*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 10 January 2014

ကေမာၻဇဘဏ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေျပာင္းမည္ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၈
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲ အမ်ားဆုံး ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ထိပ္တန္း ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ က ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ဘဏ္၏ စာရင္းအင္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားစသည့္ ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သုေတသန ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎ထံမွ သိရသည္။


အမ်ားပိုင္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အကူအညီေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္း KPMG ကဲ့သို႔ ကမာၻ႔ အဆင့္ ရွိသည့္ နာမည္ႀကီး အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ထူးကုမၸဏီ အုပ္စုပိုင္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္သည္လည္း ယမန္ႏွစ္ အတြင္းက အမ်ားပိုင္ဘဏ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမဝါယမဘဏ္၊ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား ဘဏ္မ်ားမွာ အမ်ားပိုင္ ဘဏ္ မ်ား ျဖစ္သည္။
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဘဏ္အမ်ားစု အမ်ားပိုင္ဘဏ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းလာၿပီး ဘဏ္မ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီးမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်သြားမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေၾကာင္း ဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္ သည္ ဦးေအာင္ကိုဝင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကေမာၻဇ စီးပြားေရး အုပ္စုအတြင္းမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဘဏ္ေလာကတြင္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးကာ ထိပ္တန္းမွ ရပ္ တည္ေနသည့္ ဘဏ္ျဖစ္သည္။

ကေမာၻဇ လုပ္ငန္းအုပ္စုသည္ ကေမာၻဇ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ကေမာၻဇ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a comment