*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Saturday, 3 August 2013

မေလး၇ွားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အလိမ္မခံ၇ေစ၇န္


မေလးရွားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အလိမ္မခံရေစရန္

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အင္မီဂေရးရွင္း ၀တ္ဆိုဒ္တြင္ ၀င္၍ * No. Dokumen ( ပါတ္စ္ပို႔စ္နံပါတ္)
* Warganegara (နိဳင္ငံ) ရိုက္ထည္႔ Carian အကြက္မွာ Click ႏွိပ္လိုက္ၿပီး မိမိ ပါမစ္ ေအးဂ်င္႔က တင္ထားတာ ဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေငြေခ်ၾကပါရန္၊ ယခုေဖာ္ၿပပါ အင္မီဂေရးရွင္း ၀တ္ဆိုဒ္တြင္ နိဳင္ငံၿခား အလုပ္သမားအားလံုး မိမိပါမစ္ ဘယ္ေန႔ သက္တမ္းကုန္မည္၊ ဘယ္ေန႔က စတစ္ကာ ပါမစ္ထြက္ထားသည္ စသည္႔ အခ်က္အလက္အားလံုး စစ္ေဆးနိဳင္ပါသည္၊
(အလိမ္အညာခံရသည္႔ ေဘးမွ နိဳင္ငံၿခား အလုပ္သမားအားလံုး ကင္းေ၀းၾကပါေစ)

https://eservices.imi.gov.my/myimms/enqApplSts

by: Cariya Rama
https://www.facebook.com/cariyarama

No comments:

Post a Comment