*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 26 October 2013

ရတနာပုံ တယ္လီပို႔က ေရာင္းခ်မည့္ ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္ ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား ႏွစ္ကုန္တြင္သတ္မွတ္မည္


ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ-၆

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီက ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ဆင္းမ္ကတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာတန္ဖိုးကုိ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“အတတ္ႏုိင္ဆုံးေတာ့ သူမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းမမ်ားေအာင္ လုပ္သြားမယ္။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရွယ္ယာတန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းေတြကိုေတာ့ ဒီႏွစ္ကုန္ေလာက္ေတာ့ လုပ္သြားမယ္”ဟု ရတနာပုံတယ္လီပို႔ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးတင္၀င္းကေျပာသည္။


ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ လည္း ျပည္ပမွ ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရန္ အာမမခံႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ထက္ ၀န္ေဆာင္မႈမညံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပူးတဲြလုပ္ကိုင္မည့္ Supplier ကုမၸဏီကိုလည္း ရွာေဖြေနၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ဆင္းမ္ကတ္ေစ်းႏႈန္း တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကိုလည္း စီစဥ္ထားမႈမ်ား ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္သာ လိုေတာ့ေၾကာင္း ရတနာပုံတယ္လီပို႔ကုမၸဏီမွ သတင္းရရွိသည္။

ရတနာပုံတယ္လီပို ႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။    
 
ျပည္တြင္းမွ ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွလည္း လက္ရွိတြင္ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ျပည္ပ မွ ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၁၅၀၀ က်ပ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာႏႈန္း ထားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

 ေဆြမြန္
From...7 Day News

No comments:

Post a Comment