*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 24 September 2013

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတိျပဳမိေစရန္

********** အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတိျပဳမိေစရန္ ***********

သားအိမ္ကင္ဆာနွင့္ အစားအစာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းတို႔ ဆက္စပ္မႈရိွ
24 SEPTEMBER 2013  | BY GOOD HEALTH
သားအိမ္ကင္ဆာနွင့္ အစားအစာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းတို႔  ဆက္စပ္မႈရိွေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာ၊ အစားအစာနဲ႔ ေကာ္ဖီ ေသာက္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက အႀကံျပဳ ထားၾကပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာျဖစ္သူေတြ ရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တာနဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြ ေနထုိင္တာေၾကာင့္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္း ၃၈ မိနစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီ ၫြတ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ရွိ႐ံုနဲ႔ သားအိမ္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ထက္ ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
သားအိမ္ ကင္ဆာဟာ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိရ တတ္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာအေန နဲ႔ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းတာ ဒါမွမဟုတ္ အျဖဴဆင္း တာေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဝမး္ ဗကို ေ္ အာကပ္ ငုိ း္ နာက်ငတ္ ာ အထးူ သျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံ အၿပီးမွာ နာက်င္ တာေတြ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ သားအိမ္ အေျမွးမွာျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ကင္ဆာေတြ ထဲမွာ စတုတၳ အမ်ားဆံုးလုိ႔ သိရပါတယ္။
ေလ့လာမႈအရ ႏွစ္စဥ္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္မယ့္ လူနာ ၃၇ဝဝ ေယာက္ခန္႔ကို ေန႔စဥ္ ၃၈ မိနစ္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ ေစၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ႔ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္အတြင္း ရွိေစတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးထုရဲ႕ ၅၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၃ဝ ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ပတ္ ငါးရက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ ၾကတယ္လုိ႔ သိရၿပီး ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိ တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ေကာ္ဖီ ေသာက္တာေၾကာင့္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္ ဆုိတာကိုလည္း သုေတသီေတြက ေတြ႕ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ေလ့လာမႈထပ္ မံျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။  

Credit: Good Health

https://www.facebook.com/searchmyanmar
 
သားအိမ္ကင္ဆာနွင့္ အစားအစာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းတို႔ ဆက္စပ္မႈရိွ
သားအိမ္ကင္ဆာနွင့္ အစားအစာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းတို႔ ဆက္စပ္မႈရိွေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာ၊ အစားအစာနဲ႔ ေကာ္ဖီ ေသာက္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက အႀကံျပဳ ထားၾကပါတယ္။ 
 သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာျဖစ္သူေတြ ရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တာနဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြ ေနထုိင္တာေၾကာင့္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္း ၃၈ မိနစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီ ၫြတ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ရွိ႐ံုနဲ႔ သားအိမ္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ထက္ ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
သားအိမ္ ကင္ဆာဟာ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိရ တတ္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာအေန နဲ႔ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းတာ ဒါမွမဟုတ္ အျဖဴဆင္း တာေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဝမး္ ဗိုက္ေအာက္ပိုင္း နာက်င္တာ အထးူ သျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံ အၿပီးမွာ နာက်င္ တာေတြ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ သားအိမ္ အေျမွးမွာျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ကင္ဆာေတြ ထဲမွာ စတုတၳ အမ်ားဆံုးလုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ေလ့လာမႈအရ ႏွစ္စဥ္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္မယ့္ လူနာ ၃၇ဝဝ ေယာက္ခန္႔ကို ေန႔စဥ္ ၃၈ မိနစ္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ ေစၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ႔ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္အတြင္း ရွိေစတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးထုရဲ႕ ၅၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၃ဝ ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ပတ္ ငါးရက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ ၾကတယ္လုိ႔ သိရၿပီး ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိ တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ေကာ္ဖီ ေသာက္တာေၾကာင့္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္ ဆုိတာကိုလည္း သုေတသီေတြက ေတြ႕ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ေလ့လာမႈထပ္ မံျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Credit: Good Health
From...Facebook

No comments:

Post a Comment