*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 20 September 2013

“ အပါယ္ဘံု၌တဝဲလည္လည္ျဖစ္ရသည့္အေႀကာင္း ”လူဆိုတာ ကိေလသာထူေျပာတဲ့ ပုထုဇဥ္
ျဖစ္ေစဦးေတာ့ သုဂတိဘုံသား
ျဖစ္လို ့ကုသိုလ္ အကုသိုလ္
ေကာင္း မေကာင္း လုပ္သင့္
မလုပ္သင့္ အေၾကာင္း အက်ိဳး
ဆိုတာေတြကို ခိ်န္ဆနိုင္တဲ့
ဉဏ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီလ္ို
ဉဏ္ရွင္ျဖစ္ပါလ်က္နွင့္
 
အတြင္းကလွဳပ္ေဆာ္ေနတဲ့
ကိေလသာရဲ့ဒဏ္ကို
တြန္းလွန္နိုင္ဖို့အင္အားမရွိခဲ
ပါလ်င္ ကုသိုလ္အကုသိုလ္
စသည္တို ့ကို ခြဲၿခားမသိနုိင္တဲ့
အပါယ္ဘံုေရာက္တဲ့အခါ
ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ကိေလသာရဲ့
ဒဏ္ကိုတြန္းလွန္နိုင္ပါေတာ့
မလဲ ဒါေၾကင့္မ်က္စ္ေအာက္မွာ
ျမင္ေနရတဲ့ ေခြး ေၾကာင္ ၾကက္
ဝက္ စသည္တို့ရဲ့ဘဝကိုသံုးသပ္ျပီး
ၾကည့္ၾကစမ္းပါ /

ထိုထိုသတၲဝါေတြမွာ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ေကာင္း
မေကာင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးဆိုတာေတြကို
ဘယ္လိုမွမသိတတ္ရွာၾက
ေတာ့ဘူး ကုသိုလ္ အကုသိုလ္
စသည္တို ့ကိုပိုင္းျခားသိနိုင္တဲ့
သုဂတိဘုံသားလူသားမ်ား
ေတာင္ ကိေလသာလွဳပ္ေဆာ္
ဒဏ္မခံနိုင္ပါလ်င္ အပါယ္ဘုံသားေတြဟာ ကိေလသာလွဳပ္ေဆာ္တဲ့ဒဏ္ဘယ္ခံနိုင္ပါ့မလဲ
ဒါေၾကာင့္အပါယ္ဘုံသားေတြ
ဟာ ေလာဘျဖစ္လာလ်င္
ေလာဘကိုမခ်ဳပ္တီးတတ္ဘူး
ေဒါသျဖစ္လာလ်င္
ေဒါသကိုမခ်ဳပ္တီးတတ္ဘူး
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ေလာဘေဒါသ
အေလ်ာက္ အကုသိုလ္အမွဳ့
ေတြကို စိတ္ပါလက္ပါလိုက္စား
ျပုက်င့္ေတာ့တာပါပဲ

လူ ့ဘဝတုန္းက အနည္းငယ္မ်ွေသာ မေကာင္းမွဳ့ဳ
ကံကိုျပဳမိလို ့အပါယ္ကိုက်ရတယ္ ယခုအပါယ္ဘဝေရာက္ျပန္
ေတာ့ အားၾကီးေသာမေကာင္းမွဳ့ကံ
ေတြကို ထပ္ျပန္တလဲလဲျပဳမိျပန္
တယ္ အဲဒီမေကာင္းမွဳ့ဒဏ္ရဲ့
ကံေတြေၾကာင့္ ဒီအပါယ္ဘုံသားသတၱဝါေတြဟာ
ဘယ္ေတာ့မ်ားလူ ့ဘဝ
ကိုျပန္ေပၚလာဖို ့ရွိပါေတာ့မလဲ
ဒါေၾကာင့္ဆရာမ်ားက
အနည္းငယ္ေသာအကုသိုလ္
ကံေၾကာင့္အပါယ္ေရာက္ရ
တယ္ အပါယ္ဘဝေရာက္ျပန္
ေတာ့ ၾကီးမားတဲ့အကုသိုလ္
ကံကိုထပ္ျပဳမိျပန္တယ္
ထိုအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္
အပါယ္ဘဝမွမထနိုင္ေတာ့ဘဲ
အပါယ္ဘုံထဲမွာပင္ တဝဲလည္
လည္ျဖစ္ေနၾကရေတာ့တယ္ ။

( ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ သုညတဝဂ္၊ဗာလပ႑ိတသုတ္၊ တည္ေတာ္ဆရာေတာ္ )

_____________________________________

ေဗာဓိၿမိဳင္သစၥာေရႊျပည္ေက်ာင္းတုိက္ ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
(ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး)
From...Facebook

No comments:

Post a Comment