*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 3 August 2013

ၿမန္မာ႔ လွ်ပ္စစ္ကဏၰၵ ဖြံ႔ၿဖိဳးေ၇းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ကမၻာ႔ဘဏ္ သုံးမည္


ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ကမာၻ႔ဘဏ္သုံးမည္

Saturday, Augest 03, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ေထာက္ပံ့သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ဘဏ္႐ုံးခြဲမွ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က သုံးစြဲမည့္ ယင္းေငြေၾကးပမာဏသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လ ၃၁ ရက္ ေန႔အထိ စီမံကိန္းကာလအတြက္ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအသင္း (International Development Association) က အတိုးမဲ့ ႏွစ္စဥ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။


ယင္းေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာမွ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကားကာလတြင္ ဆယ္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ကာ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ေလးဦးအနက္ တစ္ဦးသာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕တာဘိုင္မ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားသည္ ဓာတ္အားေပးပို႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း အဆင့္တြင္ ဆုံး႐ႈံးေနရျခင္း တို႔ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ မလုံေလာက္သည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကို စြမ္းအင္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားေပးပို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ေလလြင့္သည့္ပမာဏကို ေလ်ာ့ နည္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားရွိ ဓာတ္ေငြ႕ တာဘိုင္မ်ားကို လဲလွယ္ တပ္ဆင္ေပးရာတြင္လည္း ဝယ္ယူေရး ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို စနစ္တက် ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္ေပးရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေစ်းၿပဳိင္စနစ္ျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ပစၥည္းဝယ္ယူေရး စည္းမ်ဥ္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ယခင္ ဓာတ္ေငြ႕တာဘိုင္ အေဟာင္းမ်ားအစား ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳထားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေပါင္းစပ္ပတ္လည္ ဓာတ္ေငြ႕ တာဘိုင္ နည္းပညာသုံး စက္သစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Khanthan Shankar က ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စက္႐ုံအနီးရွိ ေဒသခံမ်ား ရင္ဆိုင္ခံစားေနရေသာ စက္မ်ားလည္ ပတ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသံဆူညံမႈမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီး မလုံေလာက္မႈႏွင့္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကို အထိုက္အသင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ျပဳ လုပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment