*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 15 April 2014

သၾကၤန္ ကာလ အတြင္း တြင္ ၀မ္းေရး အတြက္ ေျဖရွင္းၾကရ သူမ်ား

final-1

သၾကၤန္ကာလအတြင္းတြင္ ၀မ္းေရး အတြက္ လွည့္လည္ ေတာင္းရမ္းကာ စားေသာက္ေျဖရွင္းၾကရသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အို မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလ တြင္ ေတြ႔ျမင္ရမႈသည္ ပိုမို မ်ားျပားလာသည္။ အဆိုပါ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား သည္ ယင္းကာလအတြင္း၌ ၀မ္းေရး အတြက္ ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ လာေရာက္ လွဴဒါန္းၾကသည့္ သူမ်ားသည္ မ်ားျပားၾကျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြ မ်ားျပားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။


final-2


From... မဇိၥ်မသတင္းအဖြဲ႔ No comments:

Post a Comment