*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 5 January 2014

သီလဝါရွယ္ယာ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရာင္းမည္ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၄


ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း အမ်ားျပည္သူသို႔ တရားဝင္ ေရာင္း ခ် မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ဇန္နဝါရီ လကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦး တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ ကာ ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢဳိလ္က ဆိုသည္။


အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ အဆိုပါရွယ္ယာကို ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ရွိၿပီး အဓိက စိတ္ဝင္စားရသည့္ အေၾကာင္းမွာ သီလဝါ ေျမေဈးေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က စတင္ ခဲ့ၿပီး ေျမဟက္တာ ၄၀၀ ဝန္းက်င္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္ လုပ္ေရး ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ လုပ္အား အသုံးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခြင့္ ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ က ေျပာၾကားထားသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၊ ၆၀ ဝန္းက်င္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

  From...The Voice Weekly


No comments:

Post a Comment