*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 27 July 2013

၃၈-ၿဖာ မဂၤလာ


၃၈-ျဖာ မဂၤလာ

ဘာသာမေရြး, ပုဂၢိဳလ္မေရြး, လူမ်ိဳးမေရြး, လိုက္နာက်င့္သံုးၾကဖို႔၊ ထိုသို႔လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ရန္သူရန္ဘက္ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ျခင္းအက်ိဳး၊ ေဘးရန္ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳး၊ တိုးတက္စည္ကား လြန္ႀကီးပြားျခင္း အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိခံစားၾကရဖို႔ရာ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆက္ဆံေရးမဂၤလာ ၃-ပါး 
၁။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ-လူမိုက္ဆိုလွ်င္၊ ေ၀းေ၀းပင္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ေနရမည္။
၂။ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ-ပညာရွိျမတ္၊ ေပါင္းေဖာ္အပ္၊ ဆည္းကပ္ေနရမည္။
၃။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ-ပူေဇာ္ထိုက္သူ၊ စိတ္ၾကည္ျဖဴ၊ ပူေဇာ္ေနရမည္။

ေနထိုင္ေရးမဂၤလာ ၃-ပါး
၁။ ပတိရူပ ေဒသ၀ါေသာ စ-သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္၊ ထိုအရပ္၊ မျပတ္ေနရမည္။
၂။ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ-အတိတ္ဘ၀၊ ျမတ္ဒါန၊ မုခ်ရွိရမည္။
၃။ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ-မိမိခႏၡာ၊ ထိန္းေက်ာင္းကာ၊ ေကာင္းစြာထားရမည္။

ပညာေရးမဂၤလာ ၄-ပါး
၁။ ဗာဟုသစၥဥၥ-ပညာဆိုလွ်င္၊ ၾကား-သိ-ျမင္၊ စံုလင္ ျပည့္ရမည္။
၂။ သိပၸဥၥ-လက္မႈပညာ၊ စက္မႈပါ၊ စံုစြာတတ္ရမည္။
၃။ ၀ိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ-ရဟန္းက်င့္၀တ္၊ လူက်င့္၀တ္၊ မခၽြတ္ထိန္းရမည္။
၄။ သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ-စကားခ်ိဳသာ၊ ပ်ားသကာ၊ ေကာင္းစြာဆိုရမည္။

ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေရးမဂၤလာ ၃-ပါး
၁။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ-အမိ-အဖ၊ လုပ္ေကၽြးၾက၊ နိစၥျမဲရမည္။
၂။ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ-သားႏွင့္သမီး၊ ကိုယ့္ဇနီး၊ ခ်ီးျမႇင့္ၾကရမည္။
၃။ အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ-အျပစ္ကင္းကြာ၊ အလုပ္သာ၊ မွန္စြာလုပ္ရမည္။

ကူညီေဆာင္ရြက္ေရးမဂၤလာ ၄-ပါး
၁။ ဒါနဥၥ-ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ၊ အလွဴပြဲ၊ အျမဲရွိရမည္။
၂။ ဓမၼစရိယာ စ-ကုသိုလ္တရား၊ ေလ့လာပြား၊ ႀကိဳးစားက်င့္ရမည္။
၃။ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ-ေဆြမ်ိဳး လူမ်ိဳး၊ အမ်ားက်ိဳး၊ သယ္ပိုးၾကရမည္။
၄။ အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ-ေကာင္းမႈထင္လင္း၊ အျပစ္ကင္း၊ မယြင္းျပဳစုမည္။

ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္နာေရးမဂၤလာ ၄-ပါး
၁။ အာရတီ ပါပါ-မေကာင္းမႈလွ်င္၊ စိတ္ႏွင့္ပင္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္။
၂။ ၀ိရတီ ပါပါ-မေကာင္းမႈလွ်င္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ပင္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္။
၃။ မဇၨပါနာစ သံယေမာ-ေသရည္ေသရက္၊ ေသာက္စားဖက္၊ တသက္ေရွာင္ရမည္။

ျခိဳးျခံျခင္းမဂၤလာ ၄ပါး
၁။ တေပါ စ-ျခိဳးုျခံမျဖဳန္း၊ သူျမတ္ထံုး၊ က်င့္သံုးေနရမည္။
၂။ ျဗဟၼစရိယဥၥ-စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္၊ ပဋိပတ္၊ မျပတ္က်င့္ရမည္။
၃။ အရိယသစၥာန ဒႆနံ-သစၥာေလးပါး၊ ျမတ္တရား၊ ပိုင္းျခား ျမင္ရမည္။
၄။ နိဗၺာန သစၦိကိရိယာစ-အပူကင္းေပ်ာက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္။

မတုန္လႈပ္ျခင္းမဂၤလာ ၄-ပါး 
၁။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ-ေလာကဓံမ်ား၊ ေတြ႔ေသာ္ျငား၊ စိတ္ထားျငိမ္ရမည္။
၂။ အေသာကံ-ေဆြမ်ိဳး ပ်က္ခ်ိန္၊ ဂုဏ္ေသးမွိန္၊ စိုးရိမ္ကင္းရမည္။
၃။ ၀ိရဇံ-ကိေလသာမ်ိဳး၊ ရမၼက္ဆိုး၊ ျဖတ္ခ်ိဳးရွင္းရမည္။
၄။ ေခမံ-ကိုယ္တြင္း ကိုယ္ျပင္၊ ကိေလစင္၊ ေဘးလွ်င္ကင္းရမည္။

ဤမဂၤလာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးေကာင္းသား, အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔မွာ ရန္သူရန္ဘက္ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဘးရန္ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာျခင္း၊ တိုးတက္စည္ကား လြန္ႀကီးပြားျခင္းအက်ိဳးတို႔ကို ရရွိခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်မ္းသာႀကီးဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက
ဘ၀ခ်မ္းသာေရး ေတြးျမင္ၾကံဆ ဓမၼအရသာ-စာအုပ္မွ 

Classic Burma News
27.7.2103


၃၈-ျဖာ မဂၤလာ

ဘာသာမေရြး, ပုဂၢိဳလ္မေရြး, လူမ်ိဳးမေရြး, လိုက္နာက်င့္သံုးၾကဖို႔၊ ထိုသို႔လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ရန္သူရန္ဘက္ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ျခင္းအက်ိဳး၊ ေဘးရန္ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳး၊ တိုးတက္စည္ကား လြန္ႀကီးပြားျခင္း အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိခံစားၾကရဖို႔ရာ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။


ဆက္ဆံေရးမဂၤလာ ၃-ပါး
၁။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ-လူမိုက္ဆိုလွ်င္၊ ေ၀းေ၀းပင္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ေနရမည္။
၂။ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ-ပညာရွိျမတ္၊ ေပါင္းေဖာ္အပ္၊ ဆည္းကပ္ေနရမည္။
၃။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ-ပူေဇာ္ထိုက္သူ၊ စိတ္ၾကည္ျဖဴ၊ ပူေဇာ္ေနရမည္။

ေနထိုင္ေရးမဂၤလာ ၃-ပါး
၁။ ပတိရူပ ေဒသ၀ါေသာ စ-သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္၊ ထိုအရပ္၊ မျပတ္ေနရမည္။
၂။ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ-အတိတ္ဘ၀၊ ျမတ္ဒါန၊ မုခ်ရွိရမည္။
၃။ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ-မိမိခႏၡာ၊ ထိန္းေက်ာင္းကာ၊ ေကာင္းစြာထားရမည္။

ပညာေရးမဂၤလာ ၄-ပါး
၁။ ဗာဟုသစၥဥၥ-ပညာဆိုလွ်င္၊ ၾကား-သိ-ျမင္၊ စံုလင္ ျပည့္ရမည္။
၂။ သိပၸဥၥ-လက္မႈပညာ၊ စက္မႈပါ၊ စံုစြာတတ္ရမည္။
၃။ ၀ိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ-ရဟန္းက်င့္၀တ္၊ လူက်င့္၀တ္၊ မခၽြတ္ထိန္းရမည္။
၄။ သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ-စကားခ်ိဳသာ၊ ပ်ားသကာ၊ ေကာင္းစြာဆိုရမည္။


ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေရးမဂၤလာ ၃-ပါး
၁။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ-အမိ-အဖ၊ လုပ္ေကၽြးၾက၊ နိစၥျမဲရမည္။
၂။ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ-သားႏွင့္သမီး၊ ကိုယ့္ဇနီး၊ ခ်ီးျမႇင့္ၾကရမည္။
၃။ အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ-အျပစ္ကင္းကြာ၊ အလုပ္သာ၊ မွန္စြာလုပ္ရမည္။


ကူညီေဆာင္ရြက္ေရးမဂၤလာ ၄-ပါး
။ ဒါနဥၥ-ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ၊ အလွဴပြဲ၊ အျမဲရွိရမည္။
၂။ ဓမၼစရိယာ
စ-ကုသိုလ္တရား၊ ေလ့လာပြား၊ ႀကိဳးစားက်င့္ရမည

၃။ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ-ေဆြမ်ိဳး လူမ်ိဳး၊ အမ်ားက်ိဳး၊ သယ္ပိုးၾကရမည္။
၄။ အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ-ေကာင္းမႈထင္လင္း၊ အျပစ္ကင္း၊ မယြင္းျပဳစုမည္။

ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္နာေရးမဂၤလာ ၄-ပါး
၁။ အာရတီ ပါပါ-မေကာင္းမႈလွ်င္၊ စိတ္ႏွင့္ပင္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္။
၂။ ၀ိရတီ ပါပါ-မေကာင္းမႈလွ်င္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ပင္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္။
၃။ မဇၨပါနာစ သံယေမာ-ေသရည္ေသရက္၊ ေသာက္စားဖက္၊ တစ္သက္ေရွာင္ရမည္။


ျခိဳးျခံျခင္းမဂၤလာ ၄ပါး
၁။ တေပါ စ-ျခိဳးုျခံမျဖဳန္း၊ သူျမတ္ထံုး၊ က်င့္သံုးေနရမည္။
၂။ ျဗဟၼစရိယဥၥ-စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္၊ ပဋိပတ္၊ မျပတ္က်င့္ရမည္။
၃။ အရိယသစၥာန ဒႆနံ-သစၥာေလးပါး၊ ျမတ္တရား၊ ပိုင္းျခား ျမင္ရမည္။
၄။ နိဗၺာန သစၦိကိရိယာစ-အပူကင္းေပ်ာက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္။

မတုန္လႈပ္ျခင္းမဂၤလာ ၄-ပါး
၁။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ-ေလာကဓံမ်ား၊ ေတြ႔ေသာ္ျငား၊ စိတ္ထားျငိမ္ရမည္။
၂။ အေသာကံ-ေဆြမ်ိဳး ပ်က္ခ်ိန္၊ ဂုဏ္ေသးမွိန္၊ စိုးရိမ္ကင္းရမည္။
၃။ ၀ိရဇံ-ကိေလသာမ်ိဳး၊ ရမၼက္ဆိုး၊ ျဖတ္ခ်ိဳးရွင္းရမည္။
၄။ ေခမံ-ကိုယ္တြင္း ကိုယ္ျပင္၊ ကိေလစင္၊ ေဘးလွ်င္ကင္းရမည္။


ဤမဂၤလာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးေကာင္းသား, အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔မွာ ရန္သူရန္ဘက္ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဘးရန္ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာျခင္း၊ တိုးတက္စည္ကား လြန္ႀကီးပြားျခင္းအက်ိဳးတို႔ကို
ရရွိခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်မ္းသာႀကီးဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက
ဘ၀ခ်မ္းသာေရး ေတြးျမင္ၾကံဆ ဓမၼအရသာ-စာအုပ္မွ


Classic Burma News မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္.....
27.7.2013

No comments:

Post a Comment