*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Wednesday, 25 September 2013

ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စ္ကားစီး အေျခခံ လူတန္းစားမွစ၍ ကိုယ္ပိုင္ကားစီး ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ လူတန္းစားအဆံုး လူတန္းစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ယခုအမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ အခက္အခဲ တစ္ရပ္မွာ ကားလမ္းမ်ား အဆမတန္ ပိတ္ဆို႔ေနၿပီး ေနရာတစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ခက္ခဲေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ပိုမိုဆိုးရြား လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ထဲတြင္ ယာဥ္အစီးေရ မ်ားျပားလာျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကားအစီးေရ ပမာဏသည္ လူတစ္ေထာင္လွ်င္ ခုနစ္စီးႏႈန္းသာရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ကားစီးေရ သိပ္သည္းမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
  ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ပင္ ကားစီးေရ သိပ္သည္းမႈသည္ လူတစ္ေထာင္လွ်င္ ၁၆၅ စီးႏႈန္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကားသိပ္သည္းဆျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အဆ ၂၀ ခန္႔ ကြာဟေနေသာ္လည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ပမာဏမွာမူ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပို၍ပင္ ဆုိးရြားေန သေယာင္ ျဖစ္ေန ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား နည္းပါးျခင္းက အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။
 တင္သြင္းလိုက္သည့္ ကားအစီးေရ ပမာဏႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံု မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳဘဲ အလ်င္စလို ကားအစီးေပါင္းမ်ားစြာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလုိက္သည့္ အတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဒဏ္ကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုခံစားလာရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕စြန္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုခံစားၾကရၿပီး လက္လုပ္လက္စား တစ္ဦးအေနျဖင့္ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္အတြက္ သက္သက္ပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေလးနာရီခန္႔အထိ အသံုးျပဳေနရသည္။

ယခင္ကတည္းက ပိတ္ဆို႔ေနေသာ ကားလမ္းမမ်ားသည္ ယခုလို မိုးရာသီတြင္ေတာ့ ကားလမ္းမ ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ သြားေရးလာေရး ဆိုးရြားစြာ ခက္ခဲေနၾကရသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကားလမ္းေရလွ်ံမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကြန္ကရစ္လမ္းမမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္လည္း ကားလမ္းမ ေရလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ အရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တန္ဖိုးရွိလွသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အဆံုး႐ံႈးခံ ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည့္အရာမ်ားတြင္လည္း အခ်ိန္ဆံုး႐ံႈးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာကို သာမန္မည္ကာမတၱ ျပႆနာေလး တစ္ခုဟု ထင္ျမင္ယူဆ၍ မရႏုိင္ပါ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္သည္။ အိမ္ေျခေပါင္းမ်ားစြာ ျပာက်သြားႏုိင္သည္။ အျပစ္ရွိေသာ ရာဇ၀တ္သားေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပး သြားႏုိင္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဆံုးအ႐ံႈးမ်ား အထိ ျဖစ္ပြားသြားႏုိင္သည္။ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ လက္ပူတိုက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရရွည္အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ ကားအစီးေရႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳရေသးမီတြင္ ၀န္ႏွင့္အား မမွ်မႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္း မရွိေစရန္ ကားတင္သြင္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေရလွ်ံမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ စီမံကိန္းခ် ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည္ တို႔သည္သာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနကို တကယ္တမ္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ယူဆေရးသား အပ္ပါသည္။
 စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ #အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

No comments:

Post a comment