*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 9 August 2013

"၇ုပ္ကိုလည္းၿပင္ စိတ္လည္းၿပင္"

“ ရုပ္ကုိလည္းျပင္၊ စိတ္လည္းျပင္ ”
“ ရုပ္ကုိလည္းျပင္၊ စိတ္လည္းျပင္ ”
••••••••••••••••••••••••••••••••
"♦ ေနထြက္ေန၀င္ ကိုးဂုဏ္ရွင္ ေန႔စဥ္ရွိခိုးမယ္....၊
အနႏၱငါး၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ ညြတ္တြားကန္ေတာ့မယ္...။

♦ မ်က္နွာသစ္လွ်င္၊ ေရကိုျမင္၊ ျမင္စဥ္ေမတၱာပြားပါ့မယ္၊
သစ္ရင္းသစ္ရင္း၊ ေလ်ာ့ယိုယြင္း၊ ရုပ္ဆင္းသတိထားပါ့မယ္။

♦ တန္းတူေတြ႕ရင္ ၊ ေမတၱာ၀င္၊ မ၀င္နိုင္က၊ ျပိဳင္တတ္တယ္၊
ျပိဳင္မဲ့အစား ေမတၱာပြား၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါမယ္။

♦ ကိုယ့္ေအာက္ေတြ႕ရင္၊ ကရုဏာ၀င္ ၊ မ၀င္နိုင္က နိုင္တတ္တယ္၊
နိုင္မဲ့အစား ၊ ကရုဏာပြား ၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါ့မယ္။

♦ ကိုယ့္ထက္သာရင္ မုဒိတာ၀င္၊ မ၀င္ဣႆ ယိုင္တတ္တယ္။
ယိုင္မဲ့အစား၊ မုဒိတာပြား၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါ့မယ္။

♦ ရုပ္ကိုလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္ ျပင္ဆင္တိုင္းရ ျပင္တိုင္းလွ၊
သုခ နိဗၺာန္တိုင္လိမ့္မယ္။ သုခ နိဗၺာန္တိုင္လိမ့္မယ္။ "

- ( မစုိးရိမ္ ပ႒ာန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္၀ိသုဒၶါဘိ၀ံသ )

Photo Credit : wikimedia.org

Dhamma Danã Source ► www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

"♦ ေနထြက္ေန၀င္ ကိုးဂုဏ္ရွင္ ေန႔စဥ္ရွိခိုးမယ္....၊
အနႏၱငါး၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ ညြတ္တြားကန္ေတာ့မယ္...။
♦ မ်က္နွာသစ္လွ်င္၊ ေရကိုျမင္၊ ျမင္စဥ္ေမတၱာပြားပါ့မယ္၊
သစ္ရင္းသစ္ရင္း၊ ေလ်ာ့ယိုယြင္း၊ ရုပ္ဆင္းသတိထားပါ့မယ္။

♦ တန္းတူေတြ႕ရင္ ၊ ေမတၱာ၀င္၊ မ၀င္နိုင္က၊ ျပိဳင္တတ္တယ္၊
ျပိဳင္မဲ့အစား ေမတၱာပြား၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါမယ္။

♦ ကိုယ့္ေအာက္ေတြ႕ရင္၊ ကရုဏာ၀င္ ၊ မ၀င္နိုင္က နိုင္တတ္တယ္၊
နိုင္မဲ့အစား ၊ ကရုဏာပြား ၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါ့မယ္။

♦ ကိုယ့္ထက္သာရင္ မုဒိတာ၀င္၊ မ၀င္ဣႆ ယိုင္တတ္တယ္။
ယိုင္မဲ့အစား၊ မုဒိတာပြား၊ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါ့မယ္။

♦ ရုပ္ကိုလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္ ျပင္ဆင္တိုင္းရ ျပင္တိုင္းလွ၊
သုခ နိဗၺာန္တိုင္လိမ့္မယ္။ သုခ နိဗၺာန္တိုင္လိမ့္မယ္။ "

- ( မစုိးရိမ္ ပ႒ာန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္၀ိသုဒၶါဘိ၀ံသ )

Photo Credit : wikimedia.org

Dhamma Danã Source ► www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
                                ေမာင္{စြယ္စံုက်မ္း} မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္......

No comments:

Post a Comment