*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 9 November 2013

အင္မတန္မွအရလြယ္ေသာ Tapbux တြင္ အခ်ိန္ေလးနညး္နည္းေပးၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္ပါ.


 အင္မတန္မွအရလြယ္ေသာ Tapbux တြင္ အခ်ိန္ေလးနညး္နည္းေပးၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္ပါ........
=======================================

မိမိရဲ႕အင္တာနက္ေပၚမွာ အားလပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြထဲက နာရီ၀က္ေလာက္ကို ေဟာသည္က TapBux ဆိုတဲ့ ၀င္ေငြရွာဆုိဒ္မွာ '' 25 '' ရက္ေလာက္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ေန႕စဥ္ အလုပ္လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါ....အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္ကို ၀င္ေငြရရွိထုတ္ယူႏိုင္တာကိုေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္.. .ညႊန္ျပထားတဲ့အတို္င္းသာ ေသခ်ာလုပ္သြားပါ ပိုက္ဆံရရင္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူၾကည့္ပါ... အခ်ိန္တိုတိုနဲ႕ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္အဆင္ေျပေအာင္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား http://makingmoneytutorial.weebly.com/tapbux-412141574140414541004156412341574140412341164153.html

မွာေလ့လာႏိုင္ၾကပါတယ္..

မွတ္ခ်က္ = ရလာတဲ့ ေဒၚလာေတြကို adflycreator@gmail.com သို႕ဆက္သြယ္ၿပီး ျမန္မာေငြသားအျဖစ္ လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။

အင္မတန္မွအရလြယ္ေသာ Tapbux တြင္ အခ်ိန္ေလးနညး္နည္းေပးၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္ပါ........



မိမိရဲ႕အင္တာနက္ေပၚမွာ အားလပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြထဲက နာရီ၀က္ေလာက္ကို ေဟာသည္က TapBux ဆိုတဲ့ ၀င္ေငြရွာဆုိဒ္မွာ '' 25 '' ရက္ေလာက္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ေန႕စဥ္ အလုပ္လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါ....အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္ကို ၀င္ေငြရရွိထုတ္ယူႏိုင္တာကိုေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္.. .ညႊန္ျပထားတဲ့အတို္င္းသာ ေသခ်ာလုပ္သြားပါ ပိုက္ဆံရရင္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူၾကည့္ပါ... အခ်ိန္တိုတိုနဲ႕ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္                     အဆင္ေျပေအာင္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
...
စိတ္၀င္စားသူမ်ား http://makingmoneytutorial.weebly.com/tapbux-412141574140414541004156412341574140412341164153.html

မွာေလ့လာႏိုင္ၾကပါတယ္..

မွတ္ခ်က္ = ရလာတဲ့ ေဒၚလာေတြကို adflycreator@gmail.com သို႕ဆက္သြယ္ၿပီး ျမန္မာေငြသားအျဖစ္ လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။
ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)
From...Facebook

No comments:

Post a Comment