*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 4 March 2014

ကေလးငယ္ကို ေခြးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးခဲ့သည့္ ထူးျခားျဖစ္ရပ္

ကေလးငယ္ကို ေခြးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးခဲ့သည့္ ထူးျခားျဖစ္ရပ္
----------
ကေလးငယ္၏ ငယ္သြားေပါက္ပံုေၾကာင့္ ထိုကေလးငယ္သည္ တေန႔ေန႔တြင္ က်ားကိုက္ခံရကာ ေသဆံုးႏိုင္သည္ဟူေသာ ေရွးရိုးစြဲယံုၾကည္မႈအရ မိဘမ်ားက ကေလးငယ္ကို ေခြးႏွင့္လက္ထပ္ေပးျပီး ယၾတာေခ်သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ရိွ ကေလးငယ္ Sangula သည္ အေပၚသြားတစ္ေခ်ာင္းေပါက္လာရာ ေက်းရြာထဲမွ ေရွးရိုးစြဲအယူရိွသူ လူၾကီးမ်ားက က်ားကိုက္ခံရႏိုင္သည္၊ ယၾတာအေနႏွင့္ ေခြးမတစ္ေကာင္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ထိမ္းျမားရမည္ဟု အၾကံေပးခဲ့ရာ မိဘမ်ားကလည္း လက္ခံျပီး ရြာထဲမွ ေခြးမတစ္ေကာင္ကို သတို႔သမီးကဲ့သို႔ ဆင္ယင္ကာ မဂၤလာပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မဂၤလာပြဲတြင္ ခမ္းဝင္ပစၥည္းမ်ားသာမက ရိုးရာအဆင္အျပင္ အားလံုးကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေခြးမကိုလည္း ေငြကြင္းမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္မ်ား ဆင္ယင္ထားခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္မ်ားကဆုိသည္။

ကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ Sanrumula Munda က ယခုကိစၥသည္ ယၾတာေခ်ျခင္းသာျဖစ္ျပီး ကေလးအရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ၄င္း၏ တကယ့္မဂၤလာပြဲကို တစံုတရာ ျပႆနာရိွေစမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဝးေသာ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲျခင္းႏွင့္ အယူသည္းျခင္းမ်ား ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။

Source : AFP

ကေလးငယ္၏ ငယ္သြား ေပါက္ပံုေၾကာင့္ ထိုကေလးငယ္သည္ တေန႔ေန ႔တြင္ က်ားကိုက္ခံရကာ ေသဆံုး ႏိုင္သည္ ဟူေသာ ေရွးရိုးစြဲယံုၾကည္မႈ အရ မိဘမ်ားက ကေလးငယ္ကို ေခြးႏွင့္လက္ထပ္ေပးျပီး ယၾတာေခ် သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 
တစ္ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ရိွ ကေလးငယ္ Sangula သည္ အေပၚသြား တစ္ေခ်ာင္းေပါက္လာရာ ေက်းရြာထဲမွ ေရွးရိုးစြဲ အယူရိွသူ လူၾကီးမ်ားက က်ားကိုက္ခံရႏိုင္သည္၊ ယၾတာအေနႏွင့္ ေခြးမတစ္ေကာင္ႏွင့္ ...ဘုရားေက်ာင္း တြင္ ထိမ္းျမားရမည္ ဟု အၾကံေပးခဲ့ရာ မိဘမ်ားကလည္း လက္ခံျပီး ရြာထဲမွ ေခြးမ တစ္ေကာင္ကို သတို႔သမီး ကဲ့သို႔ ဆင္ယင္ကာ မဂၤလာပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
မဂၤလာပြဲတြင္ ခမ္းဝင္ပစၥည္းမ်ား သာမက ရိုးရာ အဆင္အျပင္ အားလံုးကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ထား ခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ေခြးမက ိုလည္း ေငြကြင္းမ်ားႏွင့္ လည္ပတ ္မ်ား ဆင္ယင္ထားခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင ္ မ်ားကဆုိသည္။
 
ကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ Sanrumula Munda က ယခုကိစၥသည္ ယၾတာေခ်ျခင္းသာျဖစ္ျပီး ကေလး အရြယ္ေရာက္လာေသာ အခါ ၄င္း၏ တကယ့္မဂၤလာပြဲကို တစံုတရာ ျပႆနာရိွေစမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဝးေသာ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္းႏွင့္ အယူသည္းျခင္း မ်ား ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။

Source : AFP

From...Myawady News
 
 

No comments:

Post a comment