*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 23 November 2013

ဟက္ကာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ နည္းလမ္း


Photo: ဟက္ကာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ နည္းလမ္း


၁။ Networking 

TCP/IP, Basic Information gathering, Proxies, Socks, SSL, VPN,
VPS, RDP, FTP, POP3, SMTP, Telnet, SSH အစရွိတဲ့ Networking ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ 

၂။ Operating System

Linux, Unix, Windows တို႔ကို ေသခ်ာ ပိုင္ႏိုင္ျပီး VM ware တို႔လို  virtual desktop utility မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳ ႏိုင္ရပါမယ္။ 

၃။ Programming Language 

OS အားလံုးန႔ဲ compact ျဖစ္တဲ့ Perl, Python, C, ASM တို႔လို ဟာေတြ အျပင္ HTML, PHP, Javascript, ASP, XML, SQL, XSS, SQLI, RFI, LFI တို႔လို အစရွိသျဖင့္ Language တု႔ိကုိပါ တတ္ေျမာက္ ရပါမယ္။ 

---------------------------
အထူးသျဖင့္ကေတာ့ OSI Model က Layer တစ္ခုခ်င္းဆီမွာ အလုပ္လုပ္ပံု Concept မ်ားကို သိရပါမယ္။ ပရိုဂမ္မင္းပဲ တတ္တဲ့သူက် Application Layer မွာပဲ လက္စြမ္းျပႏိုင္ျပီး Networking တတ္တဲ့သူက် Network, Datalink တို႔လို Media Layer မွာပဲ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

Programming သီးသန႔္ တတ္တဲ့ ဟက္ကာ ရွိသလုိ၊ Networking သီးသန္႔ တတ္တဲ့ ဟက္ကာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ OSI Model ကို ေသခ်ာ ပိုင္ႏိုင္ထားျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟက္ကာ ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ ထားၾကပါတယ္။
-

ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

http://www.yoyarlay.com/science-tech/computer/38824-how-to-be-a-hacker

.


၁။ Networking

TCP/IP, Basic Information gathering, Proxies, Socks, SSL, VPN,...
VPS, RDP, FTP, POP3, SMTP, Telnet, SSH အစရွိတဲ့ Networking ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ 


၂။ Operating System

Linux, Unix, Windows တို႔ကို ေသခ်ာ ပိုင္ႏိုင္ျပီး VM ware တို႔လို virtual desktop utility မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳ ႏိုင္ရပါမယ္။ 




၃။ Programming Language

OS အားလံုးန႔ဲ compact ျဖစ္တဲ့ Perl, Python, C, ASM တို႔လို ဟာေတြ အျပင္ HTML, PHP, Javascript, ASP, XML, SQL, XSS, SQLI, RFI, LFI တို႔လို အစရွိသျဖင့္ Language တု႔ိကုိပါ တတ္ေျမာက္ ရပါမယ္။

---------------------------
အထူးသျဖင့္ကေတာ့ OSI Model က Layer တစ္ခုခ်င္းဆီမွာ အလုပ္လုပ္ပံု Concept မ်ားကို သိရပါမယ္။ ပရိုဂမ္မင္းပဲ တတ္တဲ့သူက် Application Layer မွာပဲ လက္စြမ္းျပႏိုင္ျပီး Networking တတ္တဲ့သူက် Network, Datalink တို႔လို Media Layer မွာပဲ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Programming သီးသန႔္ တတ္တဲ့ ဟက္ကာ ရွိသလုိ၊ Networking သီးသန္႔ တတ္တဲ့ ဟက္ကာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ OSI Model ကို ေသခ်ာ ပိုင္ႏိုင္ထားျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟက္ကာ ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ ထားၾကပါတယ္။
-

ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

http://www.yoyarlay.com/science-tech/computer/38824-how-to-be-a-hacker



No comments:

Post a Comment