*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 6 February 2014

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိထားသင့္ေသာ ေဂါတမ ဗုဒၶသမိုင္း(အက်ဥ္း)

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း သိထားသင့္ေသာ ေဂါတမဗုဒၶသမိုင္း(အက်ဥ္း)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

အေလာင္းေတာ္ - ေသတေကတုနတ္သား
နတ္သားျဖစ္စဥ္က
အမည္

ဘုရားအေလာင္းေတာ္- သိဒၶတၳ ကုမာရမင္းသား
မင္းသားအမည္

ခမည္းေတာ္ - သီရိသုေဒၶါဒနမဟာရာဇာ
ကပိလဝတ္ျပည့္ရွင္မင္း

မယ္ေတာ္ - သီရိမဟာ မာယာေဒဝီ

မိေထြးေတာ္ - မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ

ၾကင္ရာေတာ္ - ယေသာ္ဓရာ
(ေဒဝဒဟျပည့္ရွင္မင္း၏
သမီးေတာ္)

သားေတာ္ - ရာဟုလာ

ေနျပည္ေတာ္ - မဇၩိမေဒသ သကၠတိုင္း
ကပိလဝတ္ျပည္

ဘုရားဘဲြ႔ေတာ္ - ေဂါတမ

ပဋိသေႏၶတည္ခ်ိန္ - မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇ ခုႏွစ္
ဝါဆိုလျပည့္
ၾကာသာပေတးေန႔

ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေန႔- မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခုႏွစ္
ကဆုန္လျပည့္
ေသာၾကာေန႔(ဘီစီ ၅၆၃)

ဖြားျမင္သည့္ေနရာ - ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္
ေဒဝဒဟျပည္ အၾကား
လုမၺနီ အင္ၾကင္းေတာ

ထီးနန္းဆက္ခံေသာ - ၁၆ ႏွစ္
အသက္

နန္းစည္းစိမ္ - ၁၃ႏွစ္(၁၆ႏွစ္မွ၂၉ႏွစ္ထိ)
ခံစားေသာႏွစ္

ေတာထြက္ေသာ - ၂၉ ႏွစ္
အသက္

ေတာထြက္သည့္ေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ခုႏွစ္
ဝါဆိုလျပည့္ တနလၤာေန႔
(သားေတာ္ရာဟုလာ ဖြားျမင္ေသာေန႔တြင္ ဖြားဖက္ေတာ္ ဆႏၵအမတ္ႏွင့္
က႑ကျမင္းတို႔ကို ေခၚ၍ တိတ္တဆိတ္ ေတာထြက္သည္ အေနာ္မာျမစ္ကမ္းတြင္ ဆံပယ္ေတာ္မူသည္)

ဒုကၠရစရိယာ - ဥရုေဝဠေတာ ပဥၥဝဂၢီ(၅)ဦးတို႔
က်င့္သည့္ေတာ က အလုပ္အေကြ်းျပဳသည္

ဒုကၠရစရိယာ - ၆ ႏွစ္
က်င့္သည့္ကာလ

ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ေသာေန႔ - သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုႏွစ္
ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔
(ဘီစီ ၅၂၈)
(ေနရဥၥရာျမစ္ကမ္း ဂယာၿမိဳ႕အနီး ဖြားဖက္ေတာ္
ေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္းရွိ အပရာဇိတပလႅင္ေပၚ၌
စံေတာ္မူစဥ္)

ဓမၼစၾကၤာ တရားဦး - မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု
ေဟာသည့္ေန႔ ဝါဆိုလျပည့္ စေနေန႔
ပဥၥဝဂၢီ ၅ ဦး တို႔အား
ေဟာၾကားသည္

ဓမၼစၾကၤာတရား - ဗာရာဏသီျပည္အနီး
ေဟာသည့္ေနရာ မိဂဒါဝုန္ေတာ

သစၥာေလးပါးတရား- ဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာ
နိေရာဓသစၥာ မဂၢသစၥာ

ညႊန္ၾကားသည့္ - မဇၩိမပဋိပဒါလမ္း မဂၢင္ရွစ္ပါး
လမ္းစဥ္

က်င့္စဥ္သိကၡာသုံးပါး- သီလ သမာဓိ ပညာ

တရားေတာ္မ်ား - ဝိနည္း သုတၱန္ အဘိဓမၼာ

အဆံုးအမ - ပရိယတၱိ သာသနာ
သာသနာေတာ္ ပဋိပတၱိ သာသနာ
ပဋိေဝဓသာသနာ

သက္ေတာ္/ဝါေတာ္- ပရိနိဗၺာန္စံစဥ္
သက္ေတာ္ ၈၀ႏွစ္
ဝါေတာ္ ၄၅ ဝါ

ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ေန႔- မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ခု
ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔
(ဘီစီ ၄၈၃)

ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ - ကုသိနာရံု အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္
ေနရာ

ေတေဇာဓာတ္ - မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု
ေလာင္သည့္ေန႔ ကဆုန္လဆုတ္ ၁၂ ရက္
တနဂၤေႏြေန႔

ဘုရားပြင့္ေသာကပၸ- ဘဒၵကပၸ(ဘုရားအမ်ားဆုံး
ပြင့္ေသာ(၅)ဆူကမ႓ာမွာ
(၄)ဆူေျမာက္ဘုရားျဖစ္ျခင္း

ဘုရားမျဖစ္မီ ပါရမီ - (၄)အသေခ်ၤႏွင့္ ကမ႓ာ
ျဖည့္ခဲ့ရသည့္ကာလ တစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္
ခဲ့ရ၏..ပါရမီက်င့္တိုင္း
ပညာဉာဏ္ပါရွိၿပီး ျဖစ္၏.
(ပညာဓိကဘုရား)

ဘုရားဆိုသည္မွာ-
ေအာက္ပါအဂၤါရပ္(၃)ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္
ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို ေခၚပါသည္..
(၁) သစၥာေလးပါးတရားကို ဆရာမကူ သယမ႓ဴ
ဉာဏ္ျဖင့္ အၾကြင္းမရွိ သိျမင္ႏိုင္ေသာ
ကိေလသာတို႔ကိုလည္း ဝါသနာႏွင့္တကြ
အၾကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ
မဂ္ေလးပါးကိုရ႐ွိၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္..

(၂) မိမိသိျမင္ၿပီးေသာ သစၥာေလးပါးတရားကို
သူတစ္ပါးအားလည္း မဂ္ဉာဏ္ရသည္အထိ
သိျမင္ေအာင္ ေဟာေျပာ ျပသႏိုင္စြမ္းရွိေသာ
ပုဂၢိဳလ္..

(၃) ေလာကသုံးပါး၌ သိအပ္ဖြယ္တရားအလုံးစံုကို
အကုန္အစင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ သဗၺညဳတ
ဉာဏ္ေတာ္ထူးကို ရ႐ွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္..

— Ohmar Shin
သူေတာ္ေကာင္းတို ့ေလွ်ာက္ေသာလမ္း
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
အေလာင္းေတာ္ - ေသတေကတု နတ္သား { နတ္သားျဖစ္စဥ္က အမည္ }

ဘုရားအေလာင္းေတာ္- သိဒၶတၳ ကုမာရမင္းသား  { မင္းသားအမည္ }

ခမည္းေတာ္ - သီရိသုေဒၶါဒနမဟာရာဇာ  { ကပိလဝတ္ျပည့္ရွင္မင္း }

မယ္ေတာ္ - သီရိမဟာ မာယာေဒဝီ

မိေထြးေတာ္ - မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ

ၾကင္ရာေတာ္ - ယေသာ္ဓရာ {  ေဒဝဒဟျပည့္ရွင္မင္း၏ သမီးေတာ္ }

သားေတာ္ - ရာဟုလာ

ေနျပည္ေတာ္ - မဇၩိမေဒသ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္

ဘုရားဘဲြ႔ေတာ္ - ေဂါတမ

ပဋိသေႏၶတည္ခ်ိန္ - မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇ ခုႏွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ ၾကာသာပေတးေန႔

ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေန႔- မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔(ဘီစီ ၅၆၃)

ဖြားျမင္သည့္ေနရာ - ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္ ေဒဝဒဟျပည္ အၾကား လုမၺနီ အင္ၾကင္းေတာ

ထီးနန္းဆက္ခံေသာ - ၁၆ ႏွစ္  { အသက္ }

နန္းစည္းစိမ္ - ၁၃ႏွစ္   { ၁၆ႏွစ္မွ၂၉ႏွစ္ထိ } ခံစားေသာႏွစ္

ေတာထြက္ေသာ - ၂၉ ႏွစ္  { အသက္ }

ေတာထြက္သည့္ေန႔ - မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ခုႏွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ တနလၤာေန႔
(သားေတာ္ရာဟုလာ ဖြားျမင္ေသာေန႔တြင္ ဖြားဖက္ေတာ္ ဆႏၵအမတ္ႏွင့္ က႑ကျမင္းတို႔ကို ေခၚ ၍ တိတ္တဆိတ္ ေတာထြက္သည္ အေနာ္မာျမစ္ကမ္းတြင္ ဆံပယ္ေတာ္မူသည္)

ဒုကၠရစရိယာ - ဥရုေဝဠေတာ ပဥၥဝဂၢီ(၅)ဦးတို႔  က်င့္သည့္ေတာ က အလုပ္အေကြ်းျပဳသည္

ဒုကၠရစရိယာ - ၆ ႏွစ္  { က်င့္သည့္ကာလ }

ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ေသာေန႔ - သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္  မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔
(ဘီစီ ၅၂၈) (ေနရဥၥရာျမစ္ကမ္း ဂယာၿမိဳ႕အနီး ဖြားဖက္ေတာ္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ရင္း ရွိ အပရာဇိတပလႅင္ေပၚ၌
စံေတာ္မူစဥ္)

ဓမၼစၾကၤာ တရားဦး - မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု  { ေဟာသည့္ေန႔ ဝါဆိုလျပည့္ စေနေန႔ }
ပဥၥဝဂၢီ ၅ ဦး တို႔အားေဟာၾကားသည္

ဓမၼစၾကၤာတရား - ဗာရာဏသီျပည္အနီးေဟာသည့္ေနရာ  { မိဂဒါဝုန္ေတာ }

သစၥာေလးပါးတရား-    ဒုကၡသစၥာ ..သမုဒယသစၥာ ..နိေရာဓသစၥာ ..မဂၢသစၥာ

ညႊန္ၾကားသည့္ - မဇၩိမပဋိပဒါလမ္း မဂၢင္ရွစ္ပါး လမ္းစဥ္

က်င့္စဥ္သိကၡာသုံးပါး- သီလ သမာဓိ ပညာ

တရားေတာ္မ်ား - ဝိနည္း သုတၱန္ အဘိဓမၼာ

အဆံုးအမ - ပရိယတၱိ သာသနာ သာသနာေတာ္ ပဋိပတၱိ သာသနာ ပဋိေဝဓသာသနာ

သက္ေတာ္/ဝါေတာ္- ပရိနိဗၺာန္စံစဥ္ သက္ေတာ္ ၈၀ႏွစ္ ဝါေတာ္ ၄၅ ဝါ

ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ေန႔- မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ခုကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔ (ဘီစီ ၄၈၃)

ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ - ကုသိနာရံု အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ { ေနရာ }

ေတေဇာဓာတ္ - မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုေလာင္သည့္ေန႔ ကဆုန္လဆုတ္ ၁၂ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔

ဘုရားပြင့္ေသာကပၸ- ဘဒၵကပၸ (ဘုရားအမ်ားဆုံး ပြင့္ေသာ(၅)ဆူကမၻာမွာ(၄)ဆူေျမာက္ ဘုရားျဖစ္ျခင္း

ဘုရားမျဖစ္မီ ပါရမီ -
ျဖည့္ခဲ့ရသည့္ကာလ     (၄)အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာ တစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္ခဲ့ရ၏.. ပါရမီက်င့္တိုင္း ပညာဉာဏ္ ပါရွိၿပီး ျဖစ္၏.   (ပညာဓိကဘုရား)

ဘုရားဆိုသည္မွာ-
ေအာက္ပါအဂၤါရပ္(၃)ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို ေခၚပါသည္..

 
(၁) သစၥာေလးပါးတရားကို ဆရာမကူ သယမၻဴ
ဉာဏ္ျဖင့္ အၾကြင္းမရွိ သိျမင္ႏိုင္ေသာ
ကိေလသာတို႔ကိုလည္း ဝါသနာႏွင့္တကြ
အၾကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ
မဂ္ေလးပါးကိုရ႐ွိၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္..

(၂) မိမိသိျမင္ၿပီးေသာ သစၥာေလးပါးတရားကို
သူတစ္ပါးအားလည္း မဂ္ဉာဏ္ရသည္အထိ
သိျမင္ေအာင္ ေဟာေျပာ ျပသႏိုင္စြမ္းရွိေသာ
ပုဂၢိဳလ္..

(၃) ေလာကသုံးပါး၌ သိအပ္ဖြယ္တရားအလုံးစံုကို
အကုန္အစင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ သဗၺညဳတ
ဉာဏ္ေတာ္ထူးကို ရ႐ွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္..

 — Ohmar Shin
သူေတာ္ေကာင္းတို ့ေလွ်ာက္ေသာလမ္း
 From...ျမန္မာ မ်ိဳးေစာင့္လူငယ္မ်ား { FB }

No comments:

Post a Comment