁။ ငါသည္ အိုျခင္း သေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။
အိုျခင္း သေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၂။ ငါသည္ နာျခင္း သေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။
နာျခင္း သေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၃။ ငါသည္ ေသျခင္း သေဘာရွိသည္ျဖစ္၏။
ေသျခင္း သေဘာတရားကို မလြန္ဆန္နိဳင္။

၄။ ငါ့အား ခပ္သိမ္းေသာ ႏွလံုးကို ပြားေစတတ္ေသာ
အေဆြအမ်ိဳး၊ အေဆြခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူ
တို ့ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို ့ ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ရွင္ကြဲ
ကြဲရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊
ဘ၀တစ္ပါးသို ့ ေျပာင္းသြားသျဖင့္ ေသကြဲ ကြဲ
ရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ေခ်၏။

၅။ ငါသည္ -
- ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ အေမြခံရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ိဳးရွိသည္၊
- ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္
ျဖစ္၏။
 

ေကာင္းသည္ လည္းျဖစ္ေသာ၊ မေကာင္းသည္ လည္းျဖစ္ေသာ
အၾကင္ ကံကို ျပဳအံ့။ ထိုျပဳေသာ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ကံ၏
ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြခံသည္ ျဖစ္ရအံ့။

နတ္လူ သတၱ၀ါအားလုံး -
ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္းျပီး၊
ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ေကာင္းက်ဳိး လုိရာဆႏၵမွန္သမွ် ျပည့္၀ၾကပါေစ။

 
Admin Team of YBAM

Dhamma Danã Source


From...Myawady No comments:

Post a comment