*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 17 February 2014

သကၠာယ ဒိ႒ိ ၊ သႆတ ဒိ႒ိ ၊ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိ


သကၠာယဒိ႒ိ ၊ သႆတဒိ႒ိ ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိ
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

ေတြးလုံး႐ွိလုိ႔ ေဆြးလုံးေပၚတာ၊ ေတြးလုံးမ႐ွိရင္ ေဆြးလုံးမလာဘူး၊ အေတြးေၾကာင့္သာ အေဆြးေပၚတာပဲလုိ႔ သိရမယ္၊ ဒီလုိသိတာ အေၾကာင္း အက်ိဳးဆက္တာ သိရတာပဲ၊ ဒီလုိသိရင္ “ဥေစၦဒဒိ႒ိ” စင္ျပီ၊ သေဘာပါၾကျပီလား?

ဓမၼေတြ အဆက္ဆက္လွည့္ေနတာဘဲလုိ႔ သိရင္ “သကၠာယဒိ႒ိ” စင္တယ္၊

အေတြးစိတ္ ခ်ဳပ္တာသိရင္ “သႆတဒိ႒ိ” စင္တယ္၊

ဒကာ, ဒကာမေတြ အားလုံးမွတ္မိၾကျပီလား၊ “သကၠာယဒိ႒ိ” ဟာ ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္ဘူး၊ “သကၠာယဒိ႒ိ” ရွိသူမွာ ဒိ႒ိ သုံးမ်ိဳးလုံး႐ွိတယ္၊

ဒါေၾကာင့္ “သကၠာယဒိ႒ိ” ကုိအျမန္ဆုံးျဖဳတ္ျပစ္ၾကလုိ႔ ဘုရားေဟာေတာ္မႈတာလဲလုိ႔ မွတ္ၾက။

(မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား - ျဖစ္ဆဲပဋိစၥေတြး ဥာဏ္ခ်ပ္ တရားေတာ္)

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼစာစုမ်ား..
 
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
ေတြးလုံး ႐ွိလုိ႔ ေဆြးလုံးေပၚတာ၊ ေတြးလုံး မ႐ွိရင္ ေဆြးလုံး မလာဘူး၊ အေတြးေၾကာင့္သာ အေဆြးေပၚတာပဲ လုိ႔ သိရမယ္၊ ဒီလုိ သိတာ အေၾကာင္း အက်ိဳး ဆက္တာ သိရတာပဲ၊ ဒီလုိသိရင္ “ဥေစၦဒ ဒိ႒ိ” စင္ျပီ၊ သေဘာပါၾကျပီလား?

ဓမၼေတြ အဆက္ဆက္ လွည့္ေနတာဘဲလုိ႔ သိရင္ “သကၠာယဒိ႒ိ” စင္တယ္၊

အေတြး စိတ္ ခ်ဳပ္တာ သိရင္ “သႆတ ဒိ႒ိ” စင္တယ္၊


ဒကာ, ဒကာမေတြ အားလုံး မွတ္မိၾကျပီလား၊ “သကၠာယ ဒိ႒ိ” ဟာ ႏွယ္ႏွယ္ ရရ မဟုတ္ဘူး၊ “သကၠာယ ဒိ႒ိ” ရွိသူ မွာ ဒိ႒ိ သုံးမ်ိဳးလုံး ႐ွိတယ္၊

ဒါေၾကာင့္ “သကၠာယဒိ႒ိ” ကုိအျမန္ဆုံးျဖဳတ္ျပစ္ၾကလုိ႔ ဘုရားေဟာေတာ္မႈတာဘဲ လုိ႔ မွတ္ၾက။

 
(မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား - ျဖစ္ဆဲ ပဋိစၥေတြး ဥာဏ္ခ်ပ္ တရားေတာ္)

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼစာစုမ်ား..From...FB
 
 

No comments:

Post a Comment