*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 20 September 2013

Novotel ဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) တည္ေဆာက္ေနမႈအား ယခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္မက္စ္ျမန္မာ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းစုမႇ လုပ္ကုိင္မည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ Novotel ဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) အား MIC က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပး ..

မက္စ္ျမန္မာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းစုမႇ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္မည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ Novotel ဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေကာ္မရႇင္ (MIC) က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ အတြင္းရႇိ ေျမဧက ၃ ဒသမ ၂၉၅ ဧကေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရႇိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဟုိတယ္အား ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ ဟုိတယ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းအား စင္ကာပူႏုိင္ငံရႇိ IIDA၊ ဟုိတယ္အတြင္းပိုင္း ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကုိ ဗီယက္နမ္ အေျခစုိက္ AA Coporation ႏႇင့္ ဟိုတယ္၏ Operation Managemen အပုိင္းအား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Accor Hospitality မႇ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၃၆၆ ခန္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း၌ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ ဟုိတယ္အလံုးေရ ငါးလံုးရႇိေၾကာင္းႏႇင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဟုိတယ္ ၂၁ လံုး၊ ျပည္ပႏႇင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရိႇသည့္ ဟိုတယ္ ေလးလံုး၊ ႏိုင္ငံပုိင္ဟုိတယ္ ေျခာက္လံုးႏႇင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ဟုိတယ္မႇာ ၈၀၃ လံုးအထိ ရႇိေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မက္စ္ျမန္မာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းစုမႇ လုပ္ကုိင္မည့္ Novotel ဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

မက္စ္ျမန္မာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းစုမႇ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္မည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ Novotel ဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေကာ္မရႇင္ (MIC) က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ အတြင္းရႇိ ေျမဧက ၃ ဒသမ ၂၉၅ ဧကေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရႇိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ဥပေဒအရ လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဟုိတယ္အား ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ ဟုိတယ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းအား စင္ကာပူႏုိင္ငံရႇိ IIDA၊ ဟုိတယ္အတြင္းပိုင္း ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကုိ ဗီယက္နမ္ အေျခစုိက္ AA Coporation ႏႇင့္ ဟိုတယ္၏ Operation Managemen အပုိင္းအား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Accor Hospitality မႇ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၃၆၆ ခန္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း၌ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရႇိ ဟုိတယ္အလံုးေရ ငါးလံုးရႇိေၾကာင္းႏႇင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဟုိတယ္ ၂၁ လံုး၊ ျပည္ပႏႇင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရိႇသည့္ ဟိုတယ္ ေလးလံုး၊ ႏိုင္ငံပုိင္ဟုိတယ္ ေျခာက္လံုးႏႇင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ဟုိတယ္မႇာ ၈၀၃ လံုးအထိ ရႇိေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မက္စ္ျမန္မာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းစုမႇ လုပ္ကုိင္မည့္ Novotel ဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
From...Facebook

No comments:

Post a Comment