*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Monday, 16 September 2013

ကမၻာ ေလးမ်ိဳး

ကပၸ-ဟူေသာ ပါဠိကို ကမၻာ-ဟု ျမန္မာျပန္ပါသည္၊
ႏွစ္ေပါင္းမည္၍ မည္မွ်ရွိသည္ဟု အတိအက် မသိႏိုင္၊ မေရတြက္ႏီုင္ သျဖင့္ ၾကံဆ၍သိအပ္ေသာ ကာလ အပိုင္းအျခား တစ္ခုကို ကပၸ-ကမၻာ-ဟုေခၚပါသည္။

ၾကံဆ၍သိအပ္ပံုကား-
အလ်ားအနံ အျမင့္ တစ္ယူဇနာစီရွီေသာ တိုက္ႀကီးတလံုးထဲ၌ အလြန္ေသးငယ္ေသာ မုန္ညင္းျဖဴေစ့ ကေလးမ်ား အျပည့္ထည့္ထားျပီး ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာတစ္ရာ လြန္ေသာအခါမွ တစ္ေစ့တစ္ေစ့ သာ ယူပစ္သျဖင့္ ထိုမုန္ညင္းေစ့ပံုႀကီး ကုန္သြားေသာ္လည္း တစ္ကမၻာ-ဟုေခၚေသာ အခ်ိန္ကာလကား မကုန္ႏိုင္ေသး-ဟူ၍ ဥပမာ ျပၾကပါသည္။

ကမၻာ-ဟုေခၚေသာ ထိုကပ္ ( ကပၸ ) သည္
၁။ မဟာကပ္
၂။ အသေခ်ၤယ်ကပ္
၃။ အႏၲရကပ္
၄။ အာယုကပ္ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိသည္။

မဟာကပ္တခုကို တစ္ကမၻာဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုမဟာကပ္ တခုသည္ အသေခ်ၤယ် ကပ္ ေလးခုႏွင့္ညီမွ်သည္။

အသေခ်ၤယ်ကပ္ ေလးခုကား သံ၀ဋၬကပ္၊ သံ၀ဋၬဌာယီကပ္၊ ၀ိ၀ဋၬကပ္၊ ၀ိ၀ဋၬဌာယီကပ္ တို႔ျဖစ္သည္။
ထိုတြင္ 
၁။ ကမၻာဖ်က္မိုး ရြာသည္မွစ၍ မီးျဖင့္ပ်က္မည့္ ကမၻာျဖစ္လွ်င္ မီးလွ်ံ စပ္သည့္တိုင္ေအာင္၊ ေရျဖင့္ ပ်က္မည့္ကမၻာျဖစ္လွ်င္ ေရရပ္စဲသည့္တိုင္ေအာင္၊ ေလျဖင့္ ပ်က္မည့္ ကမၻာျဖစ္လွ်င္ ေလရပ္ စဲသည့္ တိုင္ေအာင္ေသာ အခ်ိန္ ကာလကို သံ၀ဋၬကပ္-ပ်က္ဆဲ အခ်ိန္ဟု ေခၚသည္။

၂။ မီး ေရ ေလ တခုခုျဖင့္ ပ်က္စီးသည္မွ စ၍ ကမၻာျပဳမိုး ရြာသည့္တိုင္ေအာင္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို သံ၀ဋၬဌာယီကပ္-အပ်က္အတိုင္းတည္ေသာ အခ်ိန္ဟုေခၚသည္။

၃။ ကမၻာျပဳမိုး ရြာသည္မွစ၍ ေနလ နကၡတ္တာရာတို႔ ေပၚထြက္လာသည့္တိုင္ေအာင္ေသာအခ်ိန္ကာလကို ၀ိ၀ဋၬကပ္-ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ဆဲ အခ်ိန္ဟု ခၚသည္။

၄။ ေနလ နကၡတ္တာရာ တို႔ ေပၚထြက္လာ သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္တစ္ဖန္ ကမၻာဖ်က္မိုး ရြာသည့္တိုင္ ေအာင္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ၀ိ၀ဋၬဌာယီကပ္-ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ လာျပီးေနာက္ တည္တံ့ေနေသာ အခ်ိန္ဟု ေခၚသည္။

အထက္ပါ အသေခ်ၤယ်ကပ္ ေလးမ်ိဳး တို႔တြင္ ၀ိ၀ဋၬဌာယီကပ္ အတြင္း၌သာလွ်င္ လူ႔ျပည္၌ လူသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္၊ ထိုလူသတၱ၀ါ တို႔သည္ ကမၻာဦးအစ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း အသေခ်ၤ အသက္ရွည္ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာဘ ေဒါသ စသည့္ အကုသိုလ္ တရားမ်ား ထူေျပာလာ၍သက္တမ္းတစ္ၿဖည္းၿဖည္းဆုတ္ယုတ္သြားရာ ဆယ္ႏွစ္ တမ္း အထိ ေရာက္ သြား သည္၊ ထို႔ေနာက္ လူတို႔က ကုသိုလ္  တရားမ်ားကို က်င့္သံုးၾကျပန္ သျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္တမ္းမွ အႏွစ္ ၂၀၊ အႏွစ္ ၄၀-စသည္ျဖင့္ တစ္ဆထက္ တစ္ဆ တိုးတက္ကာ အသက္အသေခ်ၤ ယ်တမ္းသို႔ ေရာက္သြားၾကျပန္သည္၊ ဤသို႔ လူတို႔သက္တမ္း အသေခ်ၤယ်မွ ဆယ္ႏွစ္ တမ္းအထိ ဆုတ္သြားျပီး၊ တဖန္ ဆယ္ႏွစ္တန္းမွ အသေခ်ၤယ်အထိ ျပန္တက္သြားသည့္ အခ်ိန္ကာလ (ဆုတ္ကပ္ တက္ကပ္ တစံု) ကို အႏၲရကပ္ တစ္ခုဟုေခၚပါသည္။

လူတို႔ သက္တမ္း ဆုတ္ယုတ္ရာတြင္ ေလာဘလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ လူတို႔ သည္ ငတ္မြတ္ျခင္းေဘး-ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္ က်ေရာက္၍ ေသေၾက ပ်က္စီးၾကရသည္။

ေဒါသ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း-သတၳႏၲရ ကပ္ က်ေရာက္၍ ေသေၾကပ်က္စီးၾကရသည္။

ေမာဟလြန္ကဲ မႈေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေရာဂါဆိုး က်ေရာက္ျခင္း-ေရာဂႏၲရကပ္ျဖင့္ ေသေၾက ပ်က္စီးၾကရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။

၀ိ၀ဋၬဌာယီကပ္ တစ္ခု၌ အႏၲရကပ္ေပါင္း (၆၄)ခု ရွိသည္၊
သံ၀ဋၬကပ္ စသည့္ က်န္အသေခၤ်ယ် ကပ္ သံုးခုတို႔သည္လည္း အႏၲရကပ္ေပါင္း (၆၄)ခုႏွင့္ အသီးသီး ညီမွ်ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာဟုေခၚေသာ မဟာကပ္တခု၌ အသေခ်ၤၤယ် ကပ္ေပါင္း ေလးခုရွိသည္။ အႏၲရကပ္ေပါင္း ကား ( ၆၄-၄=၂၅၆ ) ကပ္ရွိသည္ဟု အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ထိုထို အခ်ိန္ကာလ အားေလ်ာ္စြာ တည္ရွိေသာ လူတို႔၏ သက္တမ္းကို အာယုကပ္ ဟုေခၚပါသည္။ လူတို႔ သက္တမ္း တစ္ရာျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာသည္ အာယုကပ္ တခု ျဖစ္သည္။
သက္တမ္း တစ္ေထာင္ျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ အာယုကပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
သက္တမ္း ရွည္လြန္းေသာေခတ္၌ လူတို႔အား အနိစၥ ဒုကၡ တရားမ်ား ထင္ျမင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္၊
သက္တမ္း တိုလြန္းေသာေခတ္၌ လူမ်ားသည္ လည္း ေလာဘ ေဒါသ ထူေျပာလြန္းေသာေၾကာင့္ ထိုတရား မ်ားကို ျမင္ရန္ မလြယ္ၾက၊ ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ သက္တမ္း တစ္သိန္းအထက္ ၌၄င္း၊ သက္တမ္း တစ္ရာေအာက္၌၄င္း၊ မပြင့္ၾကပဲ ထိုသက္တမ္းႏွစ္ခုၾကား၌သာ ပြင့္ေတာ္မူၾကသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ကား သက္တမ္း တစ္ရာေခတ္၌ ပြင့္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သက္တမ္းအတိုဆံုး ျမတ္စြာ ဘုရား ျဖစ္ေလသည္။

( ကမၻာႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ကမၻာငါးမ်ိဳး )
သတၱ၀ါတို႔ ျဖစ္ေပၚရာ ကမၻာသည္
ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ကင္းဆိတ္ေသာ
(၀ါ) ျမတ္စြာဘုရား တစ္ဆူမွ် မပြင့္ေသာ သုညကမၻာႏွင့္
ျမတ္စြာဘုရားတို႔မွ မကင္းဆိတ္ေသာ
(၀ါ) ျမတ္စြာဘုရား အနည္းဆံုး တစ္ဆူျဖစ္ေစ ပြင့္ေသာ အသုည ကမၻာဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

တစ္ဖန္ ထိုအသုည ကမၻာသည္လည္း-
၁။ ဘုရားတစ္ဆူ သာ ပြင္႔ေသာ သာရကမၻာ
၂။ ဘုရားႏွစ္ဆူ ပြင့္ေသာ မ႑ကမၻာ
၃။ ဘုရားသံုးဆူ ပြင့္ေသာ ၀ရကမၻာ
၄။ ဘုရားေလးဆူ ပြင့္ေသာ သာရမ႑ကမၻာ
၅။ ဘုရားငါးဆူ ပြင့္ေသာ ဘဒၵကမၻာဟူ၍ ငါးမ်ိဳးရွိသည္။

ယခုေရာက္ဆဲ ကမၻာသည္ ဘဒၵကမၻာျဖစ္၍ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ ဟူေသာ ဘုရား ေလးဆူ ပြင့္ခဲ့ျပီး ေနာင္တြင္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားတစ္ဆူ ပြင့္ရန္ရွိပါသည္။

ေဂါတမဗုဒၶ အေလာင္းေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ထက္တြင္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာ ဘုရားထံ၌ ဘုရားဆုကို ပန္ခဲ့သည္။
ထိုကမၻာ၌ ဘုရားေလးဆူ ပြင့္ေတာ္မူရာ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားသည္ စတုတၳေျမာက္ ျဖစ္သည္။
ထိုဘုရားေလးဆူႏွင့္တစ္ကြ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ကိုပါ ထည့္သြင္း ေရတြက္ပါမွ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာ တစ္သိန္း အတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရားေပါင္း ( ၂၄ ) ဆူသာ ပြင့္ခဲ့သည္။
ဘုရားပြင့္ေသာ ကမၻာကား ( ၁၁ ) ကမၻာမွ်သာ ရွိခဲ့သည္။ က်န္ေသာကမၻာေပါင္း ( ၉၉၉၈၉ ) ကမၻာတို႔မွာ ဘုရားမွ ဆိတ္သုဥ္းေသာ သုည ကမၻာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶဳပၸါေဒါ ဒုလႅေဘာ-ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ရခဲလွေပ၏-ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

( ေဆာင္ပုဒ္ )
တစ္ဆူသာရ ၊ ႏွစ္မ႑ ၊ ၀ရ သံုးဆူသာ ။
သာရ မ႑ ၊ ေလးဆူျပ ၊ ဘဒၵငါးဆူပါ ။
တစ္ဆူေသာ္မွ် ၊ မပြင့္က ၊ သုည ကပ္ကမၻာ ။ 
 
9/16/2013 09:15:00 AM
မဂၤလာသတင္းစဥ္
Today Myanmar မွမွ်ေ၀ေဖၚၿပသည္......

No comments:

Post a Comment