*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 20 October 2013

" အေနာက္ပိုင္းလူမိုက္ႀကီး ဖိုးတုတ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္"

Photo: " အေနာက္ပိုင္းလူမိုက္ႀကီးဖိုးတုတ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္"

ျမန္မာဘုရင္ အဆက္ဆက္ မည္သည့္မင္းလက္ထက္တြင္မွာမွ အၿမဲတမ္းေနျပည္ေတာ္ (ၿမိဳ႕ေတာ္ Capital
City) ျဖစ္ခြင့္မရခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေသာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၄) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာရသည္ဟု ရန္ကုန္ရာဇဝင္သမိုင္း စာအုပ္ႀကီး၏အခန္း (၂၂) မွာ သတင္းစာဆရာႀကီးဦးသိန္းေမာင္ကမွတ္တမ္းျပဳထားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏မူလဘူတသည္ ဥကၠလာပျဖစ္ကာ၊ ဥကၠလာပမင္းႀကီး၏အမည္ကို အစြဲျပဳေခၚေဝၚေသာအမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္နဂါးဗိုလ္ထိပ္တင္ေဒြးက ငါးမည္ရၿမိဳ႕ ရန္ကုန္ကိုေဖာ္ျပရာမွာ ဥကၠလာပ၊ ဒဂံု၊ ရွင္ေစာပုၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဥကၠလာပေအာင္ေျမရန္ႏွင္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဥကၠလာပကို ဥကၠလာပမင္းႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့သလို၊ ဒဂံုႏွင့္ ရွင္ေစာပုၿမိဳ႕တို႔သည္ကား မြန္ပေဒသရာဇ္တို႔၏ ၿမိဳ႕ငယ္မွ်သာျဖစ္ခဲ့သည္။ မြန္ပေဒသရာဇ္တို႔ ထီးနန္းစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဟံသာဝတီ၊ ဥႆ(ပဲခူး)ျဖစ္ခဲ့သည္။

ခရစ္ ၁၇၅၅ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ တတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးက ရန္အေပါင္းကုန္စင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ ရန္ကုန္သစ္တပ္ၿမိဳ႕ကို ျပအိုး၊ ပစၥင္၊ ရင္တား၊ က်ံဳး၊ ေျမာင္း၊ မုခ္ဦးမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕၏အက်ယ္အဝန္းက ၀.၁၂၅ စတုရန္းမိုင္သာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ (၈)ရပ္ကြက္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ကြက္၏အဝန္းအဝိုင္းမွာ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္(ေခၚ)လႈိင္ျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဗိုလ္တေထာင္ေခ်ာင္း၊ (Creekု) ခရစ္လမ္း (ယခုဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း)၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆူးေလဘုရားႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွာ တပ္ကေလးရပ္ (လသာလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ရြဲလမ္းၾကား)တို႔ျဖစ္သည္။

ခရစ္ ၁၈၄ဝ ခုႏွစ္တြင္ သာယာဝတီမင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အား စစ္အင္အားျပသရင္း ေနျပည္ေတာ္ အမရပူရမွ ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ စုန္ဆင္းလာကာ လမ္းမေတာ္မွတက္ေရာက္ၿပီး အသင့္ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဥကၠလာပေအာင္ေျမရန္ႏွင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမတ္နန္းေအာင္ခ်ာနန္းေတာ္မွာ စံျမန္းခဲ့သည္။ ဥကၠလာပေအာင္ ေျမရန္ႏွင္ၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွားတဲ့တံခါး (၁၂) ရပ္ရွိခဲ့ရာ၊ က်ားကူးတံတား၊ ပန္းဘဲတန္းတံတား၊ ေျမနီကုန္းတံတားနဲ႔ ကန္ေတာ္ကေလးတံတားအမည္ေတြထဲမွ က်ားကူးေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အမည္ေတြအျပင္ ေျမနီကုန္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္အမည္ေတြပါတည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းလို႔ေခၚတြင္သည့္ သာယာဝတီမင္း ဝင္ထြက္သြားလာရာလမ္းျဖစ္လို႔ လမ္းမေတာ္အမည္တြင္ခဲ့တာျဖစ္သည္။

“လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၏ မွတ္သားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား”

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါဝင္သည့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အမည္ဟာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာအမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မွာအေနာက္ဘက္နယ္နိမိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို နယ္ေျမ (၁၂) ခုျဖင့္ပိုင္းျခားခဲ့စဥ္က လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ပန္းဘဲတန္းတို႔သည္ အမွတ္ (၆) နယ္ေျမမွာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စနစ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္လာသည္။ အက်ယ္အဝန္း ၀ ဒသမ ၅၄၃ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းကာ ရပ္ကြက္ (၁၂)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ လမ္းမေတာ္လမ္း၏ အေရွ႕ဘက္က အေရွ႕နယ္နိမိတ္အျဖစ္ လသာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။ အေနာက္ဘက္နယ္နိမိတ္သည္ ရြာသစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ေဖာက္လုပ္ေပးထားေသာ ေအာင္ရတနာလမ္းျဖစ္ကာ အလံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ ေတာင္ဘက္နယ္နိမိတ္မွာ ကမ္းနားလမ္းျဖစ္ကာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ ေျမာက္ဘက္မွာ လမ္းမေတာ္လမ္းသည္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းလို႔ အမည္ေျပာင္းေပးထားသည့္ေဂၚဒြင္လမ္းႏွင့္ သြားေရာက္ထိစပ္ကာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၏နယ္နိမိတ္လည္း ျဖစ္သည္။ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဂဏန္းသခ်ၤာတပ္လမ္းအေနျဖင့္ (၁)လမ္းကေန(၁၆)လမ္းအထိ ပါဝင္ေနသည္။
နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္သစ္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ (၄၄) လမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွာ (၁၇) လမ္းႏွင့္ အဆံုးသတ္ထားခဲ့သည့္အတြက္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သခ်ၤာတပ္လမ္းေတြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္ကို အေနာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေတာ့မွသာေပၚထြက္လာေသာ လမ္းေတြျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း(ဒါလဟိုဇီလမ္း)သည္ ကမ္းနားလမ္း (Strand)ႏွင့္ လမ္းသစ္လမ္း(Morton)ထိပ္မွာ ပူးေပါင္းသြားၿပီး ကမ္းနားလမ္းမႀကီးအျဖစ္ ရြာသစ္ေခ်ာင္းအထိ သြယ္တန္းေဖာက္လုပ္ထားကာ အေနာ္ရထာလမ္း (canal street)ႏွင့္ ရြာသစ္ေခ်ာင္းထိပ္မွာ ပူးေပါင္းသြားသည္္။
ကုန္းေဘာင္မင္းက လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းဆံု၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္ အုတ္႐ိုး႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားတည္ရွိခဲ့ၿပီး အနီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေရကန္ႏွင့္ ျခေသၤ့႐ုပ္ထုေတြပါရွိခဲ့ရာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အဂၤလိပ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕ကြက္သစ္႐ိုက္ရန္အတြက္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးတာခံခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အုပ္စိုးစဥ္မွာ စတုဘုမၼိကေဆးတုိက္၊ တကၠသိုလ္ေဆးတိုက္ႏွင့္ ေဒၚေအးမွင္တစ္ခြန္းတိုက္တို႔ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ခရစ္၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕သူႀကီးအျဖစ္ ေမာင္လြန္းဆိုသူက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ထင္ရွားတ့ဲလမ္းအမည္(ဖိုးတုတ္လမ္း)

အေလာင္းဘုရား၏ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္ကာလမွာ ေၾကာင္တစ္ရာတန္း ဦးဘိုးရိတ္လမ္းအမည္ရခဲ့ရာမွ အဂၤလိပ္တို႔၏ၿမိဳ႕ကြက္တြင္ ဂဏန္းသခ်ၤာအမွတ္အသားျဖင့္ ၁၄ လမ္းျဖစ္လာတယ္။ စစ္ႀကိဳေခတ္တြင္ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္သည္ အေနာက္ပိုင္းလူမိုက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းလူမိုက္ႀကီးပုဏၰားဘကြန္း၊ ဗိုက္တေထာင္လူမိုက္ႀကီး မရွီဒီးခန္တို႔ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ဖိုးတုတ္သည္ ၁၄လမ္းမွာေနခဲ့သည္။ သူေနခဲ့တဲ့အိမ္သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိတည္ရွိခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ လမ္းမေတာ္ရိွ ၁၄ လမ္းကို ဦးဖိုးတုတ္လမ္းလို႔ ကာလတစ္ခုအထိ အမည္တြင္ခဲ့ဖူးသည္။

“ေရႊေတာင္တန္းလမ္း” (Oliphant Street)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရာက္ေရႊေတာင္သားေတြ ေနထိုင္လို႔ေရႊေတာင္တန္းေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ၿမိဳ႕ကြက္မွာ လမ္းလုပ္ငန္းဌာန၊ (PWD) အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (Lt;col:w.soliphant) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ခံေတြ အပါအဝင္အားလံုးက ေရႊေတာင္တန္းလမ္း အမည္ကိုပဲ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

(ကာတြန္း) “ဦးဘဂ်မ္းလမ္း”

အေလာင္းဘုရားၿမိဳ႕ကြက္မွာ ၁၃ လမ္း(အထက္) ကိုေခါင္ခ်ဳပ္တန္းႏွင့္ ၁၃လမ္း(ေအာက္)ကို ငါးရွဥ့္တန္း ဟုေခၚခဲ့သည္။ အလကၤာေက်ာ္စြာဘြဲ႕ရ၊ ကာတြန္း(ဝိဇၨာ) ဦးဘဂ်မ္းသည္ ၁၃လမ္း (ေအာက္) မွာေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ခံေတြက ဦးဘဂ်မ္းလမ္းအမည္ေပးကာ သီတင္းကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္တိုင္မီးထြန္းပြဲမွာ မီးပံုးမ်ားတြင္ ဆရာႀကီ၏ ထိမိလွေသာဒီမိုကေရစီကိုကာတြန္း႐ုပ္ေျပာင္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဒါးမိုးကေရစီစသည့္ သေရာ္ခ်က္ေတြႏွင့္ ထြန္းညႇိၾကခဲ့သည္။

“ဘုန္းႀကီးလမ္း”

အေလာင္းဘုရား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္မွာ ဘုရာငုတ္တိုတန္းအမည္ရခဲ့သည္။ မဟာဗႏၶဳလမ္းပန္းၿခံတည္ရာ Tank
square ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို သရက္ေတာရ(ေက်ာင္းတိုက္)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့၍၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ စုစည္းတည္ရာမွာရွိသည့္အတြက္ ဘုန္းႀကီးလမ္းအမည္တြင္လာသည္။ ခရစ္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္မွာ ဘုန္းႀကီးလမ္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းထိပ္ကေန ျပည္ၿမိဳ႕အထိေရာက္သည့္ ပထမဦးဆံုးအေဝးေျပးကားလမ္း (HighWay) ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-ျပည္အေဝးေျပးကားလမ္းကို ေတာင္စြယ္ေတာင္ကုန္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

“လမ္းသစ္”(ေပတစ္ရာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္ကို အေနာက္ဘက္သို႔ တိုးခ်ဲ႕စဥ္ မွာေပတစ္ရာလမ္းက်ယ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီး လမ္းသစ္ေပတစ္ရာလို႔ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ကန္တိုမင္(တပ္ၿမိဳ႕)က တရားသူႀကီး morton ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ေမာ္တင္လမ္းအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ျမဴနီစီပယ္ေစ်းႀကီးကိုလည္း ေမာ္တင္ေစ်းဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ လမ္းသစ္အမည္သို႔ ေျပာင္းေပးထားေပမယ့္ Mawtin Twin Cineplex ဟု လြဲမွားစြာေရးသားေခၚဝၚၾကေလသည္။

“ေတာဓေလ့့အမည္ႏွင့္ ေပ ၅ဝ လမ္းလတ္မ်ား”

ဝါးဓနိေရာင္းခ်သူမ်ား ေနထိုင္ခဲ့၍ ဝါးတန္းႀကီး(ဝါးတန္းလမ္း) ကိုလိုနီလမ္းအမည္ ''ကီလီ''က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမဴအဖြဲ႕က အင္ဂ်င္နီယာ (E.E. capt H.pKeighly)ကို အေၾကာင္းျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဖိနပ္စီးသည့္ၾကက္ေတြ ကီလီမွာေပါသည္ဟု အမည္ပ်က္ႏွင့္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ကိုင္းတန္းလမ္းကို ကိုင္းပင္ေတြထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္မႈ နိမိတ္ပံုႏွင့္ ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းကို နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မွာ လမ္းအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ J.M. William အမည္ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံေတြက ကိုင္းတန္းဟု ႏႈတ္က်ဳိးေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ လွည္းတန္းလမ္းက လွည္းေထာင္(လွည္းလုပ္သူ)မ်ား ခ်ရပ္ေနထိုင္ရာျဖစ္လို႔ အႏၲတၱသညာႏွင့္ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မွာ Major J.F.J Stevenson အမည္သို႔ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လွည္းတန္းဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ ရြာသစ္ေခ်ာင္းကို က်ဳံးေျမာင္းျပဳလုပ္ၿပီး ယွဥ္လ်က္မွာ လမ္းေဖာက္ခဲ့၍ က်ဳံးႀကီးလမ္း (Canal Street) အမည္တြင္ခဲ့သည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေရွးေဟာင္းလက္ရာ စာရင္းဝင္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၇ ခုမွ်သာရွိပါေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းျပဳထားသည္။

က်မ္းကိုး။ (၁) ရန္ကုန္ရာဇဝင္သမိုင္း၊(သတင္းစာဆရာႀကီးဦးသိန္းေမာင္)၊ (၂) ၿမိဳ႕ေတာ္မဂၢဇင္းအမွတ္ (၁၆၆) စက္တင္ဘာ (၂ဝဝ၅)၊ (၃) A History of Rangoon
Ref: ေမာင္ျမတ္မြန္ (ဆူးေလ)

ျမန္မာဘုရင္ အဆက္ဆက္ မည္သည့္မင္း လက္ထက္တြင္မွာမွ အၿမဲတမ္းေနျပည္ေတာ္ (ၿမိဳ႕ေတာ္ Capital
City) ျဖစ္ခြင့္မရခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိေသာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၄) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာရသည္ဟု ရန္ကုန္ရာ ဇဝင္ သမိုင္း စာအုပ္ႀကီး၏အခန္း (၂၂) မွာ သတင္းစာဆရာႀကီးဦးသိန္းေမာင္ ကမွတ္တမ္းျပဳထား သည္။


 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏မူလဘူတသည္ ဥကၠလာပျဖစ္ကာ၊ ဥကၠလာပမင္းႀကီး၏အမည္ကို အစြဲျပဳေခၚေဝၚေသာ အမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္နဂါးဗိုလ္ထိပ္တင္ေဒြးက ငါးမည္ရၿမိဳ႕ ရန္ကုန္ကိုေဖာ္ျပရာမွာ ဥကၠလာပ၊ ဒဂံု၊ ရွင္ေစာပုၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဥကၠလာပေအာင္ေျမရန္ႏွင္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဥကၠလာပကို ဥကၠလာပမင္းႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့သလို၊ ဒဂံုႏွင့္ ရွင္ေစာပုၿမိဳ႕တို႔သည္ကား မြန္ပေဒသရာဇ္တို႔၏ ၿမိဳ႕ငယ္မွ်သာျဖစ္ခဲ့သည္။ မြန္ပေဒသရာဇ္တို႔ ထီးနန္းစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဟံသာဝတီ၊ ဥႆာ(ပဲခူး)ျဖစ္ခဲ့သည္။

ခရစ္ ၁၇၅၅ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ တတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးက ရန္အေပါင္းကုန္စင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕ေဟာင္းေန ရာ တြင္ ရန္ကုန္သစ္တပ္ၿမိဳ႕ကို ျပအိုး၊ ပစၥင္၊ ရင္တား၊ က်ံဳး၊ ေျမာင္း၊ မုခ္ဦးမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕၏အက်ယ္အဝန္းက ၀.၁၂၅ စတုရန္းမိုင္သာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ (၈)ရပ္ကြက္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ကြက္၏အဝန္းအဝိုင္းမွာ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္(ေခၚ)လႈိင္ျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဗိုလ္တေထာင္ေခ်ာင္း၊ (Creekု) ခရစ္လမ္း (ယခုဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း)၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆူးေလဘုရားႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွာ တပ္ကေလးရပ္ (လသာလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ရြဲလမ္းၾကား)တို႔ျဖစ္သည္။

ခရစ္ ၁၈၄ဝ ခုႏွစ္တြင္ သာယာဝတီမင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အား စစ္အင္အားျပသရင္း ေနျပည္ေတာ္ အမရပူရ မွ ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ စုန္ဆင္းလာကာ လမ္းမေတာ္မွတက္ေရာက္ၿပီး အသင့္ေဆာက္ လုပ္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဥကၠလာပေအာင္ေျမ ရန္ႏွင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမတ္နန္းေအာင္ခ်ာနန္းေတာ္မွာ စံျမန္းခဲ့သည္။ 

ဥကၠလာပေအာင္ ေျမရန္ႏွင္ၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွားတဲ့တံခါး (၁၂) ရပ္ရွိခဲ့ရာ၊ က်ားကူးတံတား၊ ပန္းဘဲတန္း တံတား၊ ေျမနီကုန္းတံတားနဲ႔ ကန္ေတာ္ကေလး တံတားအမည္ေတြထဲမွ က်ားကူးေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမည္ေတြအျပင္ ေျမနီကုန္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ အမည္ေတြပါတည္ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းလို႔ေခၚတြင္သည့္ သာယာဝတီမင္း ဝင္ထြက္သြား လာရာလမ္းျဖစ္လို႔ လမ္းမေတာ္အမည္တြင္ခဲ့တာျဖစ္သည္။

“လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၏ မွတ္သားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား”

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါဝင္သည့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ဟာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာအမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မွာအေနာက္ဘက္ နယ္နိမိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို နယ္ေျမ (၁၂) ခုျဖင့္ပိုင္းျခားခဲ့စဥ္က လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ပန္းဘဲတန္းတို႔သည္ အမွတ္ (၆) နယ္ေျမမွာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စနစ္သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္လာသည္။ အက်ယ္အဝန္း ၀ ဒသမ ၅၄၃ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းကာ ရပ္ကြက္ (၁၂)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ လမ္းမေတာ္လမ္း၏ အေရွ႕ဘက္က အေရွ႕နယ္နိမိတ္အျဖစ္ လသာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။ အေနာက္ဘက္နယ္နိမိတ္ သည္ ရြာသစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ေဖာက္လုပ္ေပးထားေသာ ေအာင္ရတနာလမ္းျဖစ္ကာ အလံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ ေတာင္ဘက္နယ္နိမိတ္မွာ ကမ္းနားလမ္းျဖစ္ကာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေန သည္။ ေျမာက္ဘက္မွာ လမ္းမေတာ္လမ္းသည္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းလို႔ အမည္ေျပာင္းေပးထား သည့္ေဂၚဒြင္လမ္းႏွင့္ သြားေရာက္ထိစပ္ကာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၏နယ္နိမိတ္လည္း ျဖစ္သည္။ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ ဂဏန္းသခ်ၤာတပ္လမ္းအေနျဖင့္ (၁)လမ္းကေန(၁၆)လမ္းအထိ ပါဝင္ေနသည္။


နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကြက္သစ္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ (၄၄) လမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွာ (၁၇) လမ္းႏွင့္ အဆံုးသတ္ထား ခဲ့သည့္အတြက္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သခ်ၤာတပ္လမ္းေတြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကြက္ကို အေနာက္ဘက္ သို႔ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေတာ့မွသာေပၚထြက္လာေသာ လမ္းေတြျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း(ဒါလဟိုဇီလမ္း)သည္ ကမ္းနားလမ္း (Strand)ႏွင့္ လမ္းသစ္လမ္း (Morton)ထိပ္ မွာ ပူးေပါင္းသြားၿပီး ကမ္းနားလမ္းမႀကီးအျဖစ္ ရြာသစ္ေခ်ာင္းအထိ သြယ္တန္းေဖာက္ လုပ္ထားကာ အေနာ္ရထာလမ္း (canal street)ႏွင့္ ရြာသစ္ေခ်ာင္းထိပ္မွာ ပူးေပါင္းသြားသည္္။


ကုန္းေဘာင္မင္းက လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းဆံု၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္ အုတ္႐ိုး ႐ုပ္ပြားေတာ္ မ်ားတည္ရွိခဲ့ၿပီး အနီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေရကန္ႏွင့္ ျခေသၤ့႐ုပ္ထုေတြပါရွိခဲ့ရာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အဂၤလိပ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕ကြက္သစ္႐ိုက္ရန္အတြက္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးတာခံခဲ့ ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အုပ္စိုးစဥ္မွာ စတုဘုမၼိကေဆးတုိက္၊ တကၠသိုလ္ေဆးတိုက္ႏွင့္ ေဒၚေအးမွင္တစ္ခြန္း တိုက္တို႔ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ခရစ္၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕သူႀကီးအျဖစ္ ေမာင္လြန္းဆိုသူက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ထင္ရွားတ့ဲလမ္းအမည္(ဖိုးတုတ္လမ္း)

အေလာင္းဘုရား၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္ကာလမွာ ေၾကာင္တစ္ရာတန္း ဦးဘိုးရိတ္လမ္း အမည္ရခဲ့ရာမွ အဂၤလိပ္တို ႔၏ၿမိဳ႕ကြက္တြင္ ဂဏန္းသခ်ၤာအမွတ္အသားျဖင့္ ၁၄ လမ္းျဖစ္လာတယ္။ စစ္ႀကိဳေခတ္တြင္ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္ သည္ အေနာက္ပိုင္းလူမိုက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းလူမိုက္ႀကီး ပုဏၰားဘကြန္း၊ ဗိုက္တေထာင္ လူမိုက္ႀကီး မရွီဒီးခန္တို႔ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ဖိုးတုတ္သည္ ၁၄လမ္းမွာေနခဲ့သည္။ သူေနခဲ့တဲ့ အိမ္သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိတည္ရွိခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ လမ္းမေတာ္ရိွ ၁၄ လမ္းကို ဦးဖိုးတုတ္လမ္း လို႔ ကာလတစ္ခုအထိ အမည္တြင္ခဲ့ဖူးသည္။

“ေရႊေတာင္တန္းလမ္း” (Oliphant Street)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရာက္ေရႊေတာင္ သားေတြ ေနထိုင္လို႔ေရႊေတာင္တန္းေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ၿမိဳ႕ကြက္ မွာ လမ္းလုပ္ငန္းဌာန၊ (PWD) အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (Lt;col:w.soliphant) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္ လည္း နယ္ခံေတြ အပါအဝင္အားလံုးက ေရႊေတာင္တန္းလမ္း အမည္ကိုပဲ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

(ကာတြန္း) “ဦးဘဂ်မ္းလမ္း”

အေလာင္းဘုရားၿမိဳ႕ကြက္မွာ ၁၃ လမ္း(အထက္) ကိုေခါင္ခ်ဳပ္တန္းႏွင့္ ၁၃လမ္း(ေအာက္)ကို ငါးရွဥ့္တန္း ဟုေခၚခဲ့သည္။ အလကၤာေက်ာ္စြာဘြဲ႕ရ၊ ကာတြန္း(ဝိဇၨာ) ဦးဘဂ်မ္းသည္ ၁၃လမ္း (ေအာက္) မွာေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ခံေတြက ဦးဘဂ်မ္းလမ္း အမည္ေပးကာ သီတင္းကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္တိုင္မီးထြန္းပြဲမွာ မီးပံုးမ်ားတြင္ ဆရာႀကီး၏ ထိမိလွေသာ ဒီမိုကေရစီကိုကာတြန္း ႐ုပ္ေျပာင္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဒါးမိုးကေရစီ စသည့္ သေရာ္ခ်က္ေတြႏွင့္ ထြန္းညႇိၾကခဲ့သည္။

“ဘုန္းႀကီးလမ္း”

အေလာင္းဘုရား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္မွာ ဘုရားငုတ္တိုတန္း အမည္ရခဲ့သည္။ မဟာဗႏၶဳလမ္းပန္းၿခံ တည္ရာ Tanksquare ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို သရက္ေတာရ(ေက်ာင္းတိုက္)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့၍၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ စုစည္းတည္ရာ မွာရွိသည့္အတြက္ ဘုန္းႀကီးလမ္းအမည္တြင္လာသည္။ ခရစ္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္မွာ ဘုန္းႀကီးလမ္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ထိပ္ကေန ျပည္ၿမိဳ႕အထိေရာက္သည့္ ပထမဦးဆံုး အေဝးေျပး ကားလမ္း (HighWay) ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-ျပည္အေဝးေျပးကားလမ္းကို ေတာင္စြယ္ေတာင္ ကုန္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

“လမ္းသစ္”(ေပတစ္ရာ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္ကို အေနာက္ဘက္သို႔ တိုးခ်ဲ႕စဥ္ မွာေပတစ္ရာလမ္းက်ယ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီး လမ္းသစ္ေပတစ္ရာ လို႔ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ကန္တိုမင္(တပ္ၿမိဳ႕)က တရားသူႀကီး morton ကို အေၾကာင္းျပဳ ကာ ေမာ္တင္လမ္း အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ျမဴနီစီပယ္ေစ်းႀကီး ကိုလည္း ေမာ္တင္ေစ်းဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ လမ္းသစ္အမည္သို႔ ေျပာင္းေပးထားေပမယ့္ Mawtin Twin Cineplex ဟု လြဲမွားစြာေရးသားေခၚေဝၚၾကေလ သည္။

“ေတာဓေလ့့အမည္ႏွင့္ ေပ ၅ဝ လမ္းလတ္မ်ား”

ဝါးဓနိေရာင္းခ်သူမ်ား ေနထိုင္ခဲ့၍ ဝါးတန္းႀကီး(ဝါးတန္းလမ္း) ကိုလိုနီလမ္းအမည္ ''ကီလီ''က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမဴအဖြဲ႕က အင္ဂ်င္နီယာ (E.E. capt H.pKeighly)ကို အေၾကာင္းျပဳ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဖိနပ္စီး သည့္ၾကက္ေတြ ကီလီမွာေပါသည္ဟု အမည္ပ်က္ႏွင့္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ကိုင္းတန္းလမ္းကို ကိုင္းပင္ေတြထူ ထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္မႈ နိမိတ္ပံုႏွင့္ ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းကို နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မွာ လမ္းအင္ဂ်င္နီယာ ခ်ဳပ္ J.M. William အမည္ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံေတြက ကိုင္းတန္းဟု ႏႈတ္က်ဳိးေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ 
လွည္းတန္းလမ္းက လွည္းေထာင္(လွည္းလုပ္သူ)မ်ား ခ်ရပ္ေနထိုင္ရာျဖစ္လို႔ အႏၲတၱ သညာႏွင့္ ေခၚေဝၚခဲ့ သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မွာ Major J.F.J Stevenson အမည္သို႔ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လွည္းတန္း ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ ရြာသစ္ေခ်ာင္းကို က်ဳံးေျမာင္းျပဳလုပ္ၿပီး ယွဥ္လ်က္မွာ လမ္းေဖာက္ခဲ့၍ က်ဳံးႀကီးလမ္း (Canal Street) အမည္တြင္ခဲ့သည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေရွးေဟာင္းလက္ရာ စာရင္းဝင္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၇ ခုမွ်သာ ရွိပါေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းျပဳထားသည္။


က်မ္းကိုး။ (၁) ရန္ကုန္ရာဇဝင္သမိုင္း၊(သတင္းစာဆရာႀကီးဦးသိန္းေမာင္)၊ (၂) ၿမိဳ႕ေတာ္မဂၢဇင္းအမွတ္ (၁၆၆) စက္တင္ဘာ (၂ဝဝ၅)၊ (၃) A History of Rangoon


Ref: ေမာင္ျမတ္မြန္ (ဆူးေလ)
ရွားရွားပါးပါးဗဟုသုတမ်ား

No comments:

Post a Comment