*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 31 August 2013

အေသာကမင္းၾကီး၏ သတၱမေက်ာက္စာ.

အေသာကမင္းၾကီး၏ သတၱမေက်ာက္စာ.....
......."..
/////////////////////////////////////////////////

.အလံုးစံုေသာ အယူအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိကုန္သူတို ့သည္ ေနနိုင္ၾကပါေစ....။
ဤသို ့ နတ္တို ့သည္... ခ်စ္အပ္ေသာ ခ်စ္စရာကိုသာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ေသာ အေသာကမင္းၾကီးသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ အလိုရွိသည္...။...".........
ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဓမၼ၀ါဒီ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္ မွန္ပါ၏ ..။ သို ့ရာတြင္..ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဓမၼသည္ အျခားသူမ်ား၏ ဓမၼႏွင့္ ကား မတူေခ်..။ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဓမၼသည္ ဗုဒၶ ဓမၼ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ေလာက အျမင္သည္လည္း ဗုဒၶ ဓမၼႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေလာက အျမင္ ျဖစ္သည္ .။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ေလာက အျမင္သည္ တျခားသူတို ့၏ ေလာက အျမင္ႏွင့္မတူဟူ၍ ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါ၏..။

ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ မိမိတို ့၏ အမ်ိဳးကို ခ်စ္ၾက၏ .။ ကမာၻေပၚရွိ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျဗဟၼစိုရ္ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္၍ ခ်စ္သည္ပင္ျဖစ္ပါ၏ .။သို ့ေသာ္ ကတညဳတ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ေသာအခါ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ဥပနိႆယ ပစၥည္း အရ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ လူမ်ိဳးက ပို၍ ေက်းဇူးၾကီး၏ ..။ ထို ့ေၾကာင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚထက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏ .။

ဤသို ့ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကို စရဏ က်မ္းမ်ားကလည္း ."..နရယည ."..ဟုဆို၏..။ နရယည ...ဆိုသည္မွာ....ၾကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ မိမိတို ့၏ လူမ်ိဳးမ်ား....ဟူ၍ ျဖစ္၏.။
ထိုနည္းတူ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ မိမိတို ့၏ ဘာသာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးၾက၏..။ ကမာၻေပၚရွိ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာကိုလည္း ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ ျမတ္နိုးသည္ပင္ျဖစ္၏...။ သို ့ရာတြင္ ကတညဳတ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ဘာသာက အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးမ်ား၏..။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာမ်ားထက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဘာသာကို ပို၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏ .။ ဤသို ့ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကို .....စရဏ က်မ္းမ်ားက .."...ျဗဟၼယည "...ဟူ၍ဆို၏..။ ျဗဟၼယည ...ဆိုသည္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ မိမိတို ့၏ စာေပမ်ား.ဟူ၍ ျဖစ္၏..။

အလားတူပင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာသာသနာကိုလည္း ေလးစားသည္ပင္ျဖစ္၏..။ သို ့ရာတြင္ ကတညဳတ မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္ေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ သာသနာက ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးမ်ား၏ .။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ သာသနာအေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏..။ ထိုသို ့ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကို စရဏ က်မ္းမ်ားက ."..ေဒ၀ယည "...ဟူ၍ ဆို၏..။ ေဒ၀ယည..၏ အနက္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ... ဘုရားဟူ၍ ျဖစ္၏..။

( ဦးေရႊေအာင္...- အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း....)

___________________________________

SweSwe Winn  ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)

.အလံုးစံုေသာ အယူအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိကုန္သူတို ့သည္ ေနနိုင္ၾကပါေစ....။
ဤသို ့ နတ္တို ့သည္... ခ်စ္အပ္ေသာ ခ်စ္စရာကိုသာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ေသာ အေသာကမင္းၾကီးသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ အလိုရွိသည္...။...".........
 
ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဓမၼ၀ါဒီ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္ မွန္ပါ၏ ..။ သို ့ရာတြင္..ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဓမၼသည္ အျခားသူမ်ား၏ ဓမၼႏွင့္ ကား မတူေခ်..။ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဓမၼသည္ ဗုဒၶ ဓမၼ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ေလာက အျမင္သည္လည္း ဗုဒၶ ဓမၼႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေလာက အျမင္ ျဖစ္သည္ .။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ေလာက အျမင္သည္ တျခားသူတို ့၏ ေလာက အျမင္ႏွင့္မတူဟူ၍ ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါ၏..။

ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ မိမိတို ့၏ အမ်ိဳးကို ခ်စ္ၾက၏ .။ ကမာၻေပၚရွိ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျဗဟၼစိုရ္ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္၍ ခ်စ္သည္ပင္ျဖစ္ပါ၏ .။သို ့ေသာ္ ကတညဳတ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ေသာအခါ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ဥပနိႆယ ပစၥည္း အရ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ လူမ်ိဳးက ပို၍ ေက်းဇူးၾကီး၏ ..။ ထို ့ေၾကာင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚထက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏ .။

ဤသို ့ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကို စရဏ က်မ္းမ်ားကလည္း ."..နရယည ."..ဟုဆို၏..။ နရယည ...ဆိုသည္မွာ....ၾကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ မိမိတို ့၏ လူမ်ိဳးမ်ား....ဟူ၍ ျဖစ္၏.။
ထိုနည္းတူ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ မိမိတို ့၏ ဘာသာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးၾက၏..။ ကမာၻေပၚရွိ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာကိုလည္း ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ ျမတ္နိုးသည္ပင္ျဖစ္၏...။ သို ့ရာတြင္ ကတညဳတ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ဘာသာက အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးမ်ား၏..။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာမ်ားထက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဘာသာကို ပို၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏ .။ ဤသို ့ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကို .....စရဏ က်မ္းမ်ားက .."...ျဗဟၼယည "...ဟူ၍ဆို၏..။ ျဗဟၼယည ...ဆိုသည္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ မိမိတို ့၏ စာေပမ်ား.ဟူ၍ ျဖစ္၏..။

အလားတူပင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၍ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာသာသနာကိုလည္း ေလးစားသည္ပင္ျဖစ္၏..။ သို ့ရာတြင္ ကတညဳတ မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္ေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ သာသနာက ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးမ်ား၏ .။ ထို ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ သာသနာအေပၚ ပို၍ ေက်းဇူးဆပ္ရ၏..။ ထိုသို ့ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကို စရဏ က်မ္းမ်ားက ."..ေဒ၀ယည "...ဟူ၍ ဆို၏..။ ေဒ၀ယည..၏ အနက္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ေသာ... ဘုရားဟူ၍ ျဖစ္၏..။

( ဦးေရႊေအာင္...- အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း....)

SweSwe Winn ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)

No comments:

Post a comment