*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 9 November 2013

အင္မတန္မွအရလြယ္ေသာ Tapbux တြင္ အခ်ိန္ေလးနညး္နည္းေပးၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္ပါ.


 အင္မတန္မွအရလြယ္ေသာ Tapbux တြင္ အခ်ိန္ေလးနညး္နည္းေပးၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္ပါ........
=======================================

မိမိရဲ႕အင္တာနက္ေပၚမွာ အားလပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြထဲက နာရီ၀က္ေလာက္ကို ေဟာသည္က TapBux ဆိုတဲ့ ၀င္ေငြရွာဆုိဒ္မွာ '' 25 '' ရက္ေလာက္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ေန႕စဥ္ အလုပ္လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါ....အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္ကို ၀င္ေငြရရွိထုတ္ယူႏိုင္တာကိုေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္.. .ညႊန္ျပထားတဲ့အတို္င္းသာ ေသခ်ာလုပ္သြားပါ ပိုက္ဆံရရင္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူၾကည့္ပါ... အခ်ိန္တိုတိုနဲ႕ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္အဆင္ေျပေအာင္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား http://makingmoneytutorial.weebly.com/tapbux-412141574140414541004156412341574140412341164153.html

မွာေလ့လာႏိုင္ၾကပါတယ္..

မွတ္ခ်က္ = ရလာတဲ့ ေဒၚလာေတြကို adflycreator@gmail.com သို႕ဆက္သြယ္ၿပီး ျမန္မာေငြသားအျဖစ္ လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။

အင္မတန္မွအရလြယ္ေသာ Tapbux တြင္ အခ်ိန္ေလးနညး္နည္းေပးၿပီး ၀င္ေငြရွာၾကည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္ပါ........မိမိရဲ႕အင္တာနက္ေပၚမွာ အားလပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြထဲက နာရီ၀က္ေလာက္ကို ေဟာသည္က TapBux ဆိုတဲ့ ၀င္ေငြရွာဆုိဒ္မွာ '' 25 '' ရက္ေလာက္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ေန႕စဥ္ အလုပ္လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါ....အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္ကို ၀င္ေငြရရွိထုတ္ယူႏိုင္တာကိုေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္.. .ညႊန္ျပထားတဲ့အတို္င္းသာ ေသခ်ာလုပ္သြားပါ ပိုက္ဆံရရင္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူၾကည့္ပါ... အခ်ိန္တိုတိုနဲ႕ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္                     အဆင္ေျပေအာင္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
...
စိတ္၀င္စားသူမ်ား http://makingmoneytutorial.weebly.com/tapbux-412141574140414541004156412341574140412341164153.html

မွာေလ့လာႏိုင္ၾကပါတယ္..

မွတ္ခ်က္ = ရလာတဲ့ ေဒၚလာေတြကို adflycreator@gmail.com သို႕ဆက္သြယ္ၿပီး ျမန္မာေငြသားအျဖစ္ လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။
ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)
From...Facebook

No comments:

Post a Comment