*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 12 October 2013

"အင္မတန္ အစြမ္းတန္ခုိးႀကီးသည့္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္"


"အင္မတန္ အစြမ္းတန္ခုိးႀကီးသည့္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္" ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ "သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္သည္ ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ရန္အႏၱရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ကာကြယ္တားဆီးေပးတတ္၍၊ ခ်မ္းသာစီးပြားၿဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သၿဖင့္… ရတနာၿမတ္သုံးပါးအေပၚ မမွိတ္မသုန္ယုံႀကည္ သက္၀င္ႀကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အေနၿဖင့္ ေန႔စဥ္မၿပတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႀကရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကရုဏာ၊ေမတၱာႀကီးေသာ မိန္႔ၿမြက္ တုိက္တြန္းခ်က္ေႀကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္မ်ားအသင္းမွ ဓမၼဒါနၿပဳမွ်ေ၀လုိက္ပါသည္။" "သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္" ---------------------- “သမၺဳေဒၶ အ႒၀ီသဥၥ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက ပဥၥသတ သဟႆာနိ နမာမိ သိရသာ မဟံ၊ အပကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤါ အနႏၲာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ အာဒေရန နမာမဟံ၊ နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀ အေနက အႏၲရာယာပိ ၀ိနာႆႏၲဳ အေသသေတာ။" “ပါဠိေတာ္ၿမန္မာၿပန္” --------------------- ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ (၂၈) ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ငါးသိန္းကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဦးေခါင္းရတနာၿဖင့္ ရွိခိုးပါ၏။ ဂဂၤါၿမစ္အတြင္းမွာရွိၾကေသာ သဲလံုးတို႔က နည္းၾကပါေသး၏။ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳသြားၾကေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကား ေရတြက္ပိုင္းၿခား၍ပင္ မရႏိုင္ပါ။ ထိုမ်ားၿပားလွေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္အားလံုးတို႔၏ တရားေတာ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္အားလံုးတို႔၏ တပည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္ရုိေသစြာ ရွိခိုးပါ၏။ ဤသုိ႔ရွိခိုးပူေဇာ္ရေသာ ကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာ ရန္တို႔ကို ပယ္ေပ်ာက္ၿပီး တစ္ပါးမက မ်ားၿပားလွသည့္ အႏၱရာယ္ဟူမွ်တို႔ အေၾကြးက်န္မရွိ အၾကြင္းမဲ့ဥႆံု ကင္းေပ်ာက္ပါေစကုန္သတည္း။ (ဓမၼဒါနအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပေပးပါသည္။) (သူေတာ္ေကာင္းတို ့ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွ ယူပါသည္။)
Credit: : ႏွလံုးသားအာဟာရ, သက္တံ့ေရာင္ ပံုရိပ္မ်ား
 "သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္သည္ ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ရန္အႏၱရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ကာကြယ္တားဆီးေပးတတ္၍၊ ခ်မ္းသာ စီးပြားၿဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သၿဖင့္… ရတနာၿမတ္သုံးပါး အေပၚ မမွိတ္မသုန္ယုံႀကည္ သက္၀င္ႀကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အေနၿဖင့္ ေန႔စဥ္မၿပတ္ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ႀက ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကရုဏာ၊ေမတၱာႀကီးေသာ မိန္႔ၿမြက္ တုိက္တြန္း ခ်က္ေႀကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္မ်ားအသင္းမွ ဓမၼဒါနၿပဳမွ်ေ၀လုိက္ပါသည္။" 
 
"သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္" ---------------------- “သမၺဳေဒၶ အ႒၀ီသဥၥ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက ပဥၥသတ သဟႆာနိ နမာမိ သိရသာ မဟံ၊ အပကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤါ အနႏၲာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ အာဒေရန နမာမဟံ၊ နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀ အေနက အႏၲရာယာပိ ၀ိနာႆႏၲဳ အေသသေတာ။" “ပါဠိေတာ္ၿမန္မာၿပန္” --------------------- ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ (၂၈) ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ငါးသိန္းကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဦးေခါင္းရတနာၿဖင့္ ရွိခိုးပါ၏။ ဂဂၤါၿမစ္အတြင္းမွာရွိၾကေသာ သဲလံုးတို႔က နည္းၾကပါေသး၏။ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳသြားၾကေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကား ေရတြက္ပိုင္းၿခား၍ပင္ မရႏိုင္ပါ။ ထိုမ်ားၿပားလွေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္အားလံုးတို႔၏ တရားေတာ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္အားလံုးတို႔၏ တပည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္ရုိေသစြာ ရွိခိုးပါ၏။ ဤသုိ႔ရွိခိုးပူေဇာ္ရေသာ ကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာ ရန္တို႔ကို ပယ္ေပ်ာက္ၿပီး တစ္ပါးမက မ်ားၿပားလွသည့္ အႏၱရာယ္ဟူမွ်တို႔ အေၾကြးက်န္မရွိ အၾကြင္းမဲ့ဥႆံု ကင္းေပ်ာက္ပါေစကုန္သတည္း။
 (ဓမၼဒါနအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပေပးပါသည္။) (သူေတာ္ေကာင္းတို ့ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွ ယူပါသည္။)
Credit: : ႏွလံုးသားအာဟာရ, သက္တံ့ေရာင္ ပံုရိပ္မ်ား
From_Facebook

No comments:

Post a Comment