*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 5 June 2014

၇င္ခြင္လမ္း Blog ၏ တစ္ႏွစ္ ၿပည္႔ အမွတ္တ၇

 ***  ၇င္ခြင္လမ္း Blog ၏ တစ္ႏွစ္ၿပည္႔ အမွတ္တ၇ အၿဖစ္ ဆ၇ာ နႏၵာသိန္းဇံ ၏  " ဘ၀ အဓၶိပၸာယ္ ႏွင္႔ ဘ၀သစၥာ "  စာအုပ္မွ ၿမတ္ဗုဒၶ ၏ ဒႆန အခ်ိဳ႔ၿဖင္႔  " ၇င္ခြင္လမ္း " အား  ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ အားေပး လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ  မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းအား ေလးစားစြာ ႏွုတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္ ။
*************************   ............   ............    ............    ************************


ေၿပာင္းလဲၿခင္း သခၤါ၇ သေဘာ ရွိေနသမွ် လူ၏ ၿဖစ္လို ဆႏၵႏွင္႔ လြဲေခ်ာ္စြာ ၿဖစ္လာမွုတို႔သည္  အစဥ္ ၇ွိေနမည္သာ ၿဖစ္သည္ ။ ၿဖစ္လိုၿခင္း ရွိပါလွ်က္ မၿဖစ္လာၿခင္း ၊ မၿဖစ္လိုပါလွ်က္ ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း စသည္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတို႔ သည္လည္း အစဥ္ ၇ွိေနမည္သာ ၿဖစ္သည္ ။ 

ဂ်ာမန္ ဒႆန ပညာ၇ွင္ၾကီး  ၇ွွီဳဗင္ေဟာင္၀ါ  သည္ " ၿဖစ္လိုေသာ ဆႏၵ ႏွင္႔ မကိုက္ညီၿခင္း ဟူသမွ် ဒုကၡ " ဟု သေဘာ ေပါက္ခဲ႔သည္ ။  အိုၿခင္း သေဘာကို မအိုေစ၇န္ ဖန္တီး နိုင္မွု ၊ အစိုး၇မွု မရွိ၇ကား  လူသည္ အိုၿခင္း သေဘာကို  မအိုပါေစလင္႔ ဟု  ေတာင္႔တၿခင္းငွာ မ၇နိုင္ေခ် ။ 

ထို႔အတူ နာၿခင္းသေဘာ  ေသၿခင္း သေဘာ  တို႔ကိုလည္း ၊ မနာေစ၇န္  မေသေစ၇န္  ဖန္တီးနိုင္မွ ု ၊ အစိုး၇မွု မ၇ွိ၇ကား  လူသည္ နာၿခင္း သေဘာကို မနာပါေစ ၊ ေသၿခင္းသေဘာကို  မေသပါေစ လင္႔  ဟူ၍ လည္းေကာင္း  ေတာင္႔တၿခင္းငွာ မ၇နိုင္ေခ် ။


   ထိုနည္းတူ  ခ်စ္ခင္ ႏွစ္လိုအပ္ေသာ အ၇ာ ၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လို အပ္ေသာ သူတို႔ႏွင္႔ ခ်ည္း အတူတကြ ေနထိုင္ ဆံုဆည္း၇န္ ဖန္တည္းနိုင္မွု ၊ အစိုး၇မွု မ၇ွိ၇ကား  လူသည္ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္လိုအပ္ေသာ အ၇ာ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္လို အပ္ေသာ သူတို႔ႏွင္႔ ခ်ည္း အတူတကြ ေနထိုင္ ဆံုဆည္း၇ေစဟု ေတာင္႔တၿခင္းငွာ မ၇နိုင္ေခ် ။ 

   လူသည္ မိမိ လိုခ်င္သည္ကို မ၇ ၊ ၇ေသာ အ၇ာကိုလည္း မလိုခ်င္ ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ သည္က မၿဖစ္ ၊ မေမွ်ာ္ လင္႔ ေသာ အ၇ာက ၿဖစ္ စသည္႔ ဆန႔္က်င္ လြဲေခ်ာ္မွု သေဘာတို႔ကိုသာ အစဥ္ ၾကံဳေတြ႔ လွ်က္ ၇ွိသည္ ။

ဂ်ာမန္ ဒႆန ပညာ၇ွင္ၾကီး  ေဟဂယ္  က " စားနိုင္ေသာ အခါက မစားနိုင္ခဲ႔ ၊ စားနိုင္ေသာ အခါတြင္မူ မစားနိုင္ေတာ႔ၿပီ  " ဟု သူ၏ ဒိုင္ယာလက္တစ္ သေဘာကို ၇ည္ညႊန္းသည္႔ အေနၿဖင္႔ ေဖၚၿပခဲ႔သည္ ။
နုပ်ိဳစဥ္ အခ်ိန္ စားနိုင္ ၀ါးနိုင္တုန္း အခါကမူ စားခ်င္ ၀ါးခ်င္ ေသာ အစားအစာ တို႔ကို ေငြေၾကး မခ်မ္းသာ ၍  မစားခဲ႔၇ ။ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာ၍ စားလို၇ာကို ၀ယ္ၿခမ္း စားနိုင္ေသာ အခါတြင္မူ အိုမင္း ၇င္႔ေ၇ာ္ၿပီ ၿဖစ္၇ကား သြားတို႔က ေၾကြကုန္ေသာေၾကာင္႔ စားနိုင္ ၀ါးနိုင္ၿခင္း မ၇ွိေတာ႔ ။ 

  အိုမင္းေသာ လွ်ာကလည္း အ၇သာကို ေကာင္းစြာ မခံစားနိုင္ ေတာ႔ေသာ အၿဖစ္ကိုလည္း လူသားသည္ 
ၾကံဳ၇၏ ။ ၇ြယ္နုခ်ိန္ ေပ်ာ္နိုင္ပါးနိုင္ ခ်ိန္ကမူ ပစၥည္းဥစၥာ မွစ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဆင္မေၿပ မွုတို႔ေၾကာင္႔ ခ်စ္သူ ၊ ခင္သူ ၊ ခ်စ္ေသာအ၇ာ ၊ ၿမတ္နိုးေသာ အ၇ာတို႔ႏွင္႔ မေပ်ာ္ ခဲ႔၇ ၊ ပစၥည္း ဥစၥာမွ စ၍ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အဆင္ေၿပလာေသာ အခါတြင္မူ အိုမင္း၇င္႔ေ၇ာ္ၿပီ ၿဖစ္၇ကား ေပ်ာ္ခ်င္ ၊ ပါးခ်င္ စိတ္တို႔ မ၇ွိေတာ႔ေသာ အၿဖစ္ ၊ ေပ်ာ္နိုင္ ပါးနိုင္ေသာ စြမ္းအင္ မ၇ွိေတာ႔ေသာ အၿဖစ္ကိုလည္း လူသားသည္ ၾကံဳ၇တတ္၏ ။

  လူ႔ဘ၀ သည္ ဘယ္အခါမွ် ၿဖစ္လို၇ာ မၿဖစ္ ေသာေၾကာင္႔ မေက် မနပ္ႏွင္႔ ဒုကၡ ေ၇ာက္၇ေသာ ဘ၀ပင္ ၿဖစ္၏ ။  ဤသည္ကို ၇ည္၇ြယ္၍ ဗုဒၵ က  "  အလို၇ွိအပ္ေသာ  အ၇ာကို  မ၇ၿခင္းသည္  ဒုကၡ တည္း " ဟု 
ဆိုခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္ ။ 

  ထိုသို႔ လူ၌ ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ ၿဖစ္၇ၿခင္းသည္ ေဖၚၿပခဲ႔သည္႔ အတိုင္း ခႏၶာငါးပါး ၇ုပ္နာမ္ တ၇ားတို႔၌ အမွန္ မၿမင္မွု အမွား စြဲလမ္းမွုေၾကာင္႔ ပင္ၿဖစ္၏ ။ အမွန္မၿမင္နိုင္မွု  အမွားစြဲလမ္းမွု ေၾကာင္႔ လူသတၱ၀ါ သည္  မဟုတ္ကို အဟုတ္ထင္ ၊ ဒုကၡ ကို သုခ ထင္ၿခင္းလည္း ၿဖစ္၇ၿပန္သည္ ။ 

  ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ ဗုဒၶ သည္ ေအာက္ပါကဲ႔သို႔  ဥဒါန္းစကား  ဆိုခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္ေပ လိမ္႔မည္ ။

          "  မသာယာအပ္ေသာ သေဘာတ၇ားသည္  သာယာဖြယ္ အသြင္သေဘာ ၿဖင္႔ လည္းေကာင္း ၊
         မခ်စ္ခင္အပ္ေသာ သေဘာတ၇ားသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ အသြင္ သေဘာၿဖင္႔ လည္းေကာင္း ၊ ဆင္း၇ဲ
         ေသာ သေဘာတ၇ားသည္ ခ်မ္းသာဖြယ္ အသြင္ သေဘာၿဖင္႔ လည္းေကာင္း ၊  ေမ႔ေလ်ာ႔ ေနသူ
         ကို လႊမ္းမိုး ဖိစီး၏ ။" 

  အခ်ိဳ႔ေသာ ဘာသာေ၇း ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ ကာမဂုဏ္ တို႔ကို အစြမ္းကုန္ ခံစားၿခင္းၿဖင္႔ အစြဲအလမ္းကို ၿဖတ္ေတာက္ ၾကသည္ ။ သူတို႔၏ ၇ည္၇ြယ္ခ်က္မွာ ခံစားခ်င္ေသာ ကာမဂုဏ္ တို႔ကို အစြမ္းကုန္ ခံစားၿခင္းၿဖင္႔ ထို ကာမဂုဏ္ တို႔၌ ၿငီးေငြ႔ကာ စြဲလမ္း တပ္မက္မွု ကုန္သြား၇န္ပင္ ၿဖစ္၏ ။ 

   အခ်ိဳ႔ ကလည္း ကာမဂုဏ္ ခံစားလိုေသာ စိတ္ကို အစြမ္းကုန္ ခ်ဳပ္တည္း ခ်ိဳးႏွိမ္ ၿခင္းၿဖင္႔ အစြဲ အလမ္းကို ၿဖတ္ေတာက္ၾကသည္ ။ သူတို႔၏ ၇ည္၇ြယ္ခ်က္မွာ ခ်ဳပ္တည္း ၿခင္းၿဖင္႔ စြဲလမ္းတပ္မက္ မွုကို ပယ္သတ္ ၇န္ပင္ ၿဖစ္ေလသည္ ။ 

  ဂ်ိန္း  ဘာသာမွ အခ်ိဳ႔ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ စြဲလမ္း တပ္မက္မွု မၿဖစ္ေအာင္ ကိုယ္၌ အ၀တ္ကို မ၀တ္ အစာကို လက္ၿဖင္႔ပင္ ယူ၍ မစားဘဲ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င္႔ၾကံၾကသည္ ။ သို႔၇ာတြင္ ဗုဒၶသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို အစြမ္းကုန္ ခံစားပစ္ေသာ နည္းႏွင္႔ ခ်ဳပ္တည္းေသာ နည္းတို႔ၿဖင္႔ အစြဲ အလမ္း ကို ပယ္သတ္နိုင္ၿခင္း မ၇ွိဟု
( စမ္းသပ္ၾကည္႔ေသာ အခါ ) သိၿမင္ လာသည္ ။ 

   ဗုဒၶ အလိုအ၇ သတိပဌာန္ က်င္႔စဥ္ၿဖင္႔ ခႏၶာ ငါးပါး ၌ ဒုကၡ သစၥာကို အမွန္သိပါမွ အစြဲ အလမ္းကို ပယ္သတ္ နိုင္သည္ ဟု ေတြ႔ၿမင္လာခဲ႔သည္ ။ 

   ဗုဒၶ ဒႆန အလိုအ၇  " ဒုကၡ " ဟု ခံစားၿခင္း ၊ ထင္ၿမင္ ၿခင္းသည္ သမုဒယ ေၾကာင္႔ ၿဖစ္၏ ။ သမုဒယ မ၇ွိပါက ဒုကၡ ဟူ၍ ခံစား ထင္ၿမင္ၿခင္းသည္ မ၇ွိနိုင္ေခ် ။ ဘ၀ ၏ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ ထဲ၌ ဒုကၡ သည္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ ၊ ၇ွိသည္လည္း မဟုတ္ေခ် ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ အကယ္၍ သမုဒယ ၇ွိလွ်င္ 
ဒုကၡ သည္ ၇ွိ၍ အကယ္၍ သမုဒယ မရွိလွ်င္ ဒုကၡသည္ မ၇ွိနိုင္ေသာ ေၾကာင္႔ ပင္တည္း ။ 

  သို႔ၿဖစ္၍ ......
     ၁ ။ ဘ၀သည္ ဆင္း၇ဲ ဒုကၡသာ ၿဖစ္ေခ်သည္ ဟု ယူဆၿခင္း သည္လည္း မွားသာ အစြန္းတ၇ား ၿဖစ္သည္ ။ 
     ၂ ။ ဘ၀သည္ ခ်မ္းသာ သုခ ၿဖစ္သည္ ဟု ယူဆၿခင္း သည္လည္း မွားေသာ အစြန္း တ၇ား ၿဖစ္သည္။

     အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ ထို အယူအဆ မ်ားသည္ သမုဒယေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အယူအဆမ်ား ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔တည္း ။  " ဘ၀ " သည္ " ဘ၀ " မွ်သာ ၿဖစ္ေသာ္ လည္း အမွန္ မၿမင္မွု ၊ စြဲလမ္းမွု တည္း
ဟူေသာ သမုဒယ ေၾကာင္႔ ထို ဘ၀ ကိုပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယူဆ ထင္ၿမင္ ေနၿခင္းသာ ၿဖစ္ေပသည္ ။ 

   ထို႔အတူ.....
     ၁ ။ ဘ၀၌ အဓၶိပၸါယ္ ၇ွိသည္ ဟု ထင္ၿမင္ ယူဆၿခင္း သည္လည္း မွားေသာ အစြန္းတ၇ား ၿဖစ္၏ ။
     ၂ ။ ဘ၀၌ အဓၶိပၸါယ္ မ၇ွိဟု ထင္ၿမင္ၿင္းသည္လည္း မွားေသာ အစြန္းတ၇ား ၿဖစ္၏ ။

   အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ ထို အယူအဆ မ်ားသည္လည္း သမုဒယေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အယူအဆမ်ား ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔တည္း ။ 

   သို႔ၿဖစ္၍ .....
      ၁ ။ ဗုဒၶ ၀ါဒသည္ ေလာကကို စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ႔ေသာ အၿမင္ၿဖင္႔ ၇ွုၿမင္ေသာ ၀ါဒ ၿဖစ္သည္ဟု 
          ထင္ၿမင္ ယူဆၿခင္းသည္ လည္းေကာင္း ၊ 
      ၂ ။ ဗုဒၶ ၀ါဒသည္ ေလာကကို အေကာင္းဘက္မွ ၇ွုၿမင္ေသာ သုခ ၀ါဒ ၿဖစ္သည္ဟု ထင္ၿမင္ ယူဆ 
          ၿခင္းသည္ လည္းေကာင္း မွားေသာ အစြန္း တ၇ားမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ ။ 

     အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ ထို အယူအဆ မ်ားသည္လည္း သမုဒယ ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အယူအဆ မ်ား ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔တည္း ။ 

      ၇ဟႏၲာ အ၇ိယာပုဂၢိဳလ္ သည္ ခႏၲာ ငါးပါး ၇ုပ္နာမ္ တ၇ားတို႔ ၌ ဒုကၡ သစၥာကို ထိုးထြင္း သိၿမင္မွု ေၾကာင္႔ သမုဒယ ၏ အေႏွာင္ အဖြဲ႔ အဖံုး အကြယ္ အပိတ္ အပင္ အလွည္႔ အစား ဟူသမွ်မွ 
လြတ္ေၿမာက္သြားၿပီ ၿဖစ္သည္ ။ 

    အစြန္းတ၇ား ဟူသမွ် မွလည္း လြတ္ေၿမာက္၍ ပကတိ ၿငိမ္းေအးၿခင္း ကိုလည္း ၇လွ်က္ ၇ွိၿပိ ၿဖစ္သည္ ။
 ထိုသို႔ ပကတိ ၿငိမ္းေအးၿခင္းကိုပင္  "  နိဗၺာန္  " ဟု ေခၚၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။


     ဆ၇ာ နႏၵာသိန္းဖံ  ...  ဘ၀ အဓိပၸါယ္ ႏွင္႔ ဘ၀ သစၥာ   စာမ်က္ႏွာ  ..  ၁၃၈. ၁၃၉. ၁၄၀.၁၄၁ 


၇င္ခြင္လမ္း  Blog  ၏  တစ္ႏွစ္ၿပည္႔  အမွတ္တ၇......      
                                                                          ကိုေက်ာ္လြင္
  No comments:

Post a Comment