*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 25 February 2014

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာမ်ား မတ္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္

DSC 0558


သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အစုရွယ္ယာ မ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္ ၿပီး ထုိသု႔ိေရာင္းခ်ရာ၌ ရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ရွယ္ယာ ၂.၁၄၅ သန္း အား ေရာင္း ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထား သည့္ Myanmar Japan Thilawa Development Limited မွရင္းႏွီး တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳး ခံစားခြငိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခု ရွယ္ယာေတြ ကို ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ ပံုစံအတိုင္း ေရာင္းခ်သြားမွာ ပါ။ ႏိုင္ငံ တကာမွာ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုမ်ိဳး ၂၀ ကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အျမတ္ေပးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ အျမတ္ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အရံအျမတ္ေငြ အေနနဲ႔ပဲထားၿပီး က်န္တဲ့အျမတ္ေငြကိုသာ ခဲြေ၀ေပး ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဟု အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရာတြင္ လည္း စီးပြားျဖစ္ ရွယ္ယာ အေျမာက္အျမား ၀ယ္ယူျခင္း မရွိသည့္ သူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ရွယ္ယာမ်ားကို ရွယ္ယာ အေျမာက္အမ်ား ၀ယ္လို သူမ်ားကို အခ်ိဳးက် ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ၅၇၈၇.၁၇၈ ဧက(၂၃၄၂ ဟက္တာ) အက်ယ္အ၀န္းရွိကာ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ၉၇၈.၆၉၁ ဧက(၃၉၆.၀၆၂ ဟက္တာ)အား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးဆက္ေအာင္မွ “ရွယ္ယာေတြကို ၀ယ္ယူရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သာ ျဖစ္ေနပါေစ။ ဘယ္ကို ေရာက္ေန ေရာက္ေန ၀ယ္လို႔ရတယ္။ တကယ္လို႔သာ ရွယ္ယာေတြ မေရာင္းႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီစီမံကိန္း စုေပါင္း မတည္တဲ့ ကနဦးရွယ္ယာရွင္ ကုမၸဏီ ၉ ခုက ၀ယ္ဖို႔  အတြက္ ျပင္ ဆင္ထားပါတယ္။ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ကနဦး ရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ Voting System မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အျခား ရွယ္ယာ ရွင္က 1 Vote ဆိုလွ်င္ ကနဦးရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ 1.5 Vote မဟုတ္ဘဲ 1 Vote သာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားသေဘာျဖင့္ management board ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။From ... MYITMAKHA
 

No comments:

Post a Comment