*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 30 September 2013

ေက်ာက္တံုး ကို လက္နက္ အျဖစ္ သံုးတဲ့ ျမန္မာ မ်ဳိးရင္းေမ်ာက္ၿမီးရွည္

ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္သံုးတဲ့ ျမန္မာမ်ဳိးရင္းေမ်ာက္ၿမီးရွည္ 

 ေက်ာက္ေခတ္ လူသားမ်ား ကဲ့သို႔ ေက်ာက္တံုး ကို လက္နက္ အျဖစ္ အသံုးခ်ေနေသာ ျမန္မာ မ်ဳိးရင္း အၿမီး ရွည္ေမ်ာက္ တစ္မ်ဳိးသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ လအယ္စြန္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ေဒသ ၌ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစာၦန္ မ်ားႏွင့္ ေခြးမ်ား အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏၲရာယ္ေပးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စာေစာင္ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။
ထိုေမ်ာက္ကို စင္ကာပူနန္ယန္းတကၠသိုလ္မွ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ မုိင္ကယ္ဒီဂူးမက္ ဦးေဆာင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ထုိင္းႏိုင္ငံ လအယ္စြန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေဒသတြင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၾကၿပီး ထုိေမ်ာက္မ်ဳိးသည္ ရွားပါးေသာေမ်ာက္မ်ဳိးျဖစ္ကာ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိစပ္သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္သာ  ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ ထုိေမ်ာက္မ်ဳိး ၁၉၂ ေကာင္ခန္႔ရွိသည္။ ထုိအထဲမွ အရြယ္ေရာက္အေကာင္ေရ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်ာက္တံုးမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္သံုးၿပီး ကဏန္းႏွင့္ ကႏုကမာမ်ားကို ခြာစားေနသည္ကို ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။
“ဒီျမန္မာေမ်ာက္ၿမီးရွည္က အာရွမွာ ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္လိုသံုးတဲ့ေမ်ာက္ပါ။ အဲဒီလုိ ေရွးဦးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ေတြက အာဖရိကခ်န္ပံဇီေတြနဲ႔ ေတာင္အေမရိကက ပူခ်င္ေမ်ာက္ေတြမွာပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။အခုလိုေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳတာက
ေရွးဦးဘံုေျမေခတ္က တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕အစလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထံုးစံကို
ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကို စံုစမ္းသိရွိလာႏုိင္မွာပါ”ဟု
ေဒါက္တာမုိင္ကယ္ကေျပာၾကားသည္။
ထုိေမ်ာက္မ်ဳိးသည္ အျခားတိရစာၦန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္အသံုးခ်ေသာ မူလသဘာ၀မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။
ျမန္မာမင္းလက္ထက္ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာအခ်ဳိ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရအဆိုပါေမ်ာက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည့္အတြက္လည္း ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါေမ်ာက္မ်ားကိုလာေရာက္ရွာေဖြေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရး စာေစာင္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထားထားျမင့္
http://shwenewnews.blogspot.com မွကူးယူတင္ျ့ပပါသည္။
 
 ေက်ာက္ေခတ္ လူသား မ်ား ကဲ့သို႔ ေက်ာက္တံုးကိုလက္နက္အျဖစ္ အသံုး ခ်ေနေသာ ျမန္မာ မ်ဳိး ရင္း အၿမီး ရွည္ေမ်ာက္ တစ္မ်ဳိးသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ လအယ္စြန္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေဒသ ၌ ေမြးျမဴ ထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေခြးမ်ား အတြက္ၿခိမ္းေျခာက္ အႏၲရာယ္ေပးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စာေစာင္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုေမ်ာက္ကို စင္ကာပူ နန္ယန္းတကၠသိုလ္မွ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ မုိင္ကယ္ဒီဂူးမက္ ဦးေဆာင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ထုိင္းႏိုင္ငံ လအယ္စြန္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေဒသတြင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၾကၿပီး ထုိေမ်ာက္မ်ဳိး သည္ ရွားပါးေသာေမ်ာက္ မ်ဳိးျဖစ္ကာ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိစပ္သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္ သာ ေတြ႕ရ သည္ဟုဆိုသည္။
 
အဆိုပါေဒသတြင္ ထုိေမ်ာက္မ်ဳိး ၁၉၂ ေကာင္ခန္႔ရွိသည္။ ထုိအထဲမွ အရြယ္ေရာက္ အေကာင္ေရ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်ာက္တံုးမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္သံုးၿပီး ကဏန္းႏွင့္ ကႏုကမာမ်ားကို ခြာစားေနသည္ကို ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။
“ဒီျမန္မာေမ်ာက္ၿမီးရွည္က အာရွမွာ ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္လိုသံုးတဲ့ေမ်ာက္ပါ။ 
အဲဒီလုိ ေရွးဦးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ေတြ က အာဖရိက ခ်င္ပံဇီေတြနဲ႔ ေတာင္အေမရိက က ပူခ်င္ေမ်ာက္ေတြ မွာပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုလိုေက်ာက္တံုး ကို လက္နက္ အျဖစ္ အသံုးျပဳတာကေရွးဦး ဘံုေျမေခတ္ က တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အစလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ထံုးစံကို ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ တိရစာၦန္ေတြ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ကို စံုစမ္း သိရွိလာႏုိင္မွာပါ”ဟု ေဒါက္တာမုိက္ကယ္ကေျပာၾကား သည္။
 
ထုိေမ်ာက္မ်ဳိးသည္ အျခားတိရစာၦန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္ အျဖစ္အသံုးခ်ေသာ မူလသဘာ၀မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္ မ်ားကဆိုသည္။
 
ျမန္မာမင္း လက္ထက္ ၿဗိတိသွ် စာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ အဆိုပါေမ်ာက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိတ္ကၽြန္းစု တြင္ ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည့္ အတြက္လည္း ပညာရွင္ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အဆို ပါေမ်ာက္မ်ား ကို လာေရာက္ရွာေဖြေလ့ လာၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတ ကာသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း  သိမ္းေရး စာေစာင္ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
                                                                                                                       
ထားထားျမင့္
http://shwenewnews.blogspot.com/ မွကူးယူတင္
ပပါသည္။
From...Facebook 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment