*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 25 March 2014

မယားလိုသေလာက္ ယူခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကင္ညာ အမ်ဳိးသမီး အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္

ကင္ညာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္

 

လက္ရွိမယားႀကီး အား တိုင္ပင္ရန္ မလိုဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ား မယားယူခ်င္ သေလာက္ ယူခြင့္ရွိသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ကင္ညာ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့ရာ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မတ္ ၂၂ ရက္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံ၌ က်င့္သံုးဆဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမား မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ ဆင္ ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကင္ညာပါလီမန္ က မတ္ ၂၀ ရက္ ညပိုင္းတြင္ မဲခြဲအတည္ျပဳ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူလကခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို တစ္ ခ်က္လႊတ္ပယ္ခ်ပိုင္ခြင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ကို ကင္ညာ အမ်ဳိးသား အမတ္မ်ားက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲအတည္ ျပဳစဥ္ ကင္ညာပါလီမန္၏ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၉ ဦးတို႔က ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခား အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကင္ညာႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား မယားမ်ားမ်ားယူသည့္ အစဥ္အလာကိုက်င့္သံုးခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ေယာက်္ားတစ္ဦးထက္
ပိုယူခြင့္မရွိေပ။ ႏိုင္႐ိုဘီ၊ မတ္-၂၃
စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ

No comments:

Post a Comment