*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 20 September 2013

အင္တာနက္ျဖင္႔ ၀င္ေငြရွာႏုိင္သည္


အြန္လုိင္းေပၚမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းသူမ်ားက ျဖဳန္းေနစဥ္မွာ အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳ
ၿပီး ၀င္ေငြရွာသူမ်ားက ရွာလွ်က္ရွိသည္၊ အင္တာနက္ျဖင္႔ ၀င္ေငြရွာႏုိင္သည္ဟု
ေျပာလုိက္လွ်င္ တခ်ိဳ႕သူမ်ားက ပုံျပင္ဆန္ဆန္..ယုံတမ္းစကားဆန္ဆ
န္ထင္မွတ္
ေနၾကသည္။ သင္အသုံးျပဳေနေသာ Google , Facebook တုိ႔ ဆုိသည္မွာ အင္
တာနက္အြန္လုိင္းျဖင္႔ ၀င္ေငြရွာျခင္းျဖင္႔ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံနဲ႔ခ်ီ ၀င္ေငြရလွ်က္ရွိသည္

ဆုိတာကုိ သတိမေမ႔သင္႔ပါ....အင္တာနက္အြန္လ
ုိင္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး ၀င္ေငြရွာႏုိင္
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ စုစည္းၿပီး...ဗဟုသုတအတြက္သာလွ်င

မက အဂၤလိပ္စာ အဖတ္စြမ္းရည္အတြက္ ဘာသာျပန္ပုိ႔ခ်ေပးထားပါသည္။

 
http://www.thebestenglish4you.com/you-need-an-online-job.html

No comments:

Post a comment