*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Friday, 8 November 2013

ရဲယို အစြမ္း အ့ံမခန္း

 ရဲယို အစြမ္း အ့ံမခန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပါက္ေရာက္၍ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရေသာ ရဲယိုပင္၏ အစြမ္းမွာ အံ့မခန္း ေလာက္ပါတယ္။

ရဲယိုရြက္၊ ရဲယိုသီးတုိ႔ဟာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ေပး႐ံုမက ေရာဂါႀကီး တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရဲယိုသီးဟာ ေသြး၊ သည္းေျခ၊ ေလ၊ သလိပ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ အထက္သို႔ ေလတက္ျခင္း၊ သည္းေျခ လႈပ္ရွားျခင္းတုိ႔ကို ေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။ ၎အျပင္ ရဲယုိသီးဟာ ေသြးတုိးကို ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ခုခံေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အစာမေၾကျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးပ်က္စီးမႈ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာ အက်ိတ္အလံုး ႀကီးထြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။ ရဲယိုသီး၊ ရဲယိုရြက္တုိ႔ကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ စြမ္းအားကို တိုးပြားေစျခင္း တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ ပါတယ္။ နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာကိုလည္း ေလ်ာ့ပါး ေစႏုိင္ပါတယ္။ ရဲယိုရြက္ကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း၊ ငါးႏွင့္ခ်က္၍ လည္းေကာင္း စားသံုးၾကသလို ရဲယိုသီးမွည့္ကိုလည္း ထန္းလ်က္ႏွင့္ေရာ၍ စားသံုးၾကပါတယ္။ ယခုအခါ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ရဲယိုဓာတ္စာရည္၊ ရဲယိုေပါင္းရည္၊ ရဲယိုသီးယိုဟူ၍ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေရာဂါ အေပါင္းမွ ကာကြယ္ ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ရဲယိုသီး၊ ရဲယိုရြက္၏ အစြမ္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ေရးသား တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။ ။

ေအာင္မိုးျမင့္(ေနျပည္ေတာ္)

ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပါက္ေရာက္၍ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရေသာ ရဲယိုပင္၏အစြမ္းမွာအံ့မခန္း ေလာက္ပါတယ္ရဲယိုရြက္၊ရဲယိုသီးတုိ႔ဟာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ေပး႐ံုမက ေရာဂါႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။...


 ရဲယိုသီးဟာ ေသြး၊ သည္းေျခ၊ ေလ၊ သလိပ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ အထက္သို႔ ေလတက္ျခင္း၊ သည္းေျခလႈပ္ရွားျခင္းတုိ႔ကို ေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။ ၎အျပင္ ရဲယုိသီးဟာ ေသြးတုိးကို ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ခုခံေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 

အစာမေၾကျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးပ်က္စီးမႈ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာ အက်ိတ္အလံုး ႀကီးထြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။ ရဲယိုသီး၊ ရဲယိုရြက္တုိ႔ကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ စြမ္းအားကို တိုးပြားေစျခင္း တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ ပါတယ္။ 

နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာကိုလည္း ေလ်ာ့ပါး ေစႏုိင္ပါတယ္။ ရဲယိုရြက္ကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း၊ ငါးႏွင့္ခ်က္၍ လည္းေကာင္း စားသံုးၾကသလို ရဲယိုသီးမွည့္ကိုလည္း ထန္းလ်က္ႏွင့္ေရာ၍ စားသံုးၾကပါတယ္။ ယခုအခါ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ရဲယိုဓာတ္စာရည္၊ ရဲယိုေပါင္းရည္၊ ရဲယိုသီးယိုဟူ၍ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေရာဂါ အေပါင္းမွ ကာကြယ္ ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ရဲယိုသီး၊ ရဲယိုရြက္၏ အစြမ္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ေရးသား တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။ ။ေအာင္မိုးျမင့္(ေနျပည္ေတာ္) 
 From...Facebook

 

No comments:

Post a Comment