*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 29 September 2013

အလုပ္ အကုိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး နည္းဥပေဒ ကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး သုံးလအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္
အလုပ္ အကုုိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ စတင္ေရးဆြဲလ်က္ ရွိၿပီး သုံးလ အတြင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမူဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဥပေဒအၾကံေပး ဦးသက္ႏုိင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

 

"အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခုလက္ရွိ မွာ နည္းဥပေဒ ကုိ ပညာရွင္ေတြ နဲ႔ စတင္ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ အစုိးရ အဖြဲ႕ကုိ တင္ျပ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

နည္းဥပေဒ ကုိ သုံးလ အတြင္း အၿပီးျပ႒ာန္းႏုိင္ ဖုိ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္ အကုိင္ႏွင့္ လူမူ ဖူလုံေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဥပေဒ အၾကံေပး ဦးသက္ႏုိင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။အလုပ္ အကုိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ဥပေဒသစ္ တြင္ အလုပ္သမား မ်ား သင့္ေလ်ာ္ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ အကုိင္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ ကုိ ႏုိင္ငံအဆင့္ အသိ အမွတ္ျပဳ လတ္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး စနစ္ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံ အဆင့္ အလုပ္ အကုိင္ဆုိ င္ ရာ "စံ" မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးအား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အလုပ္ သမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးေရး အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဖြံၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ သမား ကြၽမ္းက်င္မႈေန႔ သတ္မွတ္ေရး တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္း ဥပေဒတြင္ အလုပ္ ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆုိျခင္း၊ အလုပ္ အကုိင္ႏွင့္ အလုပ္ သမား ရွာေဖြျခင္း၊ အလုပ္သမား မ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ ယွဥ္ၿပဳိင္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ေရး ဌာနမ်ား မွတ္ ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အပါအ၀င္ အခန္း ၁၀ ခန္း ပါ၀င္ေရးဆြဲ ထားသည္ဟု သိရသည္။

အလုပ္ အကုိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေခၚယူသည့္ သတၱမ အႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ကာ အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group              
 From...Facbbook

No comments:

Post a Comment