*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 2 November 2013

'ဇ' အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စတင္ေျပးဆြဲ

'ဇ' အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စတင္ေျပးဆြဲ

Saturday, 02 November 2013 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚေန ရထားစီး ျပည္သူမ်ား သြားလာႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာ့မီးရထား အေနျဖင့္ ''ဇ'' အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားကို ယေန႔တြင္ စတင္ေျပးဆြဲ ေပးလ်က္ရွိသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အခုဆိုရင္ ၿမိဳ႕တြင္းရထားစီး ျပည္သူေတြဟာ ယခင္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျမန္မာ့ မီးရထားအေနနဲ႔ အဲကြန္းအထူး ၿမိဳ႕ပတ္ရထားနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးၿမိဳ႕ပတ္ရထားေတြကို ေန႔စဥ္ေျပး ဆြဲ ေပးေနတာကေန ထပ္မံၿပီးေတာ့ ''ဇ''အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားတြဲဆုိင္းကို ထပ္မံေျပးဆြဲေပးသြားမွာပါ။ ဒီတြဲဆိုင္း ေတြမွာ ပန္ကာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ၊ ထိုင္ခံုေတြ၊ စတီးလက္ကိုင္ တန္းေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး စီးနင္းလိုက္ပါ သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ'' ဟု အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ''ဇ'' အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအား လုိက္ပါစီးနင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ တြဲမ်ားအားလံုးသို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ကူးသန္းသြားလာႏုိင္ၿပီး လက္မွတ္ခႏႈန္းထားမွာ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝ၊ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေဒၚလာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ခြင့္မရွိေပ။ ထိုရထားတြင္ အဆိုင္းေျခာက္ဆုိင္း ပါဝင္ၿပီး လူဦးေရ ၆ဝဝ ခန္႔ လုိက္ပါစီးနင္းႏိုင္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၿမိဳ႕ပတ္ေျခာက္ေၾကာင္း ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ သည္။

ရထားထြက္ခ်ိန္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ အင္းစိန္မွ နံနက္ ၅ နာရီ စထြက္ကာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ နံနက္ ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ္၊ အင္းစိန္ ဘူတာမွ နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ၊ ေလွာ္ကားမွ နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ၊ အင္းစိန္ဘူတာမွ နံနက္ ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ္၊ ရန္ကုန္ဘူတာမွ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၂၅ မိနစ္မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးသို႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ၊ ညေန ၄ နာရီခြဲ၊  ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ တြင္ ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/headline/item/29464-2013-11-02-08-57-20
Saturday, 02 November 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚေန ရထားစီး ျပည္သူမ်ား သြားလာႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာ့မီးရထား အေနျဖင့္ ''ဇ'' အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားကို ယေန႔တြင္ စတင္ေျပးဆြဲ ေပးလ်က္ရွိသည္။


''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အခုဆိုရင္ ၿမိဳ႕တြင္းရထားစီး ျပည္သူေတြဟာ ယခင္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာ ကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျမန္မာ့ မီးရထားအေနနဲ႔ အဲကြန္းအထူး ၿမိဳ႕ပတ္ရထားနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးၿမိဳ႕ပတ္ရထားေတြ ကို ေန႔စဥ္ေျပး ဆြဲ ေပးေနတာကေန ထပ္မံၿပီးေတာ့ ''ဇ''အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားတြဲဆုိင္းကို ထပ္မံေျပး ဆြဲေပးသြားမွာပါ။ ဒီတြဲဆိုင္း ေတြမွာ ပန္ကာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ၊ ထိုင္ခံုေတြ၊ စတီးလက္ကိုင္ တန္းေတြ နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး စီးနင္းလိုက္ပါ သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ'' ဟု အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ''ဇ'' အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအား လုိက္ပါစီးနင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ တြဲမ်ားအားလံုး သို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ကူးသန္းသြားလာႏုိင္ၿပီး လက္မွတ္ခႏႈန္းထားမွာ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝ၊ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေဒၚလာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိေပ။ ထိုရထားတြင္ အဆိုင္းေျခာက္ဆုိင္း ပါဝင္ၿပီး လူဦးေရ ၆ဝဝ ခန္႔ လုိက္ပါစီးနင္းႏိုင္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၿမိဳ႕ပတ္ေျခာက္ေၾကာင္း ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ သည္။

ရထားထြက္ခ်ိန္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ အင္းစိန္မွ နံနက္ ၅ နာရီ စထြက္ကာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ နံနက္ ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ္၊ အင္းစိန္ ဘူတာမွ နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ၊ ေလွာ္ကားမွ နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ၊ အင္းစိန္ ဘူတာမွ နံနက္ ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ္၊ ရန္ကုန္ဘူတာမွ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၂၅ မိနစ္မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးသို႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ၊ ညေန ၄ နာရီခြဲ၊ ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၃ဝ တြင္ ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/headline/item/29464-2013-11-02-08-57-20
 
From... ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment