*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 6 June 2014

ပ႒ာန္း မရြတ္မီ အဓိ႒ာန္ ပုံ သစၥာျပဳ ပုံ


Photo: () ** () ပ႒ာန္းမရြတ္မီ အဓိ႒ာန္ပုံ သစၥာျပဳပုံ () ** ()

ပ႒ာန္းမရြတ္ဆုိမီ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္းကုိသိထားမွ ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ ေနရာက်မွာျဖစ္ပါတယ္။မသိထားရင္ေတာ့ ေနရာက်စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ေနရာက်က် အစီစဥ္က်က်ရြတ္ဆုိပါမွ အက်ဳိးထူး အက်ဳိးျမတ္မ်ားကုိခံစားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ပ႒ာန္းမရြတ္ဆုိမီ အဓိ႒ာန္ပုံႏွင့္သစၥာဆုိရပုံေလးကုိ ေရွးဦးစြာေရးသားလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁။ယေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္မျပတ္ တစ္လတိတိ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆုိျပီး ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇာ္ပါမည္ဟုအဓိ႒ာန္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။တစ္လအဓိ႒ာန္ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရာတြင္ ယေန႔အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္ပါေတာ့မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ယေန႔အဓိ႒ာန္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္၍ တပည့္ေတာ္၏ ကုိယ္ေစာင့္နတ္၊ေနရာေစာင့္နတ္၊အိမ္ေစာင့္နတ္၊ျခံေစာင့္နတ္၊လမ္းေစာင့္နတ္၊ရပ္ကြက္ေစာင့္နတ္၊ျမဳိ့ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စတဲ့ ဌာနအသီးသီးမွာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ နတ္ျမတ္ နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ဤေနရာ ဤဌာနမွာ ရွိၾကကုန္ေသာ ဥစၥာေစာင့္ သုိက္နန္းရွင္ စတဲ့ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊မက်ြတ္မလြတ္ၾကကုန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ေလာကၾကီးကုိေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ဓတရ႒၊ဝိရူဠက၊ဝိရူပကၡ၊ကုေဝရဟူေသာ နတ္မင္းၾကီးေလးပါးစသည့္ျဖင့္ (ပင့္ဖိတ္သင့္ ပင့္ဖိတ္ထုိက္ေသာ)ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ နာမည္တပ္၍ ပ႒ာန္းတရားနာၾကားဖုိ႔လာေရာက္နာၾကားၾကပါကုန္ေလာ့ဟု ပင့္ဖိတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေန႔တုိင္း ရြတ္ဆုိမည္ဆုိပါက ေန႔တုိင္းပင့္ဖိတ္အပ္ပါတယ္။တစ္လရြတ္ဆုိမည္ဆုိလ်ွင္ေတာ့ ေန႔တုိင္းပင့္ဖိတ္စရာမလုိပါ။တစ္လျပည့္တဲ့ထိ မပင့္ဖိတ္ပဲေနနုိင္ျပီး တစ္လျပည့္ေျမာက္ရင္ေတာ့ ပင့္ဖိတ္ထားသူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ေနရာ ဌာနသုိ႔ အသီးသီးျပန္ၾကြရန္ေမတၱာရပ္ခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ (ေန႔တုိင္းရြတ္ဆုိရင္ ေန႔တုိင္းပင့္ဖိတ္ရမွာျဖစ္သလုိ ေန႔တုိင္းျပန္ပုိ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။)

၄။ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မ်ား ပစၥယုေဒၵသ၊ပစၥယနိေဒၵသ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာျပန္မ်ားကုိ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ခါ ျဖစ္သည့္အတြက္(ေဟတုပစၥေယာမွစ၍ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။)ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ျပီးသည္ႏွင့္ အမ်ွေပးေဝရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။(သစၥာဆုိပုံ) ။ ။ ယခုအခါ တစ္လအဓိ႒ာန္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ရာတြင္ ယေန႔အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္၍(ေန႔တုိင္းပူေဇာ္မည္ဆုိပါကလည္း)ေန႔တုိင္း ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိရြတ္ဖတ္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ျပီးပါျပီ။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ဤပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္၏ တန္ခုိး ရွိန္ေစာ္ အာနဳေဘာ္တုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ဤပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိ ရြတ္ဆုိရေသာ ေကာင္းမွဳ၊နာၾကားရေသာ ေကာင္းမွဳကုသုိလ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတာ္ေဇာ္အာနဳေဘာ္တုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိရြတ္ဆုိျပီးတုိင္း တပည့္ေတာ္ႏွင့္ထပ္ထူထပ္မ်ွ ရေစဖုိ႔ အမ်ွေပးေဝရတဲ့ေကာင္းမွဳကုသုိလ္၊ဝမ္းေျမာက္နဳေမာ္ သာဓုေခၚဆုိရတဲ့ေကာင္းမွဳကုသုိလ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္အာနဳေဘာ္တုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း တပည့္ေတာ္သည္(..................)ျဖစ္ရပါလုိ႔၏ဟူ၍ လုိရာဆု တစ္ခုတည္းကုိေတာင္းပါ။လုိရာဆုတစ္ခု မျပည့္မခ်င္း ဤတစ္မ်ဳိးကုိသာ ဆက္၍ဆုေတာင္းပါ။
 

ပ႒ာန္း မရြတ္ဆုိမီ လုပ္ေဆာင္ ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကုိ သိထားမွ ရြတ္ဆုိတဲ့ အခါ ေနရာ က် မွာျဖစ္ပါ တယ္။ မသိ ထားရင္ေတာ့ ေနရာက်စရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။  aနရာ က်က် အစီစဥ္ က်က် ရြတ္ဆုိ ပါမွ အက်ဳိးထူး အက်ဳိးျမတ္ မ်ားကုိခံစား ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ႒ာန္း မရြတ္ဆုိမီ အဓိ႒ာန္ ပုံႏွင့္သစၥာ ဆုိရပုံေလး ကုိ ေရွးဦး စြာေရးသား လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ယေန႔မွ စ၍ ေန႔စဥ္ မျပတ္ တစ္လ တိတိ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ မ်ား ရြတ္ဆုိျပီး ျမတ္စြာ ဘုရားကုိ ပူေဇာ္ပါမည္ ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ တစ္လ အဓိ႒ာန္ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရာတြင္ ယေန႔ အဓိ႒ာန္ အျဖစ္ ယခု အခ်ိန္မွ စ၍ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ ကာ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ပူေဇာ္ ပါေတာ့မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။


၃။ ယေန႔ အဓိ႒ာန္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ ၍ တပည့္ေတာ္၏ ကုိယ္ေစာင့္ နတ္၊ေနရာေစာင့္ နတ္၊အိမ္ေစာင့္ နတ္၊ျခံေစာင့္ နတ္၊လမ္းေစာင့္ နတ္၊ရပ္ကြက္ေစာင့္ နတ္၊ျမဳိ့ေစာင့္ နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္ နတ္ စတဲ့ ဌာန အသီးသီးမွာ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ကုန္ေသာ နတ္ျမတ္ နတ္ေကာင္း နတ္ အေပါင္းတုိ႔အား လည္းေကာင္း၊ 

ဤေနရာ ဤဌာန မွာ ရွိၾက ကုန္ေသာ ဥစၥာေစာင့္ သုိက္နန္းရွင္ စတဲ့ျမင္အပ္ မျမင္ အပ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မက်ြတ္ မလြတ္ၾက ကုန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ေလာကၾကီး ကုိေစာင့္ေရွာက္ၾက ကုန္ေသာ ဓတရ႒၊ ဝိရူဠက၊ ဝိရူ ပကၡ၊ ကုေဝရ ဟူေသာ နတ္မင္းၾကီးေလးပါး စသည့္ျဖင့္ (ပင့္ဖိတ္သင့္ ပင့္ဖိတ္ ထုိက္ေသာ) ပုဂၢဳိလ္မ်ား ကုိ နာမည္ တပ္၍ ပ႒ာန္း တရားနာၾကားဖုိ႔ လာေရာက္ နာၾကားၾကပါ ကုန္ေလာ့ဟု ပင့္ဖိတ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

ေန႔တုိင္း ရြတ္ဆုိမည္ ဆုိပါက ေန႔တုိင္း ပင့္ဖိတ္ အပ္ပါတယ္။ တစ္လ ရြတ္ဆုိမည္ ဆုိလ်ွင္ေတာ့ ေန႔တုိင္း ပင့္ဖိတ္ စရာမလုိပါ။တစ္လျပည့္တဲ့ ထိ မပင့္ဖိတ္ ပဲေနနုိင္ျပီး တစ္လျပည့္ေျမာက္ရင္ေတာ့ ပင့္ဖိတ္ ထား သူမ်ားကုိ မိမိ တုိ႔ေနရာ ဌာန သုိ႔ အသီးသီးျပန္ၾကြ ရန္ေမတၱာရပ္ခံ ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ (ေန႔တုိင္း ရြတ္ဆုိရင္ ေန႔တုိင္း ပင့္ဖိတ္ရမွာျဖစ္သလုိ ေန႔တုိင္းျပန္ပုိ႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။)

၄။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ မ်ား ပစၥယုေဒၵသ၊ ပစၥယနိေဒၵသ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာျပန္ မ်ားကုိ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ ခါ ျဖစ္သည့္ အတြက္(ေဟတုပစၥေယာ မွ စ၍ ရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ရ မွာျဖစ္ပါ တယ္။) ရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ျပီး သည္ႏွင့္ အမ်ွေပးေဝ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ (သစၥာ ဆုိပုံ) ။ ။ ယခု အခါ တစ္လ အဓိ႒ာန္ ရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ ရာတြင္ ယေန႔ အဓိ႒ာန္ အျဖစ္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ကုိ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္၍ (ေန႔တုိင္း ပူေဇာ္မည္ ဆုိပါကလည္း)ေန႔တုိင္း ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ကုိရြတ္ဖတ္ ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အား ပူေဇာ္ျပီးပါျပီ။ 
ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဤပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ၏ တန္ခုိး ရွိန္ေစာ္ အာနဳေဘာ္ တုိ႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ဤပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ကုိ ရြတ္ဆုိ ရေသာ ေကာင္းမွဳ၊ နာၾကား ရေသာ ေကာင္းမွဳ ကုသုိလ္ တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာနဳေဘာ္ တုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

 ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ကုိ ရြတ္ဆုိျပီး တုိင္း တပည့္ေတာ္ႏွင့္ ထပ္ထူ ထပ္မ်ွ ရေစ ဖုိ႔ အမ်ွေပးေဝရ တဲ့ေကာင္းမွဳ ကုသုိလ္၊ ဝမ္းေျမာက္ နဳေမာ္ သာဓုေခၚ ဆုိရ တဲ့ေကာင္းမွဳ ကုသုိလ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာနဳေဘာ္ တုိ႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊

 တပည့္ေတာ္ သည္ (..................)  ၿဖစ္ရ ပါလုိ၏ ။ ဟူ၍ လုိရာဆု တစ္ခုတည္း ကုိေတာင္းပါ။ လုိရာဆု တစ္ခု မျပည့္ မခ်င္း ဤတစ္မ်ဳိးကုိ သာ ဆက္၍ ဆုေတာင္းပါ ။

From...အႏွိဳင္းမဲ ႔ဗုဒၶ

No comments:

Post a Comment