*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 14 February 2014

ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ့္ Laptop ေတြ ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူရမလဲ ?


Photo: ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ့္ Laptop ေတြ ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရမလဲ?
==========================================
Laptop ထုတ္လုပ္တဲ့ Company ေတြဟာ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ့္ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူဖို႕ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘယ္ အမ်ိဳးအစား ဟာ ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ္ဆိုတာ သင္ မသိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္တမ္းေတြကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ့္ Laptop ကိုေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု က လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ပ်က္ဆီးမႈအမ်ားဆံုး Laptop ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းေတြနဲ႕ျပသေပးခဲ့ပါတယ္။ စစ္တမ္း အရ Asus Laptop ေတြဟာ ပ်က္ဆီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္တာကို ေတြ႕ရၿပီး HP Laptop ေတြဟာ ပ်က္ဆီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ပ်က္ဆီးမႈ အမ်ားဆံုး Laptop Brand ေတြကို ရာခုိင္ႏႈန္း နဲ႕ ေဖာ္ျပထားတာကိုေအာက္မွာေလ့လာၿပီး ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
1. Asus: 15.6%
2. Toshiba: 15.7%
3. Sony: 16.8%
4. Apple: 17.4%
5. Dell: 18.3%
6. Lenovo: 21.5%
7. Acer: 23.3%
8. Gateway: 23.5%
9. HP: 25.6%

refer ; myamar digitial life 
 
 Laptop ထုတ္လုပ္တဲ့ Company ေတြဟာ မ်ားျပားတဲ့ အတြက္ ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ့္ အမ်ိဳးအစား ကို ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူဖို႕ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘယ္ အမ်ိဳး အစား ဟာ ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ္ဆိုတာ သင္ မသိႏုိင္ပါဘူး။ 
 
ဒါေပမယ့္ စစ္တမ္းေတြကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ ၾကာရွည္ အသံုးခံမယ့္ Laptop ကိုေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ ယူႏုိင္ ပါတယ္။
 
သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု က လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ အတြင္းမွာ ပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆံုး Laptop ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းေတြနဲ႕ျပသေပးခဲ့ ပါတယ္။ စစ္တမ္း အရ Asus Laptop ေတြဟာ ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္တာကို ေတြ႕ရၿပီး HP Laptop ေတြဟာ ပ်က္ဆီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တာ ကိုေတြ႕ ရပါတယ္။ 
 
ပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆံုး Laptop Brand ေတြကို ရာခုိင္ႏႈန္း နဲ႕ ေဖာ္ျပထားတာကိုေအာက္ မွာေလ့လာ ၿပီး ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
 
1. Asus: 15.6%
 
2. Toshiba: 15.7%
 
3. Sony: 16.8%
 
4. Apple: 17.4%
 
5. Dell: 18.3%
 
6. Lenovo: 21.5%
 
7. Acer: 23.3%
 
8. Gateway: 23.5%
 
9. HP: 25.6%

refer ; myamar digitial life

No comments:

Post a comment