*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 1 November 2013

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ေလးခုကို ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးမည္
မုိဘုိင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား ထပ္မံ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မုိဘုိင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ား အတြက္ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားမွာ CW (Call Wait Service) ၊ CF (Call forward Service) ၊ VMS (Voice Mail Service) ၊ MCA (Miss call Alert) ဟူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ေလးခုကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။


 ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အထက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ေလးခုကို မုိဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ သံုးစြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။...

Call Wait Service သံုးစြဲလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ 1331 နံပါတ္သုိ႔ SMS ျဖင့္ (order data CW) ဟု ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတည္ျပဳခ်က္ စာကို (Notification Alert SMS) ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ (order data CH) ဟုေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Call forwarding အတြက္ 1331 နံပါတ္သုိ႔ SMS ျဖင့္ (order data CF)ဟု ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ သည္။ Voice Mail Service အတြက္ 1331 နံပါတ္သို႔ SMS ျဖင့္ (order data VMSS)ဟု ေပးပို႔ရ မည္ ျဖစ္ၿပီး Miss call Alert အတြက္ 1331 နံပါတ္သို႔ SMS ျဖင့္ (order data MCA) ဟု ေပးပို႔ရ မည္ျဖစ္သည္။

" Call forward? Voice Mail ၊ Miss Call Alert အစရွိတဲ့ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ SMS ပို႔ၿပီး ရင္ အတည္ျပဳခ်က္ စာကို (Not-ification Alert SMS) လက္ခံ ရရွိပါမည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Call Wait Service ႏွင့္ Call forwarding အနက္မွ တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ၿပီး Voice Mail Service ႏွင့္ Miss Call Alert အနက္မွ လည္း တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား အတြက္ ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ Call Wait Serviceအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၅ဝဝ က်ပ္၊

Call forward Service အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၉ဝဝဝ က်ပ္၊ Voice Mail Service ႏွင့္ Miss Call Alert အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။


http://www.myawady.net.mm/allnews/local/item/29425-2013-11-01-12-57-26


From...Facebook

No comments:

Post a Comment