*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 7 February 2014

ဘုရား ပြင့္ရာ ကပ္ကမၻာ


ဘုရားပြင့္ရာကပ္ကမၻာ
*****************
သတၱ၀ါတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္သံသရာက်င္လည္ရာ၌မေရမတြက္ႏိုင္ေသာကပ္ကမၻာတို႔ကိုေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည္။
 သႏၱိသုချဖစ္ေသာနိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳမွသာ သံသရာအလည္ျပတ္၍ ကပ္ကမၻာတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမွဳမွ ကင္းေ၀းေတာ့၏။  

ထိုသို႔ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႔ရေသာကပ္ကမၻာမ်ားအနက္ဘုရားရွင္မ်ားပြင့္ရာကပ္ကမၻာသည္ လြန္မင္းစြာနည္းပါးၿပီး ဘုရားရွင္မ်ားမပြင့္ေသာသုညကမၻာမ်ားကသာမေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္မ်ားလွသည္။ ကမၻာစတင္ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ျဗဟၼာမ်ားသည္ပဒုမၼာၾကာပန္းမ်ားထဲသို႔လိုက္၍ရွာေဖြၿပီးၾကာသကၤန္းအစံုအေရအတြက္ေပၚမူတညၿပီး ကမၻာအမည္တပ္ၾက၏။ ၾကာပန္းမ်ားထဲတြင္သကၤန္းမေတြ႔ပါက ဘုရားမပြင့္ေသာသုညကမၻာျဖစ္၍နတ္ျဗဟၼာတို႔ငိုေၾကြးၾကကုန္၏။
ဘုရားရွင္မ်ားပြင့္ေသာကမၻာသည္ * *
(၁) ဘုရားတစ္ဆူသာပြင့္ေသာ သာရကမၻာ
(၂) ဘုရားႏွစ္ဆူသာပြင့္ေသာ မ႑ကမၻာ
( ၃) ဘုရားသံုးဆူသာပြင့္ေသာ ၀ရကမၻာ
(၄) ဘုရားေဘးဆူသာပြင့္ေသာ သာရမ႑ကမၻာ
(၅) ဘုရားငါးဆူသာပြင့္ေသာ ဘဒၵကမၻာဟုသတ္မွတ္၏။
        ယခုေရာက္ဆဲကမၻုာကေတာ့ဘုရားငါးဆူပြင့္မဲ႔ဘဒၵကမၻာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကမၻုာပ်က္သြားရင္ေတာ့ဘုရားတစ္ဆူမွမပြင္႔တဲ႔သုညကမၻာႀကံဳရအံုးမွာပါ။
 ဒါေၾကာင့္ယခုဘုရားသာသနာႏွင့္ႀကံဳခိုက္လူ႕ဘ၀ေရာက္တုန္းသစၥာတရားနာၾကားခြင့္ရခ်ိန္ေလးမွာသတိတရားလက္ကိုင္ထားၿပီး သတိသံေ၀ဂယူ၍ဘ၀ၿငိမ္းေအးမွဳဆီကိုအေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။
 
႓

သတၱ၀ါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သံသရာက်င္လည္ရာ၌ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ကပ္ကမၻာ တို႔ကိုေက်ာ္ လႊားျဖတ္သန္းခဲ႔ ရသည္။
 
သႏၱိသုချဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳမွသာ သံသရာ အလည္ျပတ္၍ ကပ္ကမၻာတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမွဳ မွ ကင္းေ၀းေတာ့၏။
ထိုသို႔ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႔ရေသာ ကပ္ကမၻာမ်ား အနက္ဘုရားရွင္မ်ား ပြင့္ရာကပ္ကမၻာသည္ လြန္မင္းစြာနည္း ပါးၿပီး ဘုရားရွင္မ်ား မပြင့္ေသာသုည ကမၻာမ်ားကသာ မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္မ်ားလွသည္။ 


ကမၻာ စတင္ေပၚေပါက္ခ်ိန္ တြင္ျဗဟၼာမ်ားသည္ ပဒုမၼာၾကာပန္းမ်ားထဲသို႔ လိုက္၍ ရွာေဖြၿပီးၾကာသကၤန္း အစံုအေရ အတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ကမၻာအမည္တပ္ၾက၏။ ၾကာပန္းမ်ား ထဲတြင္သကၤန္း မေတြ႔ပါက ဘုရား မပြင့္ေသာသုညကမၻာျဖစ္၍ နတ္ျဗဟၼာတို႔ ငိုေၾကြးၾကကုန္၏ ။
 
ဘုရားရွင္မ်ား ပြင့္ေသာ ကမၻာသည္ * *
 
(၁) ဘုရားတစ္ဆူသာ ပြင့္ေသာ သာရကမၻာ
 
(၂) ဘုရားႏွစ္ဆူသာ ပြင့္ေသာ မ႑ကမၻာ
 
( ၃) ဘုရားသံုးဆူသာ ပြင့္ေသာ ၀ရကမၻာ
 
(၄) ဘုရားေဘးဆူသာ ပြင့္ေသာ သာရမ႑ကမၻာ
 
(၅) ဘုရားငါးဆူသာ ပြင့္ေသာ ဘဒၵကမၻာ   ဟုသတ္မွတ္၏။
 
ယခုေရာက္ဆဲ ကမၻုာကေတာ့ဘုရားငါးဆူပြင့္မဲ႔   ဘဒၵကမၻာ  ၿဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီကမၻုာပ်က္သြားရင္ေတာ့ ဘုရားတစ္ဆူမွ မပြင္႔တဲ႔သုည ကမၻာႀကံဳရအံုးမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ယခုဘုရား သာသနာႏွင့္ႀကံဳခိုက္ လူ႕ဘ၀ေရာက္တုန္းသစၥာတရား နာၾကားခြင့္ရခ်ိန္ေလးမွာ သတိတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး သတိ သံေ၀ဂယူ၍ ဘ၀ၿငိမ္းေအးမွဳဆီကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

From...သီလ ဝိသုဒၶိ အလင္း


No comments:

Post a Comment