*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Sunday, 17 November 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံသုံး ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မူမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

MPT Service v1.1(Offical)


MPT Service v1.1(Offical)

ျမန္မာႏုိင္ငံသုံးဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ App ကေန Gsm အခ်င္းခ်င္းေငြျဖည့္ေငြလြဲလုပ္ႏုိင္ျခင္း

CDMA ေငြျဖည့္ႏုိင္ျခင္း

GSM Internet ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Internet Setting ခ်ိန္နည္းပါရွိျခင္း

GSM Call Waiting Service ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Call Forward Service ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Miss Call Altert Service ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Voice Mail ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

Developer Feed Back ျပန္ေပးႏုိင္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႕ကုိ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

App အတြင္းျမန္မာလုိအညြန္းမ်ားပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္အဆင္ေျပေျပ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

ွService တစ္ခုျခင္းဆီရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

App အတြင္းေရးသားေပးထားပါတယ္။

Google Play Store ကေန တုိက္ရုိက္ေဒါင္းႏုိင္ပါတယ္။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phyochan.mptservice

Play Store ကေန မေဒါင္းႏုိင္သူမ်ား

ဒီမွာေဒါင္းပါ။

http://www.mediafire.com/download/0vy0pf8b3h8go9y/MPT_Service_v.1.1.apkျမန္မာႏုိင္ငံသုံးဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ App ကေန Gsm အခ်င္းခ်င္းေငြျဖည့္ေငြလြဲလုပ္ႏုိင္ျခင္း

CDMA ေငြျဖည့္ႏုိင္ျခင္း

GSM Internet ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း
GSM Internet Setting ခ်ိန္နည္းပါရွိျခင္း

GSM Call Waiting Service ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Call Forward Service ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Miss Call Altert Service ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

GSM Voice Mail ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

Developer Feed Back ျပန္ေပးႏုိင္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႕ကုိ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

App အတြင္းျမန္မာလုိအညြန္းမ်ားပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္အဆင္ေျပေျပ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

ွService တစ္ခုျခင္းဆီရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားကု


App အတြင္းေရးသားေပးထားပါတယ္။

Google Play Store ကေန တုိက္ရုိက္ေဒါင္းႏုိင္ပါတယ္။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phyochan.mptservice

Play Store ကေန မေဒါင္းႏုိင္သူမ်ား

ဒီမွာေဒါင္းပါ။


http://www.mediafire.com/download/0vy0pf8b3h8go9y/MPT_Service_v.1.1.apk

From...Facebook

No comments:

Post a Comment