*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 9 April 2014

ကီဝီကဲ့ သုိ႔ေသာ သစ္သီးႏွင့္ အရြက္ မ်ား ေန႔စဥ္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ စိုျပည္ေသာ အသားအေရ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိႏိုင္

မုန္လာဥဝါ၊ ေဂၚဖီထုပ္ႏွင့္ ကီဝီ အသီးမ်ား အပါအဝင္ သစ္သီးႏွင့္ အသီးအရြက္ အနည္းဆံုး သံုးမ်ဳိး ကို ေန႔စဥ္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ ၾကာသည့္ အခါအသား အေရ၏ ညိဳမြဲ မႈမ်ား ကို ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး စိုျပည္ေတာက္ပ ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အသားအေရကို ျဖစ္ေပၚလာေစ သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္ ။


သစ္သီးႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား ကို စားသံုးျခင္း ျဖင့္အသား အေရ အတြက္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိကို St Andrews တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာရွင္ မ်ား ကေလ့လာခဲ့ ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားက အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏သစ္သီးႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား စားသံုး ၿပီး အသားအေရႏွင့္ မစားသံုးမီ အသားအေရ အေျခအေနမ်ား ကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ မွတ္တမ္းယူ ခဲ့သည္။

အသီးအရြက္ မ်ားႏွင့္ သစ္သီး သံုးႀကိမ္ ခန္႔ ေန႔စဥ္ စားသံုးၿပီး သီတင္းပတ္ ေျခာက္ပတ္ ၾကာသည့္အခါ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာၿပီး အသီးအရြက္ႏွင့္ သစ္သီးသံုးႀကိမ္ ထက္ပိုမို စားသံုးသူမ်ား သည္ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိၿပီးစိုျပည္ လွပေသာ အသားအေရ ကိုပိုင္ဆိုင္ ရရွိႏိုင္သည္ ဟုသုေတသီမ်ား ကတြက္ ခ်က္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ အေနျဖင့္ စားသံုးမႈ မတိုင္မီႏွင့္ စားသံုးၿပီး အသားအေရ ကြာျခားမႈမ်ား အားဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္၍ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ရာသစ္သီး ႏွင့္အသီးအရြက္ မ်ားစားသံုး ၿပီးေသာ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာ အေရာင္တို႔မွာ ပိုမိုလင္းလက္ ေတာက္ ပလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မုန္လာဥႏွင့္ ကန္စြန္း ဥ အစရွိေသာ အစားအစာ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ကယ္႐ိုတီႏိြဳက္ အာဟာရဓာတ္ မ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ အသားအေရ ေကာင္းမြန္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။

ဘီတာ ကယ္႐ိုတီႏိြဳက္ ႏွင့္ Lyco- pene ဓာတ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ ပါဝင္ေသာ ကယ္႐ိုတီ ႏိြဳက္ဓာတ္သည္ မ်က္စိကို အကာ အကြယ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။
 

ကီဝီကဲ့ သုိ႔ေသာ သစ္သီးႏွင့္ အရြက္မ်ား ေန႔စဥ္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ စိုျပည္ေသာ အသားအေရ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိႏိုင္ မုန္လာဥဝါ၊ ေဂၚဖီထုပ္ႏွင့္ ကီဝီ အသီးမ်ား အပါအဝင္ သစ္သီးႏွင့္ အသီးအရြက္ အနည္းဆံုး သံုးမ်ဳိး ကို ေန႔စဥ္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ ၾကာသည့္ အခါ အသား အေရ၏ ညိဳမြဲ မႈမ်ား ကို ေလ်ာ့ ပါးေစၿပီး စိုျပည္ေတာက္ပ ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အသားအေရကို ျဖစ္ေပၚလာေစ သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္။ 

သစ္သီးႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား ကိုစားသံုးျခင္း ျဖင့္ အသား အေရအတြက္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိကို St Andrews တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာရွင္ မ်ား ကေလ့လာခဲ့ ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္ မ်ားက အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ သစ္သီးႏွင့္ အသီး အရြက္မ်ား စားသံုးၿပီး အသားအေရႏွင့္ မစား သံုးမီ အသားအေရ အေျခအေနမ်ား ကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ မွတ္တမ္းယူ ခဲ့သည္။ 

အသီးအရြက္မ်ားႏွင့္ သစ္သီး သံုးႀကိမ္ခန္႔ ေန႔စဥ္ စားသံုးၿပီး သီတင္းပတ္ ေျခာက္ပတ္ ၾကာသည့္အခါ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာၿပီး အသီးအရြက္ႏွင့္ သစ္သီး သံုးႀကိမ္ ထက္ပိုမို စားသံုးသူမ်ား သည္ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိၿပီးစိုျပည္ လွပေသာ အသားအေရ ကိုပိုင္ဆိုင္ ရရွိႏိုင္သည္ ဟုသုေတသီမ်ား ကတြက္ ခ်က္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ အေနျဖင့္ စားသံုးမႈ မတိုင္မီႏွင့္ စားသံုးၿပီး အသားအေရ ကြာျခားမႈမ်ား အားဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္၍ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ရာ သစ္သီး ႏွင့္အသီး အရြက္ မ်ားစားသံုး ၿပီးေသာ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာ အေရာင္တို႔မွာ ပိုမို လင္းလက္ ေတာက္ ပလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

မုန္လာဥႏွင့္ ကန္စြန္းဥ အစရွိေသာ အစားအစာ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ကယ္႐ိုတီႏိြဳက္ အာဟာရဓာတ္ မ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ အသားအေရ ေကာင္းမြန္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။ ဘီတာ ကယ္႐ိုတီႏိြဳက္ ႏွင့္ Lyco- pene ဓာတ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ ပါဝင္ေသာ ကယ္႐ိုတီ ႏိြဳက္ဓာတ္သည္ မ်က္စိကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။
 


From...Myawady News

No comments:

Post a Comment