*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 31 August 2013

လုပ္ငန္းမ်ား၏ Cyber လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈအား ကာကြယ္ႏိုင္ေတာ႔မည္ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင္႔  စင္ကာပူႏိိုုင္ငံ Kaplan Higher Education Academy ၌  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Murdoch တကၠသိုလ္၏ Double Major တစ္ခုျဖစ္သည္႔ Cyber Forensics, Information Security & Management and Business Information System အား စတင္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု Myanmar Search International (MSI) မွ သိရွိရသည္။

 ''Cyber Forensics, Information Security & Management ဘာသာရပ္ဆိိုတာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သတင္း အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳမႈနဲ ႔စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ အေပၚမွာ အဓိကထား သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ တစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္တယ္။ အဓိကသင္ယူရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ Cyber လံုၿခံဳေရးနဲ႔ Cyberျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ အတြက္ ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ တံု႔ျပန္ျခင္း မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


 အခု ဘာသာရပ္က ဗဟုသုတ အခ်က္အလက္ေတြကို စညး္မ်ဥ္းစညး္ကမ္းနဲ႕ အညီစနစ္တက်စီမံ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ သကဲ့သို႔ နယ္ပယ္ေတြကို အဓိကထားေလ့လာရမွာ ျဖစ္တယ္''ဟုMSI ႏိိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုက ေျပာသည္။

Business Information System ဘာသာရပ္ ကိုသင္ၾကားထားပါက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ျခင္း မ်ား အေပၚတြင္ နားလည္ႏုိင္မႈစြမ္းအားကို ထင္ရွားလာေစႏုိင္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္တစ္ခုအတြင္း ITႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခန္းက႑မ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးသား ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

Murdoch University သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Good Universities Guide တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ ရရွိထားေသာ ေက်ာငး္တစ္ခုအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲ မရွိ ရရွိထားေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ Murdoch University မွ ဘြဲ႔ရရွိ သူမ်ားသည္ Australian Computing Society (ACS) သို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိႏုိင္ျပီး ဘြဲ႔ရျပီးလွ်င္ ACS သို႔ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ Kaplan Higher Education Academy သည္ Edu – Trust 4 Year သက္တမ္း ရွိေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး City Campus ႏွစ္ခုျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ ။

ယခု Bachelor of Cyber Forensics, Information Security and Management and Business Information System ဘာသာရပ္ကုိ Kaplan ေက်ာင္းမွ Diploma in Information Technology ရရွိထားသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ InformationTechnologyDiploma တစ္ခု ရရွိေအာင္ျမင္ထားျပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဘြ႔ဲဒီဂရီ အတြက္ထပ္မံ၍ စာသင္နွစ္ ၁၆ လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္  IELTS 6.5 (သို႔မဟုတ္) TOEFL 575 ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားမွာ ဇန္နဝါရီလ ၊ေမလႏွင့္ စက္တင္ဘာ လတို႔ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလခ အေနျဖင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၅၈၄၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟုသိရသည္။

         ၿမစ္မခ မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္...

No comments:

Post a Comment