*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 18 February 2014

ေဆးဖက္ဝင္ မရမ္းသီး

ေဆးဖက္ဝင္ မရမ္းသီး

မရမ္းသီးသည္ ေသြး၀မ္း သြားျခင္း၊ ၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ၊ အဖ်ားေဟာင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္းပူေလာင္ျခင္း၊ အသားၾကား အရိုးၾကား တို႔၌ နာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

မရမ္းသီးကို သုပ္စားျခင္း၊ ခ်က္စားျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ စားသံုးပါက ခံတြင္းပ်က္ျခင္းႏွင့္ ခံတြင္း အရသာ မေပၚျခင္းတို႔ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။

၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ မီးယပ္၀မ္ သြားျခင္းမ်ား အတြက္ မရမ္းသီး ဆားရည္စိမ္ အရည္ ေသာက္ေပးျခင္း၊ ဆားရည္စိမ္ မရမ္းသီးကို သုပ္စားေပးျခင္းျဖင့္ ၀မ္းကိုက္ ပိုးမ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္။

အသည္း အဆီဖံုးေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း ေစရန္ႏွင့္ အဆီမ်ားေသာ သားငါးမ်ားတြင္ မရမ္းသီး ထည့္၍ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ အဆီ မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မရမ္းေစ့မ်ားကို ၀မ္းပိတ္ေဆး မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Aye Chan Mon# Credit To : ေၾကးမံုသတင္းစာ> ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

မရမ္းသီးသည္ ေသြး၀မ္း သြားျခင္း၊ ၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ၊ အဖ်ားေဟာင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္း ပူေလာင္ျခင္း၊ အသားၾကား အရိုးၾကား တို႔၌ နာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္း တို႔ကို သက္သာ ေပ်ာက္ ကင္းေစ သည္။

မရမ္းသီးကို သုပ္စားျခင္း၊ ခ်က္စားျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ စားသံုးပါက ခံတြင္းပ်က္ျခင္းႏွင့္ ခံတြင္း အရသာ မေပၚျခင္းတို႔ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။


၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ မီးယပ္၀မ္ သြားျခင္းမ်ား အတြက္ မရမ္းသီး ဆားရည္စိမ္ အရည္ ေသာက္ေပးျခင္း၊ ဆားရည္စိမ္ မရမ္းသီး ကို သုပ္စားေပးျခင္းျဖင့္ ၀မ္းကိုက္ ပိုးမ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္။

အသည္း အဆီဖံုးေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း ေစရန္ႏွင့္ အဆီမ်ားေသာ သားငါးမ်ားတြင္ မရမ္း သီး ထည့္၍ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ အဆီ မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မရမ္းေစ့ မ်ားကို ၀မ္းပိတ္ေဆး မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Credit To : ေၾကးမံုသတင္းစာ> ျပန္လည္ မ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

From...Aye Chan Mon#


No comments:

Post a Comment