*** ၇င္ခြင္လမ္း သို႔ လာေ၇ာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူ မိတ္ေဆြအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း ကိုယ္၏ က်မ္းမာၿခင္းတို႔ႏွင္႔ ေအးခ်မ္း ၿပည္႔စံုနိုင္ၾကပါေစ ***

Tuesday, 10 December 2013

တီရွပ္ ဝတ္ရင္း သူေဌး ျဖစ္သူ

တီရွပ္ဝတ္ရင္း သူေဌး ျဖစ္သူ

တီရွပ္ဝတ္ရင္း သူေဌးျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ထင္မထားပါဘူး။ ပံုမွာ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ Jason Sadler ကေတာ့ သူေဌး ျဖစ္ျပီး ယခုဆုိရင္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာနဲ႔ သူ႔လုပ္ငန္းကို လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းကပါ။ ဘာလုပ္လို႔ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနခ်ိန္ အေတြး တစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဘလ္ဘုတ္ေၾကာ္ျငာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသား ေဘလ္ဘုတ္ ေၾကာ္ျငာစနစ္မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ သူက စတင္ဖို႔ စိတ္ကူးရျပီး ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခု လုပ္ပါတယ္။ ကုမၼဏီ နဲ႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ တီရွပ္ကို တစ္ရက္ဝတ္ခ ၁ ေဒၚလာႏွုန္းန႔ဲ စတင္ပါတယ္။ 

ယင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာထားတဲ့ တီရွပ္ကို မနက္အိပ္ယာထက စလို႔ ညအထိ ဝတ္ဆင္ျပီး ေရာက္တတ္ရာရာ သြားပါတယ္။ လူစည္ကားရာ သြားပါတယ္။ ဆန္းလဲဆန္းေတာ့ လူသိမ်ားလာျပီး သူ႔ဝဘ္ဆိုဒ္လည္း လူဝင္ၾကည့္မ်ား၊ သူ႔ေၾကာ္ျငာစနစ္ကိုလည္း စိတ္ဝင္စားလာ ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ရက္ ၁ ေဒၚလာ ကေန ၂ ေဒၚလာ၊ ၃ ေဒၚလာ၊ ၄ ေဒၚလာ ေစ်းအဆင့္ဆင့္ တက္လာျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲမွာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၀၀၀ ေတာင္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ပထမ ႏွစ္ကိုအေျခခံလို႔ ဒုတိယ ႏွစ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ပါတယ္။ ကုမၼဏီေပါင္းမ်ားစြာလည္း လာေရာက္ျပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ တစ္လဝတ္ဆင္ေၾကာ္ျငာေပးခ၊ ၆ လ ေၾကာ္ျငာေပးခ အစရွိသျဖင့္ ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြတိုးလာျပီး ေၾကာ္ျငာေအးဂ်င့္ ကုမၼဏီၾကီး တစ္ခုလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ယေန႔မွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းကို အေမရိကန္မွာတင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကမၻာအႏွံ႔ နယ္ခ်ဲ ႔ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယင္း ေၾကာ္ျငာစနစ္က အေတြးေကာင္းတဲ့ Jason Salder ကို တီရွပ္ဝတ္ရင္း ပိုက္ဆံရသူလို႔ ယေန႔တိုင္ လူသိမ်ားေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
----
http://www.iwearyourshirt.com

ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

.

 
တီရွပ္ဝတ္ရင္း သူေဌးျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ထင္မထားပါဘူး။ ပံုမွာ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ Jason Sadler ကေတာ့ သူေဌး ျဖစ္ျပီး ယခုဆုိရင္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာနဲ႔ သူ႔လုပ္ငန္းကို လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းကပါ။ ဘာလုပ္လို႔ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနခ်ိန္ အေတြး တစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဘလ္ဘုတ္ေၾကာ္ျငာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသား ေဘလ္ဘုတ္ ေၾကာ္ျငာ စနစ္မရွိေသးပါဘူး။ 


ဒီေတာ့ သူက စတင္ဖို႔ စိတ္ကူးရျပီး ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခု လုပ္ပါတယ္။ ကုမၼဏီ နဲ႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာ ထားတဲ့ တီရွပ္ကို တစ္ရက္ဝတ္ခ ၁ ေဒၚလာႏွုန္း န႔ဲ စတင္ပါတယ္။ 
 

ယင္းထုတ္ကုန္ ပစၥည္းေၾကာ္ျငာ ထားတဲ့ တီရွပ္ကို မနက္အိပ္ယာထက စလို႔ ညအထိ ဝတ္ဆင္ျပီး ေရာက္ တတ္ရာရာ သြားပါတယ္။ လူစည္ကားရာ သြားပါတယ္။ ဆန္းလဲဆန္းေတာ့ လူသိမ်ားလာျပီး သူ႔ဝဘ္ဆိုဒ္ လည္း လူဝင္ၾကည့္မ်ား၊ သူ႔ေၾကာ္ျငာစနစ္ကိုလည္း စိတ္ဝင္စားလာ ၾကပါတယ္။
 
 ေနာက္ေတာ့ တစ္ရက္ ၁ ေဒၚလာ ကေန ၂ ေဒၚလာ၊ ၃ ေဒၚလာ၊ ၄ ေဒၚလာ ေစ်းအဆင့္ဆင့္ တက္လာျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲ မွာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၀၀၀ ေတာင္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမ ႏွစ္ကိုအေျခခံလို႔ ဒုတိယ ႏွစ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ပါတယ္။ ကုမၼဏီေပါင္းမ်ားစြာလည္း လာေရာက္ျပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ 
 
တစ္လဝတ္ဆင္ေၾကာ္ျငာေပးခ၊ ၆ လ ေၾကာ္ျငာေပးခ အစရွိသျဖင့္ ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြတိုး လာျပီး ေၾကာ္ျငာေအး ဂ်င့္ ကုမၼဏီၾကီး တစ္ခုလို ျဖစ္လာပါ တယ္။ ယေန႔မွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းကို အေမရိကန္ မွာတင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကမၻာအႏွံ႔ နယ္ခ်ဲ ႔ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ယင္း ေၾကာ္ျငာစနစ္က အေတြးေကာင္းတဲ့ Jason Salder ကို တီရွပ္ဝတ္ရင္း ပိုက္ဆံရသူလို႔ ယေန႔တိုင္ လူသိ မ်ားေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 
 

http://www.iwearyourshirt.com


From....ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )No comments:

Post a Comment