*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 4 April 2014

Astute-class ေရငုတ္သေဘၤာ


Astute-class ေရငုတ္သေဘၤာ  

ျဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ Astute-class န်ဴကလီယားစြမ္းအင္သံုးေရငုတ္သေဘၤာမွာျဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚန်ဴကလီယားစြမ္းအင္သံုးေရငုတ္သေဘၤာျဖစ္ျပီး ေခာတ္မွီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား၊ေခတ္မွီလက္နက္မ်ား၊ကမာၻ ့အေကာင္းဆံုးအာရံုခံကိရိယာမ်ားနွင့္ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထားကာျဗိတိန္ေရတပ္သမိုင္းတြင္ေရဒါဖမ္းယူႏိုင္မႉအခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားတ့ဲေရငုတ္သေဘၤာလဲျဖစ္သည္။ Astute-class န်ဴကလီယားစြမ္းအင္သံုးေရငုတ္သေဘၤာမွာအလ်ား ၉၇ မီတာ၊တန္ခ်ိန္ ၇,၄၀၀ ရိွျပီး Rolls-Royce PWR2 န်ဴကလီယားဓာတ္ေပါင္းဖိုပါရိွကာအျမန္ဆံုးေရမိုင္(၃၀)ေက်ာ္မိုင္ႏႉန္းခုတ္ေမာင္းႏိုင္သည္။ Astute-class န်ဴကလီယားစြမ္းအင္သံုးေရငုတ္သေဘၤာတြင္ပါရိွသည့္န်ဴကလီယားဓာတ္ေပါင္းဖိုမွာ(၂၅)နွစ္အထိန်ဴကလီယားစြမ္းအင္ထုတ္ေပးႏိုင္ျပီးေရနွင့္ေလအားသန့္စင္ေပသည့္စနစ္ပါရိွကာေရေအာက္တြင္(၃)လခန့္ငုတ္လ်ိွဳႏိုင္ျပီးအရာရိွႏွင့္ေရတပ္သား (၉၈) ေယာက္
လိုက္ပါႏိုင္သည္။ 
   
   Astute-class န်ဴကလီယားစြမ္းအင္သံုးေရငုတ္သေဘၤာတြင္ေတာ္ပီဒိုျပြန္ေျခာက္ခုပါရိွျပီး ကီလိုမီတာ ၂,၅၀၀ (၁,၃၅၀ မိုင္) အထိပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ BGM-109 Tomahawk Block IV (Tactical Tomahawk) ခရုဇ္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ Spearfish (wire-guided) အမ်ိဳးအစား ၅၃၃ မီလီမီတာ (၂၁ လက္မ) ေတာ္ပီဒိုမ်ားထည့္သြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္ကာ ေရငုတ္သေဘၤာတြင္ ၅၃၃ မမ ေတာ္ပီဒိုႏွင့္ BGM-109 Tomahawk Block IV ခရုဇ္ဒံုးက်ည္စုစုေပါင္း ၃၈ စင္း
တပ္ဆင္ထားသည္။

Photo: http://i.imgur.com/hRDXbro.jpg

စည္သူ
04, April 2014


ျဗိတိန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ Astute-class န်ဴကလီယား စြမ္းအင္ သံုးေရငုတ္ သေဘၤာ မွာျဗိတိန္ေတာ္ ဝင္ေရတပ္ တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚန်ဴကလီယား စြမ္းအင္သံုးေရငုတ္ သေဘၤာျဖစ္ျပီး ေခာတ္မွီ ဆက္ သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား ၊ေခတ္မွီလက္နက္မ်ား ၊ကမာၻ ့အေကာင္းဆံုး အာရံုခံကိရိယာမ်ားနွင့္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္း ပညာမ်ားေပါင္းစပ္ ထားကာျဗိတိန္ေရတပ္ သမိုင္းတြင္ေရဒါ ဖမ္းယူႏိုင္မွု အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ထားတ့ဲေရငုတ္သေဘၤာလဲျဖစ္သည္။ 


 Astute-class န်ဴကလီယား စြမ္းအင္သံုးေရငုတ္ သေဘၤာမွာ အလ်ား ၉၇ မီတာ၊တန္ခ်ိန္ ၇,၄၀၀ ရိွျပီး Rolls-Royce PWR2 န်ဴကလီယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ပါရိွကာ အျမန္ဆံုးေရမိုင္ (၃၀)ေက်ာ္ မိုင္ႏႉန္း ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ သည္။ 

Astuteclass န်ဴကလီယား စြမ္းအင္သံုးေရငုတ္ သေဘၤာတြင္ပါရိွသည့္ န်ဴကလီယားဓာတ္ေပါင္းဖို မွာ(၂၅) နွစ္အထိ န်ဴကလီယား စြမ္းအင္ထုတ္ေပးႏိုင္ျပီးေရ နွင့္ေလအား သန့္စင္ေပး သည့္စနစ္ ပါရိွကာေရေအာက္ တြင္(၃)လခန့္ငုတ္လ်ိွဳႏိုင္ျပီးအရာရိွႏွင့္ေရတပ္သား (၉၈) ေယာက္ လိုက္ပါႏိုင္သည္။

Astute-class န်ဴကလီယား စြမ္းအင္သံုးေရငုတ္ သေဘၤာတြင္ေတာ္ပီဒိုျပြန္ေျခာက္ခု ပါရိွျပီး ကီလိုမီတာ ၂,၅၀၀ (၁,၃၅၀ မိုင္) အထိပစ္ခတ္ႏိုင္ သည့္ BGM-109 Tomahawk Block IV (Tactical Tomahawk) ခရုဇ္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ Spearfish (wire-guided) အမ်ိဳးအစား ၅၃၃ မီလီမီတာ (၂၁ လက္မ) ေတာ္ပီဒို မ်ားထည့္သြင္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ကာ ေရငုတ္ သေဘၤာတြင္ ၅၃၃ မမ ေတာ္ပီဒိုႏွင့္ BGM-109 Tomahawk Block IV ခရုဇ္ဒံုးက်ည္စုစုေပါင္း ၃၈ စင္းတပ္ဆင္ထားသည္။

Photo: http://i.imgur.com/hRDXbro.jpg
စည္သူ
04, April 2014


No comments:

Post a comment