*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 4 October 2013

ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ အမည္ခံ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေက်ာ္သူရဲ႕ စိန္ေခၚသံျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ အမည္ခံ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
 ေက်ာ္သူရဲ႕ စိန္ေခၚသံ
----------------------------------------------------------

ေအာက္တုုိဘာ ၃၊ ၂၀၁၃

ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကသည္ဟု ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာမွာပါ ေျပာဆိုၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အုပ္စုတစ္စုအတြင္း႐ွိ သူတို႔အား ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္းလုိသည္မွာ -

သင္တို႔သည္ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို သိ႐ွိပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနသူတစ္ဦးအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကယ္တင္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလး တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရပ္ မ်ားအား ဆံုးခန္းတိုင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ကြယ္လြန္သြားသူတစ္ဦး၏ နာေရးကိစၥရပ္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထမ္းပိုး သၿဂႋဳဟ္ေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ နစ္မြန္းေနသူအေပါင္းတို႔အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္၍ ထိထိမိမိ အားေပးကူညီ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပါင္းအား ျမန္မာျပည္သူလူထုတုိ႔ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ (ေငြေၾကး)တို႔ျဖင့္ “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ” ဟူ၍ ကိုယ္က်ိဳး မပါဘဲ လိပ္ျပာသန္႔စြာ ေပးဆပ္မႈမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ကူညီလွဴဒါန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ အေပါင္းတို႔အေပၚ ရဲဝ့ံစြာ သစၥာဆို အမွ်ေပးေဝရဲပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ဒုကၡေရာက္ ျပည္သူလူထုတုိ႔အား စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကေသာ လူမသိ သူမသိ မထင္မ႐ွား ျဗဟၼစိုရ္လူသားမ်ား (သို႔) လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ ေျခခ်ၿပီး သူတို႔ႏွင့္အတူ ထပ္တူခံစားဖူးပါသလား။

အထက္ပါ အခ်က္ (၈) ခ်က္လံုးျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အုပ္စုတစ္စုမွ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအား ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး တင္ျပမည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာလိုေတာ့ေပ။

ျမန္မာျပည္သူ/သားတို႔အတြက္၊ ျမန္မာ့ (ျပည္တြင္း) လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစြာျဖင့္

လိပ္ျပာသန္႔စြာျဖင့္ လူမႈေရးသစၥာဆိုရဲတဲ့

ေက်ာ္သူေအာက္တုုိဘာ ၃၊ ၂၀၁၃

ျမန္မာျပည္သူလူထု တို႔အတြက္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကသည္ဟု ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာမွာပါ ေျပာဆိုၿပီး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အုပ္စုတစ္စု အတြင္း႐ွိ သူတို႔အား ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္းလုိသည္မွာ -

သင္တို႔သည္ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို သိ႐ွိပါသလား ??


သင္တို႔သည္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနသူတစ္ဦးအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကယ္တင္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလး တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရပ္ မ်ားအား ဆံုးခန္းတိုင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ကြယ္လြန္သြားသူတစ္ဦး၏ နာေရးကိစၥရပ္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထမ္းပိုး သၿဂႋဳဟ္ေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ နစ္မြန္းေနသူအေပါင္းတို႔အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္၍ ထိထိမိမိ အားေပးကူညီ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အေပါင္းအား ျမန္မာျပည္သူလူထုတုိ႔ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ (ေငြေၾကး)တို႔ျဖင့္ “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ” ဟူ၍ ကိုယ္က်ိဳး မပါဘဲ လိပ္ျပာသန္႔စြာ ေပးဆပ္မႈမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါသလား ??

သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ကူညီလွဴဒါန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ အေပါင္းတို႔အေပၚ ရဲဝ့ံစြာ သစၥာဆို အမွ်ေပးေဝ ရဲပါသလား ??

သင္တို႔သည္ ဒုကၡေရာက္ ျပည္သူလူထုတုိ႔အား စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကေသာ လူမသိ သူမသိ မထင္မ႐ွား ျဗဟၼစိုရ္ လူသားမ်ား (သို႔) လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားထံသို႔
သြားေရာက္ ေျခခ်ၿပီး သူတို႔ႏွင့္ အတူ ထပ္တူခံစားဖူးပါသလား။

အထက္ပါ အခ်က္ (၈) ခ်က္လံုးျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) အုပ္စုတစ္စုမွ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒအား ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး တင္ျပမည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာလိုေတာ့ေပ။

ျမန္မာျပည္သူ/သားတို႔အတြက္၊ ျမန္မာ့ (ျပည္တြင္း) လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစြာျဖင့္

လိပ္ျပာသန္႔စြာျဖင့္ လူမႈေရးသစၥာဆိုရဲတဲ့

ေက်ာ္သူ

Red Star News   From_Facebook

No comments:

Post a Comment