*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 27 October 2013

ဆြမ္းအက်ိဳး ႏွင့္ ေရအက်ိဳး

“ ဆြမ္းအက်ိဳး ႏွင့္ ေရအက်ိဳး ”
••••••••••••••••••••••••••••
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ေရလွဴျခင္းအက်ိဳး ၁၀-ပါးရွိသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ အခ်ိဳရည္၊ အေအးမ်ိဳးစံု၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္တို႔သည္လည္း အရည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအရည္မ်ားလွဴဒါန္းလွ်င္ ေရကဲ့သို႔ အက်ိဳး ၁၀-ပါး
ရရွိႏိုင္ပါသလားဘုရား။ ေျဖၾကားေပးပါရန္ေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါသည္ဘုရား။
(မေအးသီရိေရႊ-ရန္ကုန္ျမိဳ႔)

[www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm]

(ေျဖ)
ေရွးက ဒါယိကာမႀကီးတေယာက္ ဘုန္းႀကီးတပါးကို
ဆြမ္းကပ္သည့္အခါ မေက်နပ္သျဖင့္ ေမးသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပဲ ေျဖၾကားေပးပါမည္။

ေရွးက ဒါယိကာမႀကီးတေယာက္ ဆြမ္းကပ္သည့္အခါ
ဘုန္းႀကီးက ဆြမ္းအက်ိဳး ၅-ပါးရေၾကာင္း ေဟာၾကားပါသည္။ ထိုဒါယိကာမႀကီး မျပန္ခင္ ေနာက္တဦးက
ေရလာလွဴသည့္အခါ ေရအက်ိဳး ၁၀-ပါးရေၾကာင္း ေဟာပါသည္။
သည္တြင္ ဆြမ္းလွဴသည့္ ဒါယိကာမႀကီးက ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး
ကုန္ရ၊ ခ်က္ရ၊ ျပဳတ္ရနဲ႔ အလုပ္မ်ားလွတဲ့ ဆြမ္းက်ေတာ့
အက်ိဳး ၅-ပါးသာရျပီး မခ်က္ရ၊ မျပဳတ္ရတဲ့ ေရက်ေတာ့
အက်ိဳး ၁၀-ပါးေတာင္ ရသလားဘုရား-ဟု ဘ၀င္မက်၍ ဘုန္းႀကီးကိုေလွ်ာက္ပါသည္။
ထိုအခါ ဘုန္းႀကီးက ဒါယိကာမႀကီး ဆြမ္း-ဆြမ္းဟင္းေတြ
ခ်က္ေတာ့ ေရမထည့္ရဘူးလား။ ထည့္ရပါတယ္ဘုရား။
ေအး ဒါဆို ဆြမ္းအက်ိဳး ၅-ပါးေရာ၊ ေရအက်ိဳး ၁၀-ပါးေရာ
ေပါင္းရင္ ဒါယိကာမႀကီးက ၁၅-ပါးေတာင္ ရတာေပါ့လို႔
ေဟာလိုက္မွ ေက်နပ္သြားေလသတဲ့။

ထိုနည္းအတူပင္ အခ်ိဳရည္၊ လက္ဖက္ရည္တို႔တြင္လည္း အာဟာရဓာတ္မ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဟာရအလွဴ
အက်ိဳး ၅-ပါးႏွင့္ ေရႏွင့္ ေရာစပ္ထားသျဖင့္ ေရအက်ိဳး
၁၀-ပါးပါ ေပါင္းလွ်င္ ၁၅-ပါး ရရွိ္ႏိုင္ပါသည္။

- ( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု မတ္လ)

Young Buddhist's Association


အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ေရလွဴျခင္းအက်ိဳး ၁၀-ပါးရွိသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ အခ်ိဳရည္၊ အေအးမ်ိဳးစံု၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္တို႔သည္လည္း အရည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအရည္မ်ား လွဴဒါန္းလွ်င္ ေရကဲ့သို႔ အက်ိဳး ၁၀-ပါး ရရွိႏိုင္ပါသလားဘုရား။ ေျဖၾကားေပးပါရန္ေလွ်ာက္ထား

အပ္ပါသည္ဘုရား။...
(မေအးသီရိေရႊ-ရန္ကုန္ျမိဳ႔)


[www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm]

(ေျဖ)
ေရွးက ဒါယိကာမႀကီးတေယာက္ ဘုန္းႀကီးတပါးကို
ဆြမ္းကပ္သည့္အခါ မေက်နပ္သျဖင့္ ေမးသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပဲ ေျဖၾကားေပးပါမည္။

ေရွးက ဒါယိကာမႀကီးတေယာက္ ဆြမ္းကပ္သည့္အခါ
ဘုန္းႀကီးက ဆြမ္းအက်ိဳး ၅-ပါးရေၾကာင္း ေဟာၾကားပါသည္။ ထိုဒါယိကာမႀကီး မျပန္ခင္ ေနာက္တဦးက
ေရလာလွဴသည့္အခါ ေရအက်ိဳး ၁၀-ပါးရေၾကာင္း ေဟာပါသည္။
သည္တြင္ ဆြမ္းလွဴသည့္ ဒါယိကာမႀကီးက ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး
ကုန္ရ၊ ခ်က္ရ၊ ျပဳတ္ရနဲ႔ အလုပ္မ်ားလွတဲ့ ဆြမ္းက်ေတာ့
အက်ိဳး ၅-ပါးသာရျပီး မခ်က္ရ၊ မျပဳတ္ရတဲ့ ေရက်ေတာ့
အက်ိဳး ၁၀-ပါးေတာင္ ရသလားဘုရား-ဟု ဘ၀င္မက်၍ ဘုန္းႀကီးကိုေလွ်ာက္ပါသည္။
ထိုအခါ ဘုန္းႀကီးက ဒါယိကာမႀကီး ဆြမ္း-ဆြမ္းဟင္းေတြ
ခ်က္ေတာ့ ေရမထည့္ရဘူးလား။ ထည့္ရပါတယ္ဘုရား။
ေအး ဒါဆို ဆြမ္းအက်ိဳး ၅-ပါးေရာ၊ ေရအက်ိဳး ၁၀-ပါးေရာ
ေပါင္းရင္ ဒါယိကာမႀကီးက ၁၅-ပါးေတာင္ ရတာေပါ့လို႔
ေဟာလိုက္မွ ေက်နပ္သြားေလသတဲ့။

ထိုနည္းအတူပင္ အခ်ိဳရည္၊ လက္ဖက္ရည္တို႔တြင္လည္း အာဟာရဓာတ္မ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဟာရအလွဴ
အက်ိဳး ၅-ပါးႏွင့္ ေရႏွင့္ ေရာစပ္ထားသျဖင့္ ေရအက်ိဳး
၁၀-ပါးပါ ေပါင္းလွ်င္ ၁၅-ပါး ရရွိ္ႏိုင္ပါသည္။

- ( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု မတ္လ)

Young Buddhist's Association
See More
From...Facebook


No comments:

Post a Comment