*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 2 December 2013

ေရ အိုး စင္ { ကဗ်ာ }

ေရ အိုး စင္
.
အိမ္ေျခယာေျခမဲ့ေနသူပါ
လမ္းနံေဘးသစ္ပင္ေတြေအာက္္မွာ
ဇရပ္အအိုအပ်က္ေတြထဲမွာ
ဒုကၡသည္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕
လက္တစ္ကမ္းအကြာ   သူ
ရပ္တည္ေနခြင့္ရိွတယ္

ကာလအလီလီရဲ႕ေဖာက္ျပန္မႈ
လူအေထြေထြရဲ႕ေက်းဇူးမသိတတ္မႈ
အသက္မဲ့သူေပးစြမ္းခဲ့သမ်ွ
သက္ရိွတို႔ဒုတိယအသက္ရွင္သန္မႈ
အျဖည့္ခံမွ တကယ့္ကို
အျဖည့္ခံေနရသူသက္သက္ပါ

သူ႔ပိုင္ဆိုင္္မႈေရေတြကုန္ခ်ိန္
ေနာက္ထပ္ျပည့္လာဖို႔အတြက္
ထပ္ေလာင္းအျဖည့္ခံရ
ရိုးသားေနတဲ့အနည္ထိုင္မႈေတြဟာ
သူ႔ဘဝအႏွစ္သာရျဖစ္ခဲ့ရရွာေပါ့

ဘယ္သူေတြျမင္နိုင္မွာလဲ
သူဟာထာဝရအက်ဥ္းသားတစ္ဦး
မြတ္ငတ္ေနတဲ႔ခမ္းေျခာက္မႈေတြကို
ဝဝလင္လင္စုိစြတ္ေစသူ
အလိုက္မသိသူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕
ေက်းဇူးစကားအေျပာမခံရသူပါ

လူသားတစ္ဦးရဲ႕ေနာက္ဆုံးခရီး
ေၾကးစည္သံေလးလြင့္လာခ်ိန္ထိ
သူ႔ဘဝဟာခ်အခြဲခံေနရတဲ့
အ ျဖည့္ ခံ သက္သက္ေပါ့......

            ေလေသြးညိဳ
.


အိမ္ေျခယာေျခ မဲ့ေနသူပါ
လမ္းနံေဘး သစ္ပင္ေတြေအာက္္မွာ
ဇရပ္အအို အပ်က္ေတြထဲမွာ
ဒုကၡသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕
လက္တစ္ကမ္း အကြာ သူ
ရပ္တည္ေနခြင့္ ရိွတယ္

ကာလအလီလီရဲ႕ေဖာက္ျပန္မႈ
လူအေထြေထြရဲ႕ေက်းဇူးမသိတတ္မႈ
အသက္မဲ့သူေပးစြမ္းခဲ့သမ်ွ
သက္ရိွတို႔ဒုတိယအသက္ရွင္သန္မႈ
အျဖည့္ခံမွ တကယ့္ကို
အျဖည့္ခံေနရသူ သက္သက္ပါ
 


သူ႔ပိုင္ဆိုင္္မႈေရေတြ ကုန္ခ်ိန္
ေနာက္ထပ္ျပည့္လာဖို႔ အတြက္
ထပ္ေလာင္း အျဖည့္ခံရ
ရိုးသားေနတဲ့ အနည္ထိုင္မႈေတြဟာ
သူ႔ဘဝ အႏွစ္သာရျဖစ္ခဲ့ရ ရွာေပါ့

ဘယ္သူေတြျမင္နိုင္မွာလဲ
သူဟာ ထာဝရအက်ဥ္းသား တစ္ဦး
မြတ္ငတ္ေနတဲ႔ ခမ္းေျခာက္မႈေတြကို
ဝဝလင္လင္ စုိစြတ္ေစသူ
အလိုက္မသိသူ တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕
ေက်းဇူးစကား အေျပာမခံရသူပါ

လူသားတစ္ဦးရဲ႕ေနာက္ဆုံးခရီး
ေၾကးစည္သံေလး လြင့္လာခ်ိန္ထိ
သူ႔ဘဝဟာ ခ်အခြဲခံေနရတဲ့
အ ျဖည့္ ခံ သက္သက္ေပါ့......

ေလေသြးညိဳNo comments:

Post a comment