*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 26 January 2014

“ ငါးပါးသီလ သာသနာ ”


“ ငါးပါးသီလ သာသနာ ”

■ သရဏဂံုတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ-သတၱ၀ါေတြရဲ႕ 
အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တယ္ဆိုတဲ့ သာသနာေရာ ငါ့သႏၱာန္မွာ 
တည္ရဲ႕လား ?

■ အဒိႏၷာဒါနာေ၀ရမဏိ ...သူမ်ားဥစၥာကို မတရားယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ 
လို႔ဆိုတဲ့ ဒီသီလသာသနာေရာ ငါ့သႏၱာန္မွာ တည္သလား ?

■ကာေမသုမိစၦာစာရာေ၀ရမဏိ ... ကာမဂုဏ္ကိစၥေတြမွာ မွားမွား 
ယြင္းယြင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဆိုတဲ့ ဒီကိုယ္က်င့္သီလ 
သာသနာေရာ ငါ့သႏၱာန္မွာ ရွိရဲ႕လား ?

■မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ ... လိမ္လည္လွည့္စား ေျပာၾကားျခင္း သူတစ္ပါး 
အက်ိဳး ပ်က္စီးေအာင္ လိမ္ျခင္းဆိုတာမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈလို႕ ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်င့္
သီလ သာသနာမ်ိဳးေရာ ငါသႏၱာန္မွာ တည္သလား ?ဆိုတာ ဆင္ျခင္
စဥ္းစားရမယ္။

■ သုရာေမရယမဇၨပၸဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ ... မူးယစ္ေစတတ္တဲ့အရာေတြ 
အရက္တို႕ ဘီယာတို႕ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြတို႕ သံုးစားျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္မႈဆိုတဲ့ ဒီ ကိုယ္က်င့္သီလေရာ ငါသႏၱာန္မွာ တည္သလား ?
ေဟာ ..... ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ သာသနာဘယ္ႏွစ္ခု တည္သလဲဆုိတာ 
ဆန္းစစ္ၾကည့္ရမယ္။

See More Dhamma at www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm 

လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ အကယ္၍ ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ။ ဥပမာ ... ငါးပါး သီလထဲက 
တစ္ပါးမတည္ဘူး ဆိုရင္ သာသနာတစ္ပါး ကြယ္တာလို႔ပဲ ေျပာရမယ္။
အဲဒီေတာ့ ... သာသနာတည္တယ္ , မတည္ဘူးဆိုတာ က်င့္သံုးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ နဲ႕
ဆိုင္တယ္။အဲဒါကို သတိထားၾကဖို႕ လိုတယ္ေပါ့။ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ သာသနာ
တည္ေအာင္ ၾကိဳးစား။

အဲ ... တစ္ခ်ိဳ႕က သာသနာတည္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို မသိသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္ မၾကိဳးစားပါဘဲနဲ႕ 
အျခားကိစၥေတြမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတာမ်ိဳးကေတာ့ တလြဲဆံပင္ေကာင္း 
ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ... အျခားကိစၥေတြမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမျပဳဘဲနဲ႕ ကိုယ္က်င့္သီလနဲ႕ 
ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္သႏၱာန္မွာ ဘယ္ေလာက္တည္သလဲ ဆိုတာ ကိုယ့္ဟာ
ကိုယ္ စစ္ေဆးသင့္တယ္။ မတည္ေသးလို႕ရွိရင္ တည္ေအာင္ ၾကိဳးစား 
တည္လို႔ရွိရင္ ခိုင္မာေအာင္ ၾကိဳးစား။ဒီလို ၾကိဳးစားရမယ္ ။အဲဒီလို ၾကိဳးစား
လို႔ရွိရင္ ကိုယ္အတြက္ေတာ့ ေက်နပ္စရာခ်ည္းပဲ။
ငါသႏၱာန္မွာ သာသနာတည္ေနတယ္လို႕ ဒီလို ေျပာရမယ္။

- ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ - အဂၢမဟာပ႑ိတ
Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
■ သရဏဂံုတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ-သတၱ၀ါေတြရဲ႕ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ တယ္ဆိုတဲ့ သာသနာေရာ ငါ့သႏၱာန္မွာ တည္ရဲ႕လား ?  
 
■ အဒိႏၷာဒါနာေ၀ရမဏိ ...သူမ်ားဥစၥာကို မတရားယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ လို႔ဆိုတဲ့ ဒီသီလသာသနာေရာ ငါ့သႏၱာန္မွာ တည္သလား ? 
 
■ကာေမသုမိစၦာစာရာေ၀ရမဏိ ... ကာမဂုဏ္ကိစၥေတြမွာ မွားမွား ယြင္းယြင္း ျပဳလုပ္ျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ဒီကိုယ္က်င့္သီလ သာသနာေရာ ငါ့သႏၱာန္မွာ ရွိရဲ႕လား ? 
 
■မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ ... လိမ္လည္လွည့္စား ေျပာၾကားျခင္း သူတစ္ပါး အက်ိဳး ပ်က္စီးေအာင္ လိမ္ျခင္းဆို တာ မ်ိဳး မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈလို႕ ဆိုတဲ့ ကိုယ္က်င့္ သီလ သာသနာမ်ိဳးေရာ ငါသႏၱာန္မွာ တည္သလား ?ဆိုတာ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားရမယ္။ 
 
■ သုရာေမရယမဇၨပၸဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ ... မူးယစ္ေစတတ္တဲ့အရာေတြ အရက္တို႕ ဘီယာတို႕ အျခားမူး ယစ္ေဆး ၀ါးေတြတို႕ သံုးစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈဆိုတဲ့ ဒီ ကိုယ္က်င့္သီလေရာ ငါသႏၱာန္မွာ တည္သလား ?
 
 ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ သာသနာဘယ္ႏွစ္ခု တည္သလဲဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရမယ္။ 
 
 
 လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ အကယ္၍ ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ။ ဥပမာ ... ငါးပါး သီလထဲက တစ္ပါးမတည္ဘူး ဆိုရင္ သာသနာတစ္ပါး ကြယ္တာလို႔ပဲ ေျပာရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ... သာသနာတည္တယ္ , မတည္ဘူးဆိုတာ က်င့္သံုးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ နဲ႕ ဆိုင္တယ္။ အဲဒါကို သတိထားၾကဖို႕ လိုတယ္ေပါ့။
 
ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ သာသနာ တည္ေအာင္ ၾကိဳးစား။ အဲ ... တစ္ခ်ိဳ႕က သာသနာတည္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို မသိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္ မၾကိဳးစားပါဘဲနဲ႕ အျခားကိစၥေတြမွာ ၿပိဳင္ ဆိုင္ေနတာမ်ိဳးကေတာ့ တလြဲဆံပင္ေကာင္း ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ... အျခားကိစၥေတြမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမျပဳဘဲနဲ႕ ကိုယ္က်င့္သီလနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္သႏၱာန္မွာ ဘယ္ေလာက္တည္သလဲ ဆိုတာ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ စစ္ေဆးသင့္တယ္။ 
 
မတည္ေသးလို႕ရွိရင္ တည္ေအာင္ ၾကိဳးစား တည္လို႔ရွိရင္ ခိုင္မာေအာင္ ၾကိဳးစား။ဒီလို ၾကိဳးစားရမယ္ ။အဲဒီလို ၾကိဳးစား လို႔ရွိရင္ ကိုယ္အတြက္ေတာ့ ေက်နပ္စရာခ်ည္းပဲ။ ငါသႏၱာန္မွာ သာသနာတည္ေနတယ္လို႕ ဒီလို ေျပာရမယ္။
 
 - ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ - အဂၢမဟာပ႑ိတ 
 
 
From... Young Buddhist's Association
 

No comments:

Post a Comment