*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Thursday, 22 May 2014

ေလာက တြင္ အုပ္စိုးမႈ တရား ၅ ပါး

 ေလာကတြင္ အုပ္စိုးမႈတရား ၅ ပါး

အဘိဓမၼာ သေဘာအားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ လႊမ္းမိုး၊ အုပ္စိုး ထားေသာ တရား ၅ ပါးရိွပါသည္။ 
ထိုတရား ၅ ပါးမွာကား
၁။ သဒၶါတရား ၂။ ၀ီရိယတရား ၃။ သတိတရား ၄။ သမာဓိတရား ၅။ ပညာတရား တို႔ျဖစ္၏ 
ထို ၅ ပါးတို႔တြင္ သဒၶါ ႏွင့္ ၀ီရိယ ညီမွ်ရသည္ ၊ သမာဓိ ႏွင့္ပညာ ညီမွ်ရသည္ ။ ထိုတရားမ်ား ညီမွ်ေနပါမွ တိုးတက္ျခင္း၊ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရိွႏိူင္ပါသည္။ ညီမွ်ျခင္းမ်ား အသီးသီးမရိွပါက၊ တဖက္ဖက္က သာလြန္ေနပါက ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား လြဲေခ်ာ္သြားႏိူင္ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း သတိတရား မူကား ပိုလြန္သည္ဟူ၍ မရိွပါ။ ဆုတ္နစ္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါး ျခင္းသာရိွပါသည္။ 
`` အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ ၊ ပမာေဒါ မစၥဳေနာ မဒံ ´´ အနက္
အၾကင္သူသည္ ဘ၀အေပၚ၌ သာယာၿပီး ေမ့ေလ်ာ့စြာ ေနေသာ္လည္း ႐ုပ္၊ နာမ္ ဓမၼ သခၤါရတရားတို႔၏ ျဖစ္မႈပ်က္မႈ သဘာ၀တရား အစုစုတို႔ကို ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ျခင္းဆိုတဲ့ သတိတရား ပြားမ်ားေပၚေပါက္လာပါက သံသရာ၀ဋ္မွ ကြၽတ္ခ်ိန္နီးခဲ့ၿပီ၊ နိဗၺာန္ လမ္းစေတြ႔ေနသူ ဟု ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ၁၆ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 
ေနာက္ဆံုး ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ခႏၶပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံခါနီးအခ်ိန္ `` ခ်စ္သားတို႔ ငါဘုရားေနာက္ဆံုးစကားေဟာၾကားခဲ့အ့ံ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခါၤရ တရားတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းမွာ အဆံုးသတ္ ရိွၾကကုန္၏ ၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ သတိတရား အစဥ္လက္ကိုင္ထား၍ မိမိတို႔၏ လုပ္စရာရိွသမ်ွ ကိစၥအ၀၀ေတြကို ၿပီးျပည့္ကုန္စင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေနရစ္ၾကကုန္ေလာ့ ´´ ဟုေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာပင္ သတိတရားအား မေမ့ရေအာင္ ဘုရား႐ွင္သည္ မိန္႔မွာေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။ ဘုရား႐ွင္၏ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ထားေတာ္မူခဲ့သည္ ေမတၱာေတာ္၊  က႐ုဏာေတာ္မ်ား ေလးစားၾကည္ညိဳဖို႔ေကာင္းလွပါတယ္။
ဤတရားစာေပမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼဗ်ဴဟာ စာေစာင္မွ မီွျငမ္း၍ ႀကိဳးစားေရးသားလိုက္ပါသည္။
ဗုဒၶ သာသနံစိရံ တိတၱဳပါ ဘုရား.....
                     သူရေဇာ္

 အဘိဓမၼာ သေဘာအားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ လႊမ္းမိုး၊ အုပ္စိုး ထားေသာ တရား ၅ ပါးရိွပါသည္။
ထို တရား ၅ ပါးမွာကား.........
 

၁။ သဒၶါ တရား ၂။ ၀ီရိယ တရား ၃။ သတိ တရား ၄။ သမာဓိ တရား ၅။ ပညာ တရား တို႔ျဖစ္၏ ။
 

ထို ၅ ပါး တို႔တြင္ သဒၶါ ႏွင့္ ၀ီရိယ ညီမွ် ရသည္ ၊ သမာဓိ ႏွင့္ပညာ ညီမွ် ရသည္ ။ ထို တရားမ်ား ညီမွ်ေနပါ မွ တိုးတက္ျခင္း၊ေအာင္ျမင္ျခင္း သို႔ ေရာက္ရိွႏိူင္ပါသည္။ 

ညီမွ်ျခင္း မ်ား အသီးသီး မရိွပါက၊ တဖက္ဖက္ က သာလြန္ေနပါ က ေအာင္ျမင္ျခင္း မ်ား လြဲေခ်ာ္ သြားႏိူင္ ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း သတိ တရား မူကား ပိုလြန္သည္ ဟူ၍ မရိွပါ။ ဆုတ္နစ္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ပါး ျခင္းသာရိွပါသည္။
 


`` အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ ၊ ပမာေဒါ မစၥဳေနာ မဒံ ´´ 
အနက္....
အၾကင္သူသည္ ဘ၀ အေပၚ၌ သာယာၿပီး ေမ့ေလ်ာ့စြာ ေနေသာ္ လည္း ႐ုပ္၊ နာမ္ ဓမၼ သခၤါရ တရား တို႔၏ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ သဘာ၀ တရား အစုစု တို႔ကို ေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္ျခင္း ဆိုတဲ့ သတိတရား ပြားမ်ားေပၚေပါက္ လာပါက သံသရာ ၀ဋ္မွ ကြၽတ္ခ်ိန္ နီးခဲ့ၿပီ၊ နိဗၺာန္ လမ္းစေတြ႔ေနသူ ဟု ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ၁၆ ၌ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
 

ေနာက္ဆံုး ဘုရား႐ွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ခႏၶပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံ ခါနီးအခ်ိန္ .......

`` ခ်စ္သားတို႔ ငါဘုရားေနာက္ဆံုး စကားေဟာၾကား ခဲ့အ့ံ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ၍ ျဖစ္ေပၚ လာရေသာ ႐ုပ္နာမ္ ဓမၼ သခါၤရ တရား တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း မွာ အဆံုး သတ္ ရိွၾကကုန္၏ ၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ သတိတရား အစဥ္ လက္ကိုင္ထား ၍ မိမိတို႔၏ လုပ္စရာ ရိွသမ်ွ ကိစၥ အ၀၀ေတြ ကို ၿပီးျပည့္ ကုန္စင္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ၍ ေနရစ္ၾကကုန္ေလာ့ ´´ ဟုေနာက္ဆံုး အခ်ိန္မွာ ပင္ သတိတရား အား မေမ့ရေအာင္ ဘုရား႐ွင္သည္ မိန္႔မွာေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။ 

ဘုရား႐ွင္ ၏ သတၱ၀ါတို႔ အေပၚ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိ ထားေတာ္မူခဲ့သည္ ေမတၱာေတာ္၊ က႐ုဏာေတာ္ မ်ား ေလးစား ၾကည္ညိဳ ဖို႔ေကာင္းလွပါတယ္။
 

ဤတရား စာေပမ်ားကိုေတာ့ ဓမၼဗ်ဴဟာ စာေစာင္ မွ မီွျငမ္း၍ ႀကိဳးစားေရးသား လိုက္ပါသည္။
ဗုဒၶ သာသနံစိရံ တိတၱဳပါ ဘုရား.....
 

သူရေဇာ္
From... မွတ္သားမိသမွ် ဗဟုသုတမ်ား

No comments:

Post a Comment