*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 20 September 2013

ကေလးမိဘမ်ား သိရွိေစရန္


ကေလးမိဘမ်ားသိရွိေစရန္
.....................................................................

လားရိႈးၿမို႔တြင္တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာေအာက္ေဖၚျပပါဓါတ္ပံု
ပါကေလးကစားစရာအရုပ္က်င္စက္ေႀကာင့္ ကေလးအခ်င္းခ်င္းေဆာ့ကစားရာမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးေျခေထာက္အေႀကာဆြဲသလိုျဖစ္ကာ လမ္းေကာင္းစြာမေလ်ွာက္နိုင္ေတာ့သျဖင့္ ေဆးကုသေနရပါသည္။ ထိုကစားစရာအရုပ္မ်ားကိုယ္အမွတ္(4)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္အဖြဲ႔က ကေလးငယ္မ်ားထံမွေခ်ာ့ေမာ့ကာျပန္လည္ဝယ္ယူေနၿပီဖ်က္စီးေနေသာ္လည္း အျခားရပ္ကြက္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားမွာအႏၲရယ္မသိဘဲေဆာ့ကစားေနႀကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွပညာေပးၿပန္လည္သိမ္းစည္းေပးေစခ်င္ၿပီး၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုယ္လည္းတားျမစ္ေပးေစခ်င္သည္ဟုမိဘမ်ားထံမွအသံထြက္လာႀကေသာ္လည္း အမွတ္(4)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးလိုတာဝန္သိစိတ္ျဖင့္မလုပ္ေပး
နိုင္တာကိုယ္ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရသည္ဟု သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦမွရင္ဖြင့္လာသျဖင့္ FBေပၚမွသူငယ္ခ်င္းမ်ားသိေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါတန္ဘိုးေငြ က်ပ္(၁၀၀)သာေပးရေသာ က်င္စက္သည္ယခုအခါျမန္မါျပည္ၿမို႔တိုင္းနီးပါးေရာက္ရွိေနေလာက္ပါၿပီလို႔ထင္ရသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအားထပ္မံ၍ လာရိႈးၿမိဳ႔မွကေလးလို စိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမျဖစ္ပြားရေအာင္ တာဝန္သိျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝိုန္ဝန္းထိမ္းသိမ္းေပးရေအာင္ FBေပၚမွမိတ္ေဆြမ်ားကတစ္ဆင့္အသိေပးရေအာင္ ေလးစားစြာတိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Min Nyoont

လားရိႈးၿမို႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္း လာေသာေအာက္ေဖၚျပပါ ဓါတ္ပံု
ပါ ကေလးကစားစရာ အရုပ္က်င္စက္ေႀကာင
့္ ကေလးအခ်င္းခ်င္းေဆာ့ကစား ရာမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦးေျခေထာက္ အေႀကာဆြဲ သလိုျဖစ္ကာ လမ္းေကာင္းစြာ မေလ်ွာက္နိုင္ေတာ့သျဖင့္ ေဆးကုသေနရ ပါသည္။ 
 
 ထိုကစားစရာ အရုပ္မ်ားကို အမွတ္(4)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ အဖြဲ႔က ကေလးငယ္မ်ား ထံမွေခ်ာ့ေမာ့ ကာျပန္လည္ဝယ္ယူေနၿပီး ဖ်က္စီးေနေသာ္လည္း အျခားရပ္ကြက္ရွိ ကေလးငယ္မ်ား မွာအႏၲရယ္ မသိ ဘဲေဆာ့ကစားေနႀကပါသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာမွ ပညာေပးၿပန္လည္သိမ္းဆည္းေပးေစခ်င္ၿပီး၊ ေရာင္းခ်သူ မ်ားကိုလည္း တားျမစ္ေပးေစခ်င္ သည္ဟု မိဘမ်ားထံမွ အသံထြက္လာႀကေသာ္လည္း အမွတ္(4) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး လိုတာဝန္ သိစိတ္ျဖင့္လုပ္မ ေပး နိုင္တာ ကို ေတြ႔ ရွိရ သျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရသည္ ဟု သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္လာသျဖင့္ FBေပၚမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သိေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါ တန္ဘိုးေငြ က်ပ္(၁၀၀) သာေပးရေသာ က်င္စက္ သည္ ယခုအခါျမန္မာ ၿပည္ၿမိဳ႔တိုင္း နီးပါးေရာက္ရွိေနေလာက္ပါၿပီလို႔ ထင္ရသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား အားထပ္မံ၍ လာရိႈးၿမိဳ႔မွ ကေလးလို စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မျဖစ္ ပြားရေအာင္ တာဝန္သိျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ထိမ္းသိမ္းေပးရေအာင္ FBေပၚမွမိတ္ေဆြမ်ား မွတစ္ဆင့္အသိေပး ရေအာင္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
 
Min Nyoont        From...Facebook

No comments:

Post a Comment